Standard kjøkkenhetter

Generelt

Konstruksjonen av EXHAUSTO kjøkkenhetter fanger effektivt opp matos, selv ved lave luftmengder. Les mer om de enkelte modellenes avtrekkseffekt nedenfor.

kjøkkenhettene brukes i forbindelse med sentrale ventilasjonsanlegg og er alle lydsvake, effektive og lette å bruke. 

Alle kjøkkenhetter av typen ESL100 har som standard innebygd potensialfritt relé som kan brukes for å sikre luftbalanse i leiligheten når kjøkkenhetten går med forsert drift. Releet kan brukes til enten å forsere et desentralt anlegg eller åpne et spjeld i tilluften.

Alle kjøkkenhetter kan stilles inn til 0 m³/h i grunnventilasjon. ESL13WM har dessverre ikke nok bevegelse i den mekaniske dreiefunksjonen til både å kunne lukke helt og åpne helt. Se nærmere beskrivelse i veiledningen for ESL135WMR. 


Funksjon:

EXHAUSTO kjøkkenhette har to driftsformer:

  • forsert ventilasjon
  • grunnventilasjon

Under matlaging brukes forsert ventilasjon. Kjøkkenhetten stilles til forsert ventilasjon på betjeningspanelet. Etter ca. 60 minutter går utsugingen tilbake til grunnventilasjon.


SAFE, sikkerhetsfunksjon

Unngå ulykker

EXHAUSTOs standard kjøkkenhetter fås med forskjellige sikkerhetsfunksjoner, som kan redusere risikoen for brann osv. under matlaging. Vi kan tilby 2 løsninger: SAFE og SAFE+.

SAFE sørger for overvåking av temperaturen i komfyren - og avbryter strømmen til komfyren ved fare. 

ESL135 og ESL136 fås med innebygd SAFE.


ESL136SES/ESL136WES/ESL135WMS

Kjøkkenhetter som har EXHAUSTO komfyreovervåkings- og sikkerhetssystem. Systemet består av en kjøkkenhette med innebygd overvåkingssystem samt trådløst kommunikasjon med en el-koblingsboks som kan avbryte strømmen til komfyren. El-koblingsboksen må bestilles ekstra (PCU3x400V).

Slik fungerer SAFE:

Hvis temperaturen over komfyren blir høyere enn forventet nivå, vil kjøkkenhetten varsle om det. Hvis beboerne er til stede, kan varslingen slås av og arbeidet gå videre. Men hvis varslingen ikke kan slås av, vil SAFE-systemet sørge for å slå av strømmen til komfyren og dermed reduseres risikoen for brann.  


Spjeld

Standard kjøkkenhetter

Kjøkkenhettene er utviklet med et unikt spjeld i stål. Spjeldet tåler temperaturer på opptil 850 °C og oppfyller gjeldende brannkrav.

Spjeldkonstruksjonen tillater svært lydsvak forsert ventilasjon under matlaging. Avtrekksspjeldet styres via enten mekanisk eller elektrisk timer, som automatisk sørger for å gå tilbake til grunnventilasjon.

Ønsket nivå for grunnventilasjon og forsert ventilasjon innstilles ved innregulering.


Kapasitetsdiagrammer

Standard kjøkkenhetter

Fabrikksinnstilling:

Ved levering av spjeldet justert til:

Grunnventilasjon 20 l/s (72 m³/h) ved 120 Pa
Spjeldinnstilling B 3,7
Lydtrykknivå = 28 dB(A)
Forsert ventilasjon  40 l/s (144 m³/h) ved 100 Pa
Spjeldinnstilling A 3,8
Lydtrykknivå = 32 dB(A)

Fabrikkinnstillingene er tegnet in i diagrammene nedenfor som et eksempel.

Anbefaling:

Hvis EBC-systemet ønskes justert som et 50 Pa System iht. DS428 kan følgende innstillinger anbefales:

Grunnventilasjon 20 l/s (72 m³/h) ved 60 Pa
Spjeldinnstilling B 4,5
Lydtrykknivå = 24 dB(A)
Forsert ventilasjon  40 l/s (144 m³/h) ved 50 Pa
Spjeldinnstilling A 4,7
Lydtrykknivå = 26 dB(A)


NB: ESL13WMR har dessverre ikke nok bevegelse i den mekaniske dreiefunksjonen til både å kunne lukke helt og åpne helt. Se nærmere beskrivelse i veiledningen for ESL135WMR.

Grunnventilasjon 

ESL100

Pt = Totalt trykktap
       = Arbeitsområde
LP(A) = Lydtrykknivå dB(A) er mål i et rom med en lydabsorpsjon på 10 m2 Sabin.

Forsert ventilasjon

ESL100

Pt = Totalt trykktap
       = Arbeitsområde
LP(A) = Lydtrykknivå dB(A) er mål i et rom med en lydabsorpsjon på 10 m2 Sabin.

Dampoppfangingsevne

Dampoppfangingsevnen viser hvor effektiv kjøkkenhetten er ved en gitt luftmengde. Verdien viser hvor stor del av matosen kjøkkenhetten fjerner under matlagingen. Dampoppfangingsevnen måles i henhold til normen EN 13 141-3 og er angitt i prosent ved en gitt luftmengde. 

Kjøkkenhette luftmengde
l/s
Luftmengde
m³/h
Dampoppfangning %
Soft ESL135WMR 46  165 75
Soft ESL136WER 46 165 75
Soft ESLWMR med volumenskærm HW-ELS130  39 140 75
Contrast ESL136SER 46 165 75
Stripe ESL145AER 46 165 75
Cube ESL125AER 46 165 75
Blend ESL145 39 140 75
Egen lyddemping

Standard kjøkkenhetter

Egen lyddemping er den dempningsverdi i dB som kjøkkenhetten gir ved forskjellige innstillinger på spjeldet i forhold til lyd fra kanal.

Spjældindstilling ESL100

Spjeldinnstilling:  
  
A = Forcert ventilation
B = Grunnventilation

Byggevaredatabase

Databasen for byggeprodukter, som kan brukes i Svanemerkede bygninger

En rekke av EXHAUSTOs produkterer registrert i databasen for byggeprodukter som kan brukes i Svanemerkede bygninger. Byggevaredatabasen er synlig for innehavere av miljømerket og bedrifter som søker om en lisens. 
Målet med miljømerkningene er å redusere den samlede miljøbelastningen fra produksjon og forbruk. 
I portalen finner du både nordiske svanemerkede produkter, EU-miljømerkede produkter og produkter som produsenter har søkt om at blir registrert i portalen. 

Registreringen betyr at en lang rekke av EXHAUSTOs produkter kan brukes i bygninger som skal svanemerkes. 

Følgende produkter er registrert:

Produktgruppe Produkt
Kompakt VEX VEX100CF, VEX200, VEX300, VEX300T
Seksjonsoppbygde aggregater VEX4000, RVT
Vifter BESB, DTV, FSB
Kjøkkenhetter ESL100/300/400
Ventiler EHV

Overfør alt om produktserien Standard kjøkkenhetter til pdf:

KONTAKT OSS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilasjonsprodukter og systemløsninger
EXHAUSTO AS
Industriveien 25
N - 2020 Skedsmokorset

Tel +47 63 87 07 70
E-mail: firmapost@exhausto.no

Beregning

Benytt EXHAUSTOs gratis beregningsprogrammer til beregning av ventilasjonsanlegg og systemløsninger

Finn beregningsprogrammer
teaser osopfang

Få mer informasjon om test av køkken-hetters os-oppfang?

Les mer om testmetoden som blir brukt i vår brosjyre "Cooker Hoods Odour EXtraction According to EN13141-3".

Les mer i brosjyren her