BESB boksvifter

BESB250 og BESB500
Beskrivelse av BESB Box-vifter

Beskrivelse

BESB boksvifter er en lavenergivifte med bakoverbøyd B-hjul og lyddempende isolering.

BESB fås i 4 størrelsene - BESB250, 315, 400 og 500. BESB315, 400 og 500 leveres med måleuttak for luftmengdemåling.

Motorer: 

Alle BESB boksvifter er utstyrt med en EC-motor. Få oversikt over kapasitetsområdene for de enkelte størrelsene under Kapasitet nedenfor, og finn tekniske data på de enkelte størrelsene under BESBxxx Tekniske Data.   

Temperatur:

BESB tåler temperaturer opp til 80 °C ved normal drift, og opp til 300 °C i 60 min. i tilfelle brann. Hvis det er behov for en sertifsert branngassvifte viser vi til FSB boksvifte som er beskrevet under produktgruppe Brannsikring 

Utendørs variant:

BESB kan bestilles i utendørs version (OD) som har følgende egenskaper.

  • Egnet for utendørs montering
  • Temperaturområde - tåler varmluft opp til 200 °C
Kapasitet - overblikk

BESB boksvifter

  Kapasitet m³/h
  Min. Maks.
BESB250-4-1EC 350 2260
BESB315-4-1EC 570 3590
BESB400-4-1EC 950 6000
BESB500-4-1EC 1180 7300
BESB500-4-3EC 1330 10800

Konstruksjon

BESB boksvifte


Konstruksjon

 
BESB kontruktion

BESB boksvifter er utført i Aluzink AZ185 klasse C4 iht. EN/ISO 12944-2 og lyd- og kondensisolert med 50 mm mineralull.

BESB kan som standard klare en medietemperatur på opp til 80 °C, men kan bestilles i en spesialutgave for temperaturer helt opp til 200 °C.

Når den brukes som røykvifte, kan BESB som standard klare opp til 300 °C i 60 min.Viftehjul

 
BESB ventilatorhjul

Viftehjulet er et B-hjul støpt i aluminium.

Det har bakoverbøyde skovler, som sikrer et lavt energiforbruk og dessuten har den fordelen at smuss ikke så lett setter seg fast og reduserer hjulets effektivitet.Stusser

 
BESB gummikapning Stussene på BESB er forsynt med gummibelger, og overgangsstykket på avkastsiden er utviklet spesielt med tanke på minimalt trykktap.


Vibrasjonsdempere

 
BESB svingningsdæmpere

For å minimere støy og vibrasjoner har boksviften som standard effektive vibrasjonsdempere montert på bærevinkler.Splitthengsler

 
BESB hængsel

Boksviften BESB er montert med splitthengsler som sikrer at luken kan avmonteres ved installasjon og service selv under svært trange plassforhold eller ved transport på ufremkommelige steder.Kondensvannavløp

 
BESB kondensafløb BESB boksviften er konstruert for å transportere luft med fuktighet under 80 % RH.

BESB kan leveres i en spesiell utgave med kondensvannavløp for luft med fuktighet over 80% RH


Split-utgave

 
BESB split

Er det problemer med å få BESB boksviften transportert inn i ett stykke, kan det bestilles som SPLIT-utgave.

- Boksviften skal settes opp av montør som er godkjent av EXHAUSTO
- Boksviften må sluttestes før montøren avleverer viften


Energi

BESB boksvifte

BESB boksvifte er en lavenergivifte der viftehus, sentrifugalhjul og motor går opp i en høyere teknologisk enhet.

Alle BESB-boksvifter oppfyller de fremtidige kravene for 2015 som er angitt i økodesigndirektivet EC 327/2011.

BESB er oppført på de danske el-selskapenes liste over spareventilatorer® - dvs. vifter som lever opp til kravene om høy energieffektivitet.

Spareventilator

Motortyper

BESB boksvifte

BESB boksvifter er utstyrt med en EC-motor som er koblet direkte til viftehjulet.

Motoren er laget i kapslingsklasse IP54, har innebygd overstrømsvern og alle materialer er minst klasse F (155 °C). 


EC-motor:

EC-motoren til BESB er en permanentmagnetmotor klasse IE5 med motorstyring for 1 x 230 V eller 3 x 400 V forsyning. Motorstyringen og motoren er sikret mot overbelastning, blokkering, under- og overspenning samt overtemperatur.

Motorstyringen er ferdigprogrammert fra EXHAUSTO for optimal drift av viften og krever bare nettilkobling og styresignal fra EXHAUSTO-automatikk EFC1P, MAC12 eller 0-10 V signal.

Motorstyringer tilbyr dessuten Modbus-grensesnitt som gjør det mulig å styre viften og lese ut alarmer mv.


Montering

BESB boksvifte

Boksviften kan monteres i flere ulike stillinger. Viften må imidlertid ikke plasseres slik at motoren peker ned.

Standard montering: A

Alternative monteringsmuligheter B/C/D:

BESB monteringsmuligheder

 

Ved monteringen må det tas hensyn til at luken skal kunne åpnes for service, og at det skal være adgang til skruene i luken (se måletabell side 7 og 15 i produktveiledningen med angivelse av åpningsradius R). Dessuten må det tas hensyn til at det skal være plass til å isolere kanalene.

Med monteringsmåte B eller D med luken opp må det brukes spesialbeslag til å holde luken (tilbehør).

Boksviften må ikke spennes fast til underlaget. Underlaget må alltid være svingningsdødt og stabilt, slik at det ikke kan oppstå svingninger eller nedbøyning. Utendørs modell kan monteres etter mulighet A eller B.

Tilbehør

BESB boksvifter


FLF Mansjett

FLF Flexforbindelse Mansjettene FLF er laget i armert glassfibervev med påmonterte spennebånd.

Mansjettene monteres direkte på EXHAUSTO boksvifte som forbindelsesledd til ventilasjonskanalene, slik at ev. vibrasjoner ikke overføres til kanalsystemet.


THA/THAV Takhatt

THA THAV afkasttaghætter 150 x 100 Takhattene THA og THAV er beregnet for luftavkast i forbindelse med EXHAUSTO boksvifte BESB og BESF.

THA er kondensisolert og har horisontalt avkast, mens THAV er lyd– og kondensisolert og har vertikalt avkast.

Mer informasjon om takhatter.
Databasen for byggevarer

Databasen for byggevarer

BESB er registrert i databasen for byggevarer som kan brukes i Svanemerktet bygning. 

Overfør alt om produktserien BESB boksvifter til pdf:

KONTAKT OSS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilasjonsprodukter og systemløsninger
EXHAUSTO AS
Hvamsvingen 4
N - 2013 Skjetten

Tel +47 63 87 07 70
E-mail: firmapost@exhausto.no

Beregning

Benytt EXHAUSTOs gratis beregningsprogrammer til beregning av ventilasjonsanlegg og systemløsninger

Finn beregningsprogrammer
Teaser ecodesign

Ecodesign-
direktivet

EXHAUSTOs VEX-aggregater og ventilatorer lever opp til Ecodesigndirektivet, les mer her

Les mer om Ecodesign her.