Styringsprinsipper

Erfaringer og undersøkelser av skoler viser at den gjennomsnittlige luftmengden det er bruk for, normalt ligger på kun 50-60 % av dimensjonerende luftmengde.

I driftstiden brukes lokalene bare i 60 % av tiden, og i de periodene de er i bruk, er belastningen kun 75 %.

Det bekrefter med all tydelighet behovet for styring av ventilasjonen, slik at det ikke sløses unødvendig med energien.

Styringsprinsipper

Behovsstyring er veien til besparelser på energiforbruket til ventilasjonsanlegget.

Ved å redusere luftmengden når det ikke er personer til stede i bygningen/rommene, eller ved å tilpasse luftmengden til belastningen, spares det energi til oppvarming av uteluft, samtidig som strømforbruket til drift av viftene reduseres.

Det arbeides med tre ulike styringsprinsipper som kan brukes hver for seg eller kombinert i et ventilasjonssystem:

- CAV - Konstant luftmengde
- VAV - Variabel luftmengde
- DCV - Behovsstyrt luftmengde

Grafen under viser energiforbruket for hvert enkelt styringsprinsipp (el og varme).

 

Styringsprincipper graf

KONTAKT OSS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilasjonsprodukter og systemløsninger
EXHAUSTO AS
Hvamsvingen 4
N - 2013 Skjetten

Tel +47 63 87 07 70
E-mail: firmapost@exhausto.no

Beregning

Benytt EXHAUSTOs gratis beregningsprogrammer til beregning av ventilasjonsanlegg og systemløsninger

Finn beregningsprogrammer
Vex overview

VEX-oversikt

Få et raskt overblikk over hele programmet av kompakte VEX-aggregater med varmegjenvinning.

Se VEX-oversikten her