BESF180 boksvifte

Tekniske data, BESF180-4-1EC

BESF180-4-1EC

MODELL BESF180-4-1EC
Viftedata
Maks. totalvirkningsgrad 48,5 %
ECO måleoppstilling (A-D) D
Krav til effektivitetsgrad 49, N(2015)
ECO effektivitetsgrad i optimalt driftspunkt 69,3

Motor

Motor

EC-motor med innebygget VSD
Optimalt driftspunkt:
Opptatt effekt
Luftmengde
Totaltrykk
Turtall

89 W
615 m3/h
53 Pa
1438 omdr./min.

Nominelt turtall (N) 1440 omdr./min.
Strømforsyning (U) 1x230 V ~ 50 Hz
Overbelastningsvern Innebygget i motorstyring

Maks. opptatt strøm* (I)

1,4 A
Maks. opptatt effekt, (P1)** 0,23 kW
Motoreffekt (P2)** 0,18 kW

Andre data
Vekt 23 kg

 

Forutsetninger:

  • * I er maksimal opptatt strøm i hele reguleringsområdet - eller fullaststrømmen hvis den er størst
  • ** P1 er maksimal opptatt effekt fra el-nettet der P2 er effekten som motoren er merket med.
  • Oppgitte data er ved t = 20 °C
  • Densitet = 1,2 kg/m3
  • Verdiene er basert på bruk av overgangsstykke svarende til OGSR
  • Medietemperatur: min. -12°C, maks. +60 °C
  • Omgivelsestemperatur: maks. +40 °C
  • Trykkforhold: < 1,11
  • øvrige punkter ift. EC 327/2011 - se veiledningen for produktet
Kapasitetsdiagrammer

BESF180-4-1EC 

 

BESF180-4-1EC kapacitetskurve


Lyddata

BESF180-4-1EC 

 

BESF180-4-1EC lydkurve

 


Kw[dB]
K[dB(A)]
I-IV 63 125 250 500 1 k 2 k 4 k 8 k KWA KpA
Lw1 I 13 7 0 -6 -7 -9 -10 -13
II 12 9 4 -4 -8 -12 -15 -23
III 14 5 0 -5 -6 -9 -10 -15
IV 14 10 4 -4 -10 -15 -20 -33
Lw2 I 11 8 3 -1 -1 -6 -9 -14 3
II 13 9 6 0 -2 -9 -13 -20 3
III 12 6 2 -1 -2 -8 -10 -15 3
IV 14 10 5 0 -6 -12 -18 -30 2
Lw3 I -15 -22 -22 -28 -28 -31 -36 -37 -23 -37
II -11 -17 -16 -22 -21 -22 -29 -31 -16 -30
III -13 -22 -21 -28 -31 -30 -35 -35 -24 -37
IV -9 -15 -17 -20 -23 -21 -26 -25 -15 -29
Målskisse

BESF180-4-1EC 

 

BESF180 målskitse

Overfør alt om produktserien BESF180 boksvifte til pdf:

KONTAKT OSS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilasjonsprodukter og systemløsninger
EXHAUSTO AS
Hvamsvingen 4
N - 2013 Skjetten

Tel +47 63 87 07 70
E-mail: firmapost@exhausto.no

Beregning

Benytt EXHAUSTOs gratis beregningsprogrammer til beregning av ventilasjonsanlegg og systemløsninger

Finn beregningsprogrammer
Vex overview

VEX-oversikt

Få et raskt overblikk over hele programmet av kompakte VEX-aggregater med varmegjenvinning.

Se VEX-oversikten her