BESF160 boksvifte

Tekniske data

BESF160-2-1EC og BESF160-4-1

MODELL BESF160-2-1EC BESF160-4-1
Viftedata
Maks. totalvirkningsgrad

50,3 %

ECO måleoppstilling (A-D) D  
Krav til effektivitetsgrad 49, N(2015)  
ECO effektivitetsgrad i optimalt driftspunkt 65,1  
Motor

Motor

EC-motor med innebygget VSD  
Optimalt driftspunkt:
Opptatt effekt
Luftmengde
Totaltrykk
Turtall

385 W
887 m3/h
786 Pa
2845 omdr./min.

Nominelt turtall (N) 2800 omdr./min. 1400 omdr./min.
Strømforsyning (U) 1x230 V ~ 50 Hz
Overbelastningsvern Innebygget i motorstyring Innebygget termosikring (TP211) i motorens strømkrets

Maks. opptatt strøm* (I)

3,8 A 0,8 A
Maks. opptatt effekt, (P1)** 0,66 kW 0,19 kW
Motoreffekt (P2)** 0,75 kW 0,9 kW
Tilledning
Tilledning (strømkabel)   3 x 0,75 mm2
Lengde  1,4 m
Andre data
Vekt 22 kg 17 kg

Forutsetninger:

  • * I er maksimal opptatt strøm i hele reguleringsområdet - eller fullaststrømmen hvis den er størst
  • ** P1 er maksimal opptatt effekt fra el-nettet der P2 er effekten som motoren er merket med.
  • Oppgitte data er ved t = 20 °C
  • Densitet = 1,2 kg/m3
  • Verdiene er basert på bruk av overgangsstykke svarende til OGSR
  • Medietemperatur: min. -12 °C, maks. +60 °C
  • Omgivelsestemperatur: maks. +40 °C
  • Trykkforhold: < 1,11
  • øvrige punkter ift. EC 327/2011 - se veiledningen for produktet
Kapasitetsdiagrammer

BESF160-2-1EC og BESF160-4-1

BESF160-2-1EC

 

BESF160-2-1EC kapacitetskurve

BESF160-4-1

 

BESF160-4-1 kapacitetskurve

Lyddata

BESF160-2-1EC og BESF160-4-1

 

BESF160-2-1EC

BESF160-2-1EC lydkurve  


Kw[dB]
K[dB(A)]
I-IV 63 125 250 500 1 k 2 k 4 k 8 k KWA KpA
Lw1 I 5 5 3 -4 -9 -8 -11 -16
II 9 8 4 -4 -10 -11 -14 -20
III 8 8 3 -3 -7 -11 -14 -22
IV 12 10 4 -4 -10 -13 -16 -23
Lw2 I 6 4 4 0 -2 -2 -9 -14 4
II 9 7 5 0 -4 -3 -11 -15 4
III 7 6 4 -1 -1 -7 -12 -18 3
IV 10 8 4 -1 -2 -8 -13 -18 3
Lw3 I -10 -8 -7 -9 -19 -19 -25 -28 -9 -22
II -9 -8 -7 -9 -26 -27 -27 -29 -10 -23
III -8 -7 -11 -9 -30 -33 -33 -35 -11 -24
IV -1 -4 -7 -7 -24 -26 -26 -27 -8 -22

 

BESF160-4-1

 

BESF160-4-1 lydkurve

 


Kw[dB]
K[dB(A)]
I-IV 63 125 250 500 1 k 2 k 4 k 8 k KWA KpA
Lw1 I 6 6 2 -4 -6 -10 -11 -17
II 12 10 4 -5 -9 -15 -18 -27
III 8 6 2 -3 -7 -11 -13 -19
IV 13 10 4 -3 -11 -16 -23 -35
Lw2 I 6 6 4 0 0 -7 -10 -16 3
II 12 8 4 -1 -3 -11 -16 -24 2
III 9 6 3 0 -2 -9 -12 -18 3
IV 14 9 4 -1 -6 -13 -20 -31 1
Lw3 I -14 -15 -22 -15 -33 -35 -36 -38 -17 -30
II -9 -8 -19 -22 -31 -29 -31 -36 -19 -33
III -8 -7 -11 -9 -30 -33 -33 -35 -11 -24
IV -1 -4 -7 -7 -24 -26 -26 -27 -8 -22
Målskisser

BESF160-2-1EC og BESF160-4-1

 

BESF160-2-1EC

 

BESF160-2-1EC målskitse

 

Målskisse for BESF160-4-1

 

BESF160-4-1 målskitse

Overfør alt om produktserien BESF160 boksvifte til pdf:

KONTAKT OSS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilasjonsprodukter og systemløsninger
EXHAUSTO AS
Hvamsvingen 4
N - 2013 Skjetten

Tel +47 63 87 07 70
E-mail: firmapost@exhausto.no

Beregning

Benytt EXHAUSTOs gratis beregningsprogrammer til beregning av ventilasjonsanlegg og systemløsninger

Finn beregningsprogrammer
Vex overview

VEX-oversikt

Få et raskt overblikk over hele programmet av kompakte VEX-aggregater med varmegjenvinning.

Se VEX-oversikten her