BESF225 boksvifte

Tekniske data

BESF225-4-1EC

MODELL BESF225-4-1EC
Viftedata
Maks. totalvirkningsgrad 53,9 %
ECO måleoppstilling (A-D) D
Krav til effektivitetsgrad 49, N(2015)
ECO effektivitetsgrad i optimalt driftspunkt 71,3

Motor

Motor

EC-motor med innebygget VSD
Optimalt driftspunkt:
Opptatt effekt
Luftmengde
Totaltrykk
Turtall

235 W
1112 m3/h
410 Pa
1448 omdr./min.

Nominelt turtall (N) 1420 omdr./min.
Strømforsyning (U) 1 x 230 V ~ 50 Hz
Overbelastningsvern Innebygget i motorstyring

Maks. opptatt strøm* (I)

5,0 A
Maks. opptatt effekt, (P1)** 0,80 kW
Motoreffekt (P2)** 0,75 kW

Andre data
Vekt 32 kg

Forutsetninger:

  • * I er maksimal opptatt strøm i hele reguleringsområdet - eller fullaststrømmen hvis den er størst
  • ** P1 er maksimal opptatt effekt fra el-nettet der P2 er effekten som motoren er merket med.
  • Oppgitte data er ved t = 20 °C
  • Densitet = 1,2 kg/m3
  • Verdiene er basert på bruk av overgangsstykke svarende til OGSR
  • Medietemperatur: min. -12 °C, maks. +60 °C
  • Omgivelsestemperatur: maks. +40 °C
  • Trykkforhold: < 1,11
  • øvrige punkter ift. EC 327/2011 - se veiledningen for produktet
Kapasitetsdiagram

BESF225-4-1EC

 

BESF225-4-1EC kapacitetskurve

Lyddata

Lyddata, BESF225-4-1EC

 

BESF225-4-1EC lydkurve

 


Kw[dB]
K[dB(A)]
I-IV 63 125 250 500 1 k 2 k 4 k 8 k KWA KpA
Lw1 I 7 6 1 -6 -6 -9 -10 -16
II 13 9 3 -7 -7 -9 -14 -22
III 10 7 2 -3 -7 -11 -12 -20
IV 14 11 3 -5 -9 -14 -16 -26
Lw2 I 6 7 4 1 2 -5 -8 -15 5
II 11 8 3 -2 -4 -10 -13 -20 2
III 9 9 5 3 1 -6 -8 -16 5
IV 17 13 6 1 -4 -10 -13 -23 3
Lw3 I -16 -19 -16 -19 -25 -27 -30 -32 -16 -30
II -11 -17 -6 -12 -18 -25 -31 -35 -9 -23
III -13 -18 -21 -21 -26 -29 -32 -35 -20 -34
IV -8 -15 -16 -21 -24 -28 -29 -31 -18 -32
Målskisse

BESF225-4-1

 

BESF225-4-1EC målskitse

Overfør alt om produktserien BESF225 boksvifte til pdf:

KONTAKT OSS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilasjonsprodukter og systemløsninger
EXHAUSTO AS
Hvamsvingen 4
N - 2013 Skjetten

Tel +47 63 87 07 70
E-mail: firmapost@exhausto.no

Beregning

Benytt EXHAUSTOs gratis beregningsprogrammer til beregning av ventilasjonsanlegg og systemløsninger

Finn beregningsprogrammer
Vex overview

VEX-oversikt

Få et raskt overblikk over hele programmet av kompakte VEX-aggregater med varmegjenvinning.

Se VEX-oversikten her