MAC12

MAC12 front
  • Behovsstyring ved hjelp av hastighetsregulering av ventilator (med FC/EC-motor)
  • Behovsstyring ved hjelp av spenningsregulering via tilleggsmodul MPR4 eller MPR8
  • Innebygd alarmfunksjon
  • Potensialfri kontakt for ekstern alarm
  • Leveres med XTP-sensor (trykktransducer)
Generelt

MAC12, ideell trykkregulator til behovsstyring av energioptimaliserte ventilasjonsløsninger

MAC12 er utviklet for trykkregulering av ventilatorer med EC/FC-motor. Til 1-faset motor benyttes MAC12 sammen med tilleggsmodul MPR4 eller MPR8.

MAC12 oppfyller kravet til lavt energiforbruk og driftssikkerhet samt ønsket om å kunne tilpasse luftskiftet til det aktuelle ventilasjonsbehovet.

MAC12 er bygd opp med display med tekst på flere språk, noe som gjør innstilling og overvåking av anlegget enkelt og lett forståelig. MAC12 støtter også ekstern kommunikasjon, noe som gir mulighet for fjernovervåking av anlegget.


Funksjon

Konstanttrykkregulator, MAC12

MAC12 styrer start/stopp av ventilatoren og opprettholder det ønskede trykket. MAC12 kan plasseres der det er mest
hensiktsmessig - i teknisk rom eller ved ventilatoren med signal til teknisk rom. MAC12 leveres som standard med XTP-sensor.

MAC12 kan regulere ventilatoren på tre forskjellige måter:

1. To forhåndsinnstilte trykk

MAC12 gir mulighet for to forhåndsinnstilte trykk (høyt/lavt), slik at ventilasjonen kan tilpasses behovet i anleggets
betjeningsområde. Det høye og lave trykket velges og stilles inn individuelt i konstanttrykkregulatoren via den svært enkle menyen.

Alarmfunksjon
MAC12 har en innebygd alarmfunksjon som aktiveres og vises i displayet når det ønskede trykket ikke opprettholdes. Det er dessuten potensialfri kontakt for ekstern alarm.

I MAC12 stilles hvilket trykkavvik og avvikets varighet som skal utløse alarm. Konstanttrykkregulatoren fortsetter driften under alarmen og vil fortsatt forsøke å holde det ønskede trykket. MAC12 kan kobles til en termosikring i ventilatormotoren eller alarmsignal fra frekvensomformeren. En eventuell alarm på denne inngangen videresendes og ventilatoren stopper.

2. Ekstern start/stopp

MAC12 har dessuten mulighet for ekstern start/stopp.

3. Overstyring

MAC12 gir mulighet for overstyring til selvstendig trykknivå eller maks. luftmengde.


Styring av flere kanalsystemer

MAC12 kan styre opp til 5 parallelle en-strengs kanalsystemer. Det krever at systemet utelukkende bygges opp via modbus-interface, slik at det kan sikres en korrekt sammenbinding mellom de forskjellige trykksensorene og de tilhørende ventilatorene. Hvert anlegg betraktes som et selvstendig system, med egne driftspunkter og reguleringsparametere. I denne sammenhengen må det brukes MXTP trykksensorer.

Ekstern kommunikasjon

MAC12 er forsynt med modbus-interface for ekstern oppkobling mot f.eks. BMS/CTS-systemer. Via oppkobling er det mulighet for å lese av driftsstatus, samt foreta endring av alle driftsparametere.


Tekniske data

MAC12

Type MAC12 
Forsyningsspenning 230 VAC
Sikringsstørrelse Maks. 13 A
Eget forbruk     0,5 W
Arbeidsområde 0-5000 Pa, aktuelt driftsområde avhenger av XTP-sensorens arbeidsområde
Omgivelsestemperatur -30°C - +50°C
Innstillingsområde for alarmtrykk 0 - 2500 Pa
Innstillingsområde for alarmtid 0 - 1000 Sec
Innstillingstemp. lav -45°C til 0°C
Innstillingstemp. høy -10°C til 15°C
Alarmkontakt (maks. belastning) Potensialfri skiftekontakt 230VAC/24, 8A AC1/3A AC3
Kapslingsklasse IP54
Størrelse (HxBxD) 175 x 223 x 55 mm 

MAC12 XTP-SENSOR

Trykktransducer levert med stuss, målesonde og slange

Trykktransduceren leveres inkl. stikk, målesonde og slange. Trykktransduceren plasseres hensiktsmessig i forhold til målesonden og skal være lett tilgjengelig. Hvis det er ønske om å overvåke flere kanaler, velges MXTP.

MAC12 XTP acc

Funksjon

Trykktransduceren måler det aktuelle trykket i kanalsystemet, og MAC12 regulerer ventilatorens ytelse i forhold til det innstilte trykket.
Det målte trykket i kanalsystemet kan leses av på displayet til MAC12. Det kan kobles til en trykktransducer med en annen
følsomhet enn den som leveres med i og med at verdien kan stilles inn i MAC12.

To trykktilkoblinger

Trykktransduceren har to trykktilkoblinger. Den ene kobles til kanalsystemet, der trykket ønskes opprettholdt på et bestemt nivå. Den andre brukes som referanse og kan føres til nøytralt referanseområde.

Tekniske data

Type MAC12XTP  MXTP 
Forsyningsspenning 24V AC/DC, 50 mA 24V DC, 50 mA
Effektforbruk 0,5 W 0,5 W
Arbeidsområde -50 - +50 Pa
0 - 100 Pa
0 - 150 Pa
0 - 300 Pa
0 - 500 Pa
0 - 1000 Pa
0 - 1600 Pa
0 - 2500 Pa
0-2500 Pa
Omgivelsestemperatur, drift -30°C - +50°C  -30°C - +50°C
Utgangssignal 0 - 10 VDC Modbus
Målenøyaktighet (-20°C - +40°C) 1,5 % av måleverdi + 0,3 % av måleområde + 2,5 Pa 0, 5% av måleverdi + 2,5 Pa
Størrelse (H x B x D) 90 x 75 x 36 mm 90 x 75 x 36 mm
Maks. kabellengde til MAC12 80 m 150 m
Kapslingsklasse IP54 IP54

 


MAC12XTT

Utetemperaturføler MAC12XTT

Kompensering i forhold til utetemperatur

MAC12 konstanttrykkregulator kan kobles til en utetemperaturføler (som er tilbehør), slik at det kan oppnås utetemperaturkompensering. Dette betyr at den høye innstillingsverdien for trykk senkes ved fallende utetemperatur. Kompenseringen fortsetter lineært mellom to innstillbare temperaturer og trykk (høyt/lavt). Når kompenseringen er aktiv vil dette kunne leses av på displayet til MAC12.

Følerplassering

Utetemperaturføleren plasseres utendørs der det er hensiktsmessig og hvor den reelle utetemperaturen kan måles. Føleren må ikke plasseres slik at den påvirkes av eksterne faktorer som kan ha innflytelse på den målte temperaturen (f.eks. sol og vind).


Tekniske data

Type MAC12XTT 
Følertype NTC 10K
Arbeidstemperatur -45°C - +70°C
Målenøyaktighet 0 - 25°C ±0,5°C eller ±1°C
Størrelse (H x B x D) 55 x 52 x 27 mm
Maks. kabellengde til MAC12    40 m. ved 0,5 mm²
Kapslingsklasse IP54
MPR4 / MPR8

Spenningsregulator MPR

Konstanttrykkregulering av motorer uten reguleringsfunksjon kan skje ved å koble til en MPR-modul direkte til MAC12. MPR har MAX/MIN-trimmer for innstilling av min. og maks. utgangsspenning.

Tekniske data

Type MPR4  MPR8
Forsyningsspenning 180 - 250 VAC, 50-60 Hz 180 - 250 VAC, 50-60 Hz
Omgivelsestemperatur -40°C - + 40°C -40°C - + 40°C
Maks. belastning maks 4 A      maks 8 A
Inngangssignal 2 - 10 V ved autostopp <1,5V 2 - 10 V ved autostopp <1,5V
Størrelse (H x B x D) 130 x 155 x 60 mm 180 x 110 x 75 mm
Kapslingsklasse IP54 IP54

Overfør alt om produktserien MAC12 til pdf:

KONTAKT OSS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilasjonsprodukter og systemløsninger
EXHAUSTO AS
Hvamsvingen 4
N - 2013 Skjetten

Tel +47 63 87 07 70
E-mail: firmapost@exhausto.no

Beregning

Benytt EXHAUSTOs gratis beregningsprogrammer til beregning av ventilasjonsanlegg og systemløsninger

Finn beregningsprogrammer
Vex overview

VEX-oversikt

Få et raskt overblikk over hele programmet av kompakte VEX-aggregater med varmegjenvinning.

Se VEX-oversikten her