Classic, ESL141WMR, (avtrekkshette for innbygging med mekanisk metallspjeld)

ESL141WMR Kjøkkenhette med mekanisk metallspjeld

Classic 141WMR med mekanisk metallspjeld, leveres i hvitt.

Beskrivelse

Classic, ESL141WMR med mekanisk metallspjeld

Classic er beregnet til montering under overskap. Avtrekkshetten leveres med en flott, hvit lakkering som matcher moderne kjøkkendesign.

Lydnivået i Classic er spesielt lavt. Både for grunnventilasjon og ved forsert ventilasjon, når det lages mat.

Classic brukes til EXHAUSTO boligventilasjonsløsninger med sentral og desentral ventilasjon

ESL141 Classic knapper

Mekanisk betjent spjeld- og timerfunksjon:

Aktivering av forsert luftmengde samt tenning/slukking av lys gjøres enkelt på dreieknappen foran på avtrekkshetten.

Merk: Det mekaniske spjeldet har ikke tilstrekkelig bevegelighet til både å kunne lukke og åpne helt. Hvis spjeldet skal være 100 % lukket ved grunnventilasjon, vil det ikke kunne åpnes helt.

Potensialfritt relé

Avtrekkshetten kan leveres med potensialfritt relé utført i separat kabel. Releet kan belastes med 230V, 900W.

Releet kan f.eks. brukes til:

  • Å åpne et spjeld i forbindelse med forsering (sentral boligventilasjon)
  • Å oppnå forsering av anlegget når avtrekkshetten aktiveres (desentral boligventilasjon)

Tekniske data

Classic, ESL141WMR

Kapasitet* Grunnventilasjon
Forsert ventilasjon
20 l/s (72 m³/h)
47 l/s (170 m³/h)
Lydtrykksnivå* Grunnventilasjon
Forsert ventilasjon
27 dB(A)
32 dB(A)
Dampoppfang I monteringshøyde 50 cm.
75 % ved 170 m³/h
Spjeld og timer Mekanisk drevet metallspjeld og timer
Ved forsert ventilasjon går utsugingen automatisk tilbake til grunnventilasjon ...
Etter  60 min.
Farger
Hvit
Belysning LED
Potensialfritt relé
1 x 230 V, 900 W 

*Fabrikkinnstilling. Ved andre innstillinger henvises til kapasitetsdiagrammet.


Kapasitetsdiagrammer, ESL141

Classic ESL141, kapasitetsdiagrammer

Grunnventilasjon 

Kapasitet-ESL141-basic

Pt = Totalt trykktap
LP(A) = Lydtrykknivå dB(A) er mål i et rom med en lydabsorpsjon på 10 m2 Sabin.

Forsert ventilasjon

ESL141-kapasitet-forseret

Pt = Totalt trykktap
LP(A) = Lydtrykknivå dB(A) er mål i et rom med en lydabsorpsjon på 10 m2 Sabin.

Målskisse

Målskisse, Classic ESL141WMR

 

ESL141 WMR / WMD_Classic_Dimensions

Montering

Classic

Futura montage mulighed

Av branntekniske hensyn anbefales det at Classic monteres minst 50 cm over en elektrisk komfyr og minst 65 cm over en gasskomfyr. Kjøkkenhetten tilkobles 230 V med jord (maks. 13 A sikring).

Avtrekk via Ø125 mm spirorør, brannsikker utførelse som E60.

 

Tilbehør

Tilbehør til Classic, ESL141WMR

Oversikten nedenfor viser et utvalg av tilbehør til ESL Classic.


Kåpe

 
HWESL140, Kappe, volumavtrekkshette

Kåpe for ombygging til volumkjøkkenhette, noe som øker evnen til å fange opp damp.

Velg mellom:

- HW-ESL140, 70 mm høy
- HWH-ESL140, 200 mm høyOpphengsbeslag

Opphengsbeslag til ESL142-141 MB1ESL140 opphengsbeslag brukes hvis kjøkkenhetten skal festes til veggen istedet for et overskap. 


Metalltrådfilter

 
Metaltrådsfilter -
Utskiftingsfilter i aluminium kan bestilles for seg.


Overfør alt om produktserien Classic, ESL141WMR, (avtrekkshette for innbygging med mekanisk metallspjeld) til pdf:

KONTAKT OSS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilasjonsprodukter og systemløsninger
EXHAUSTO AS
Hvamsvingen 4
N - 2013 Skjetten

Tel +47 63 87 07 70
E-mail: firmapost@exhausto.no
Vex overview

VEX-oversikt

Få et raskt overblikk over hele programmet av kompakte VEX-aggregater med varmegjenvinning.

Se VEX-oversikten her