Designkjøkkenhetter

Designkjøkkenhetter

Kjøkkenhetter for innbygning for sentral og desentral ventilasjon

Generelt

Desginkjøkkenhetter fra EXHAUSTO oppfyller alle krav til moderne kjøkkenventilasjon, med en ekstra sugeevne opptil 300 m3/h.

Kjøkkenhetter brukes i forbindelse med sentrale og desentrale ventilasjonsanlegg og er lydsvake, effektive og lette å betjene. De er i tillegg utstyrt med lavenergi LED-belysning.

I dag spiller kjøkkenet en sentral rolle i moderne boliginnredning. Det er et av de rommene hvor vi oppholder oss mest - for å lage mat og for å samles om felles hygge.

Ofte er kjøkkenet i direkte og åpen forbindelse med de tilstøtende allrom og stue. Derfor er det viktig at kjøkkenets kjøkkenhette kan holde både kjøkkenet og de andre rommene fri for matos og damp fra matlagingen. Dessuten er det viktig at kjøkkenhetten matcher resten av kjøkkenets design.


Funksjon:

EXHAUSTO kjøkkenhette har to driftsformer:

  • forsert ventilasjon
  • grunnventilasjon

Under matlaging brukes forsert ventilasjon. kjøkkenhetten stilles til forsert ventilasjon på betjeningspanelet. Etter ca. 60 minutter går utsugingen tilbake til grunnventilasjon.


Potensialfritt relé

Alle designkjøkkenhetter har innebygget potensialfritt relé, utført i egen kabel. Releet kan belastes med 230 V, 900 W.

Releet kan f.eks. brukes til:

  • Å åpne et spjeld i forbindelse med forsering (sentral boligventilasjon)
  • Å oppnå forsering av anlegget når kjøkkenhetten aktiveres (desentral boligventilasjon)

Spjeld

Designkjøkkenshetter

Kjøkkenhettene er utviklet med et stålspjeld som tåler temperaturer opptil 850 grader og som oppfyller gjeldende brannsikringskrav.

Spjeldkonstruksjonen tillater meget lydsvak forsert ventilasjon under matlagingen. Utsugingsspjeldet styres via en elektrisk timer som automatisk sørger for at systemet går tilbake til grunnventilasjonen.

Det ønskede nivået for grunn- og forsert ventilasjon stilles inn ved innregulering.


Kapasitetsdiagrammer

Designkjøkkenhetter

 

Anbefalte innstillinger

Spjeldet leveres fabrikkinnstilt til følgende kapasitet

Grunnventilasjon:             20 l/s (72 m3/h) ved 120 Pa
Spjeldinnstilling G 4,3 - Lydtrykknivå = 28 dB(A)
Forsert ventilasjon       83 l/s (300 m3/h) ved 100 Pa
Spjeldinnstilling F 5,2 - Lydtrykknivå = 43 dB(A)

Grunnventilasjon

ESL300-400

Pt = Totalt trykktap
LP(A) = Lydtrykknivå dB(A) er mål i et rom med en lydabsorpsjon på 10 m2 Sabin.

 

Forsert ventilasjon

ESL300-400

Pt = Totalt trykktap
LP(A) = Lydtrykknivå dB(A) er mål i et rom med en lydabsorpsjon på 10 m2 Sabin.

Dampoppfangingsevne

Hva er dampoppfangingsevnen 

Dampoppfangingsevnen viser hvor effektiv kjøkkenhetten er ved en gitt luftmengde. Verdien viser hvor stor del av matosen kjøkkenhetten fjerner under matlagingen. Dampoppfangingsevnen måles i henhold til normen EN 13 141-3 og er angitt i prosent ved en gitt luftmengde. 

Les mer om dampoppfangingsevnen i  "Cooker Hoods Odour Extraction According to EN 13 141-3".

Egen lyddemping

Designkjøkkenhetter

Egen lyddemping er den dempningsverdi i dB som kjøkkenhetten gir ved forskjellige innstillinger på spjeldet i forhold til lyd fra kanal.

ESL300-400 spjeldinnstilling

Spjeldinnstilling:    F = Forsert ventilasjon
                                   G = Grunnventilasjon

Byggevaredatabase

Databasen for byggeprodukter, som kan brukes i Svanemerkede bygninger

En rekke av EXHAUSTOs produkterer registrert i databasen for byggeprodukter som kan brukes i Svanemerkede bygninger. Byggevaredatabasen er synlig for innehavere av miljømerket og bedrifter som søker om en lisens. 
Målet med miljømerkningene er å redusere den samlede miljøbelastningen fra produksjon og forbruk. 
I portalen finner du både nordiske svanemerkede produkter, EU-miljømerkede produkter og produkter som produsenter har søkt om at blir registrert i portalen. 

Registreringen betyr at en lang rekke av EXHAUSTOs produkter kan brukes i bygninger som skal svanemerkes. 

Følgende produkter er registrert:

Produktgruppe Produkt
Kompakt VEX VEX100CF, VEX200, VEX300, VEX300T
Seksjonsoppbygde aggregater VEX4000, RVT
Vifter BESB, DTV, FSB
Kjøkkenhetter ESL100/300/400
Ventiler EHV

Overfør alt om produktserien Designkjøkkenhetter til pdf:

KONTAKT OSS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilasjonsprodukter og systemløsninger
EXHAUSTO AS
Hvamsvingen 4
N - 2013 Skjetten

Tel +47 63 87 07 70
E-mail: firmapost@exhausto.no

Beregning

Benytt EXHAUSTOs gratis beregningsprogrammer til beregning av ventilasjonsanlegg og systemløsninger

Finn beregningsprogrammer
teaser osopfang

Få mer informasjon om test av køkken-hetters os-oppfang?

Les mer om testmetoden som blir brukt i vår brosjyre "Cooker Hoods Odour EXtraction According to EN13141-3".

Les mer i brosjyren her