DTH315 takvifte, horisontalt avkast

Tekniske data

DTH315

Motorkontrollen til EC-motoren leveres i en svart boks som monteres på takgjennomføringen.

OBS:
Pga. EMC-krav må kabelen mellom EC-styreenheten og EC-motoren ikke forlenges.
MODELL DTH315-4-1EC
Viftedata
Maks. totalvirkningsgrad 50,9 %
ECO måleoppstilling (A-D) C
Krav til effektivitetsgrad 62, N(2015)
ECO effektivitetsgrad i optimalt driftspunkt 73,0

Motor

Motor

EC-motor med innebygget VSD
Optimalt driftspunkt:
Opptatt effekt
Luftmengde
Totaltrykk
Turtall

310 W
2160 m3/h
263 Pa
1446 omdr./min.

Nominelt turtall (N) 1605 omdr./min.
Strømforsyning (U) 1 x 230 V ~ 50 Hz
Overbelastningsvern Innebygget i motorstyring
Maks. opptatt strøm* (I) 2,6,A
Maks. opptatt effekt, (P1)** 0,46 kW
Motoreffekt (P2)** 0,37 kW

Tilledning
Tilledning (strømkabel) -
Lengde -

Andre data
Vekt 29 kg

 

Forutsetninger:

  • * I er maksimal opptatt strøm i hele reguleringsområdet - eller fullaststrømmen hvis den er størst
  • ** P1 er maksimal opptatt effekt fra el-nettet der P2 er effekten som motoren er merket med.
  • Oppgitte data er ved t = 20 °C
  • Densitet = 1,2 kg/m3
  • Medietemperatur: min. -12°C, maks. +60 °C
  • Omgivelsestemperatur: maks. +40 °C
  • Trykkforhold: < 1,11
  • øvrige punkter ift. EC 327/2011 - se veiledningen for produktet
Kapasitetsdiagram

DTH315-4-1EC

 

DTH315-4-1EC kapacitetskurve

Målskisse

DTH315

 

DTH315 målskitse

Lyddata

DTH315

 

DTH315 lydkurve

 

  K[dB(A)] Kw[dB]
  KWA KpA 125 250 500 1 k 2 k 4 k 8 k
      I II I II Hz Hz Hz Hz Hz
Lw1 0   7 11 4 1 -4 -7 -14 -27 -33
Lw3 3 -6 -2 -1 -2 -3 0 -5 -15 -20
LpA3   -25                  

Overfør alt om produktserien DTH315 takvifte, horisontalt avkast til pdf:

KONTAKT OSS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilasjonsprodukter og systemløsninger
EXHAUSTO AS
Hvamsvingen 4
N - 2013 Skjetten

Tel +47 63 87 07 70
E-mail: firmapost@exhausto.no

Beregning

Benytt EXHAUSTOs gratis beregningsprogrammer til beregning av ventilasjonsanlegg og systemløsninger

Finn beregningsprogrammer
Vex overview

VEX-oversikt

Få et raskt overblikk over hele programmet av kompakte VEX-aggregater med varmegjenvinning.

Se VEX-oversikten her