VEX160H-V

VEX160 fås i horisontal og i vertikal utførelse

Tekniske data

Tekniske data, VEX160H-V

Aggregatdata
Min. luftmengde
600 m³/h
Maks. luftmengde
4 480 m³/h
Opptatt effekt 4,8 kW
Strømforsyning 3 x 400 V + N + PE ~ 50 Hz
Maks. fasestrøm 15,5 A *
Maks. nullstrøm 23,5 A
Vekt
Driftsklart aggregat
- med type A kryssveksler
- med standard kryssveksler

360 kg
355 kg
For inntransport 202 kg **
Data for motor og motorstyring (MC)
Motortype EC-motor
Motorklasse iht. IEC TS 60034-30-2 IE5 (Ultra Premium Efficiency)
Spenning inngang 1 x 230 V
Overstrømsvern Innebygget
Regulering Trinnløs via motorstyring (MC)
Styresignal Med integrert automatikk:
Modbus
For annen automatikk:
0-10 V DC 
* (strømforbruket opptas fra 2 faser og er ikke sinusformet)
** (ekskl. luker, varmeveksler og vifteenheter)
 
Varmebatterier
Elvarmebatteri (HCE) 14,4 kW
Opptatt effekt totalt 19,2 kW
Strømforsyning 3 x 400 V + N + PE ~ 50 Hz
Maks. fasestrøm 36,5 A
Elvarmebatteri (HCE) 21,6 kW
Opptatt effekt totalt 26,4 kW
Strømforsyning 3 x 400 V + N + PE ~ 50 Hz
Maks. fasestrøm 46,7 A
Elvarmebatteri (HCE) 28,8 kW
Opptatt effekt totalt 33,6 kW
Strømforsyning 3 x 400 V + N + PE ~ 50 Hz
Maks. fasestrøm 57,0 A
Varmtvannsbatteri (HCW)

Prøvetrykk
3000 kPa
Maks. arbeidstrykk
1000 kPa
Antall rørrader
2 stk.
Antall kretser
5 stk.
Frontareal (H x B)
475 x 760 mm
Tilkoblingsdimensjon
DN20 (¾")
Lamellavstand
2,1 mm
Vekt (uten væske)
9,5 kg
Vanninnhold
2,4 l

 

Viftedata  
Maks. totalvirkningsgrad (A-D) 57,1 %
ECO måleoppstilling (A-D) A
Krav til effektivitetsgrad 62N (2015)
ECO effektivitetsgrad i optimalt driftspunkt 67,2N

Motordata (optimalt driftspunkt)
EC-motor Med motorkontroll
Opptatt effekt 2,359 kW
Luftmengde 4551 m3/h
Totaltrykk 1065 Pa
RPM i optimalt driftspunkt  3078

Forutsetninger:
- Densitet = 1,2 kg/m3
- Trykkforhold < 1,11
- øvrige punkter ift. EC 327/2011 (se veiledningen for produktet)

Temperaturvirkningsgrad

Temperaturvirkningsgrad, VEX160H-V

VEX160A Temperaturvirkningsgrad
stiplet streg
Virkningsgrad med kondensering:
Avtrekk = 20°C/55 RH
Uteluft = -10°C/50 RH
Balanse mellom tilluft/avtrekk = 1,0
kort-lang-stiplet-streg
Virkningsgrad uten kondensasjon med ubalanse:
Avtrekk = 25°C/28 RH
Uteluft = 5°C/50 RH
Balanse mellom tilluft/avtrekk  = 0,8
fed streg Virkningsgrad uten kondensasjon iht. EN308:
Avtrekk = 25°C/28 RH
Uteluft = 5°C/50 RH
Balanse mellom tilluft/avtrekk = 1,0

Beregning 

Temperaturvirkningsgraden for VEX-aggregater er vist ved forskjellige volumstrømforhold beregnet som:


t2,1 = Temperatur på uteluft (friskluft)
t2,2 = Temperatur på tilluft
t1,1 = Temperatur på fraluft
Fraluft = 25 ºC / 30 % RH
Uteluft (friskluft) = 5 ºC / 50 % RH

Temperaturvirkningsgraden er satt opp i henhold til EN308 ved tørr varmegjenvinning og økes ved kondensasjon.
Målskisser Horisontal

Målskisser Horisontal, VEX160H

VEX160H - Horisontal, Left (aggregatmål i mm)

RD10272 VEX160HL HCW målskitse

 

 Ønsket stussplassering, posisjon A eller B, opplyses ved bestilling.
*) Sett av servicehøyde tilsvarende aggregatets bredde foran aggregatet.
**) Sett av min. 300 mm frihøyde for service.

 

VEX160H - Horisontal, Right (aggregatmål i mm)

RD10273 VEX160HR HCW målskitse

 

1.1 Avtrekksluft 1.2 Avkast 2.1 Uteluft 2.2 Tilluft

 Ønsket stussplassering, posisjon A eller B, opplyses ved bestilling.
*) Sett av servicehøyde tilsvarende aggregatets bredde foran aggregatet.
**) Sett av min. 300 mm frihøyde for service.

Målskisser Vertikal

Målskisser Vertikal, VEX160V

VEX160V - Vertikal, Left (aggregatmål i mm)

RD10315 VEX160VL HCW målskitse

 

 Ønsket stussplassering, posisjon A eller B, opplyses ved bestilling.
*) Sett av servicehøyde tilsvarende aggregatets bredde foran aggregatet.
**) Sett av min. 300 mm frihøyde for service.

 

VEX160V - Vertikal, Right (aggregatmål i mm)

RD10317 VEX160VR HCW målskitse

 

1.1 Avtrekksluft 1.2 Avkast 2.1 Uteluft 2.2 Tilluft

 Ønsket stussplassering, posisjon A eller B, opplyses ved bestilling.
*) Sett av servicehøyde tilsvarende aggregatets bredde foran aggregatet.
**) Sett av min. 300 mm frihøyde for service.

Kjøle- og varmebatterier

Kjøle- og varmebatterier, VEX160CF 

Følgende kjøle- og varmebatterier passer til VEX160/VEX160CF

Type Modell
CW kjølebatteri (vann)  CW500I
CW065x100U
DX kjøle-/varmebatteri
DX500

Overfør alt om produktserien VEX160H-V til pdf:

KONTAKT OSS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilasjonsprodukter og systemløsninger
EXHAUSTO AS
Hvamsvingen 4
N - 2013 Skjetten

Tel +47 63 87 07 70
E-mail: firmapost@exhausto.no

Beregning

Benytt EXHAUSTOs gratis beregningsprogrammer til beregning av ventilasjonsanlegg og systemløsninger

Finn beregningsprogrammer
Vex overview

VEX-oversikt

Få et raskt overblikk over hele programmet av kompakte VEX-aggregater med varmegjenvinning.

Se VEX-oversikten her