Produktvalgs-
programmer

Benytt EXHAUSTOs gratis produktvalgsprogrammer til beregning av ventilasjonsanlegg og vifteløsninger

Du åpner beregningsprogrammet ved å klikke på ikonet

VENTILASJONSANLEGG: VEX4000

EXselectPRO logo blue 

Kontakt EXHAUSTO for beregning av ditt prosjekt

Opprett en bruker i EXselectPRO

Med EXHAUSTOs produktvalgsprogram EXselectPRO kan du hurtig og enkelt konfigurere et hensiktsmessig luftbehandlingsaggregat til ditt aktuelle prosjekt:

Du får: De nødvendige tekniske dataene, målskisser og energiberegninger.

VENTILASJONSANLEGG: VEX100/200/300, CX300

EXselectPRO logo blue 

Kontakt EXHAUSTO for beregning av ditt prosjekt

Opprett en bruker i EXselectPRO

Med EXHAUSTOs produktvalgsprogram EXselectPRO kan du hurtig og enkelt konfigurere et hensiktsmessig luftbehandlingsaggregat til ditt aktuelle prosjekt:

Du får: De nødvendige tekniske dataene, målskisser og energiberegninger.

VIFTER: BESB, BESF, DTV, DTH, VVR

EXselect logo blue

Med EXHAUSTOs produktvalgsprogram EXselect kan du hurtig og enkelt beregne viftestørrelse via den grafiske presentasjonen av kapasitetskurvene. Teknisk data som SFP, lyd, energiforbruk, ECO-designdata og dimensjoner er tilgjengelige så vel som Autocad-tegninger. EXselect tilbyr dessuten mulighet for lagring av beregningene for senere bruk.

Quick select logo blue

Gir en hurtig beregning på alle vifter til det ønskede behovet, slik at du kan velge beste løsningen på basis av ønsket SFP, driftsøkonomi eller pris. Teknisk data som SFP, lyd, energiforbruk, ECO-designdata og dimensjoner er tilgjengelige.

TAKHETTER: THA/THF OG THAV/THFV

EXselect logo blue

Med EXHAUSTOs produktvalgsprogram EXselect kan du hurtig og enkelt beregne størrelse, luftmengde, energiforbruk og få Ecodesign-data.

SKOLEVENTILASJON


CO2 kalkulation

CO2-kalkulator
Bestem CO2-nivå ut fra størrelsen og belastningen på lokalet

 

PLUGIN TIL REVIT


 

MagiCAD

EXHAUSTO Revit Plugins

Gjelder følgende aggregater: VEX100, VEX200 og VEX300

EXHAUSTO Revit Plugins
Gjelder følgende aggregater: VEX4000 

Novema Aggregater Revit Plugins
Gjelder følgende aggregater: SMART og TOPP