VEX100H+V Kompaktaggregater

VEX140-VEX150-VEX160-VEX170
Generelt

VEX100-serien

VEX140, 150 og 160 kan bestilles i enten horisontal eller vertikal utgave, mens VEX170 bare kan bestilles i horisontal utgave.

Det er en svært fleksibel aggregatserie som kan bestilles som LEFT- eller RIGHT-modell og med stussplasseringen i side, topp eller bunn.

EXHAUSTOs VEX-aggregater er generelt konstruere for bruk i komfortventilasjon – dvs. for bruk under normale driftsvilkår.

 

VEX100H V placering

Horisontal Vertikal

Driftsvilkår

Driftsvilkår, VEX100 med kryssveksler

ECO-designdirektivet

VEX100 med kryssvarmeveksler lever i visse kapasitetsområder ikke opp til kravene i ECO-designdirektivet, noe som framgår av kapasitetsdiagrammet.

VEX100 er godt egnet til oppgaver som ikke omfattes av ECO-designdirektivet, og hvor man ikke har behov for så høy virkningsgrad. Den kan for eksempel gjelde ventilasjon av kjøkken, bakeri og lignende hvor det typisk er overskudd av varme, men hvor det likevel er krav om forvarmet tilluft til lokalene.

Kapasitetsområder

Kapasitet, VEX100

Under kan du se hvilke kapasitetsområder de enkelte VEX-størrelsene dekker. For beregning av egentlige kapasitetsdata henviser vi til våre produktvalgsprogrammer

Kapasitetsområder-VEX100

Lydnivå

VEX100, svært lydsvake aggregater

VEX-aggregatene i VEX100-serien er svært lydsvake med et markant lavere lydnivå enn tilsvarende produkter på markedet.

For eksakte lyddata viser vi til våre beregningsprogrammer.

Konstruksjon

VEX100

De kompakte aggregatene er konstruert i henhold til den tyske hygienenormen VDI 6022. Det sikrer et aggregat som er lett å vedlikeholde, og der det ikke dannes muggsopp eller andre bakterier som kan forringe luftens kvalitet. Du kan lese mer under avsnittet Les mer under Sertifikater lengre nede på siden.

Kabinetter

 
 Kabinet_VEX200

Kabinettene er laget i Aluzink AZ185 klasse C4 iht. EN/ISO 12944-2 og isolert med 50 mm mineralull. Det sikrer svært lavt lydnivå til omgivelsene/oppstillingsrommet.
Panelkonstruksjonen reduserer muligheten for at det dannes kuldebroer i aggregatet.


Motorseksjoner

 

Motorseksjonene er montert i vibrasjonsdempere. Det gir mindre støy og vibrasjoner i kanalene og gjør at det ikke er nødvendig å montere mansjetter mellom aggregat og kanalsystem.
Motorseksjonene kan trekkes ut for å gjøre det er lettere å foreta service.
Motorene er type EC med meget høy virkningsgrad som lever opp til EcoDesign direktivets krav.


Viftehjul

 

EXstream performance.

Aggregatene er forsynt med EXHAUSTOs EXstream viftehjul, et av markedets ledende viftehjul med hensyn til lavt energiforbruk og lavt lydnivå.


Koblingsboks

 

VEX100 Mainboard

Den lett tilgjengelige koblingsboksen med innebygget skillebryter og automatsikringer sikrer enkel tilgang for tilkobling og justering.


Panelfiltre 

 

Panelfiltrene er lette å skifte ut og kan bestilles som filterklasse Coarse 85% (M5) eller ePM1 55% (F7) iht. ISO 16890.


Ettervarme - vann eller el

 VEX100 varmeflade

VEX100-serien leveres med integrert ettervarmebatteri, enten for vann eller el


Montasjesokkel

 
 VEX200_sokkel

Kun VEX170:

Som standard leveres en monteringssokkel med bein som har en justerbar høyde på 130 - 160 mm.

Energi

VEX100

Ved konstruksjonen av aggregatene har vi gjort oss store anstrengelser for å sikre at luftstrømmen gjennom aggregatene skjer så smidig som mulig, slik at trykktapet blir så lavt som mulig.


Kryssveksler 

 
 Krydsvarmeveksler

Kryssveksler i aluminium med moderat trykktap og høy temperaturvirkningsgrad. Kryssveksleren sikrer full atskillelse mellom luftveiene slik at det ikke overføres lukt eller urenheter til tilluften.

Kryssveksleren gjør aggregatet velegnet til prosessventilasjon, men ikke i korrosivt miljø.EC-motorer 

 
EC-motor_MC Med en kombinasjon av høyteknologiske EC-motorer og EXHAUSTOs motorkontroller oppnås svært lavt strømforbruk, og med viftehjulet EXstream oppnås samtidig høy ytelse.


Energimerke 

 
energilabel
Med våre beregningsprogrammer er det mulig å få et energimerke som viser aggregatets energiklasse under forutsetning av definerte driftsforhold.


Sertifikater

VEX100/VEX100CF/VEX200/VEX300

EXHAUSTO legger stor vekt på å kunne oppgi korrekte data. Derfor bruker vi en tredje part til å måle og kontrollere dataene vi oppgir.

Eurovent-sertifikat

Alle data vi oppgir for VEX100 / VEX100CF / VEX200 / VEX300-modellene, er målte verdier.

Aggregatene har vært underkastet et stort testprogram i vår utviklingsavdeling, og alle data for kapasitet, virkningsgrad og lyd er fremkommet gjennom tester i reelle driftssituasjoner.

  EXHAUSTOs VEX-aggregater er konstruert og framstilt, slik at de tilfredsstiller en rekke viktige normer og standarder (iht. EN1886 og EN13053)
Aggregatets stivhet :
D1(M)
Tetthet ved -400 Pa :
L1 (M)
Tetthet ved +700 Pa :
L1 (M)
  Filter-bypass-lekkasje :
F9
  Isoleringsklasse : 
T2 (M), U1≤1,0
   Kuldebroklasse  :
TB3

Det betyr at en tredje part kontrollerer at dataene som fremkommer via beregningsprogrammet vårt, stemmer med de faktiske ytelsene aggregatet leverer. Det kontrolleres ved at Eurovent velger ut et tilfeldig aggregat for test hos Eurovent. Når det bekreftes at testresultatene stemmer med dataene vi oppgir, kan vi beholde sertifikatet. Det er kundens garanti for at våre data er valide.


VDI 6022 - Tysk hygienenorm

EXHAUSTO har valgt å konstruere aggregatene i henhold til den tyske hygienenormen VDI 6022.

VDI krever
At aggregatet skal være designet slik at det er lett å gjøre rent. Det må ikke være områder som det ikke er mulig å rengjøre, og alle hulrom som man ikke kan komme til, må forsegles. Alle grater på platene skal fjernes, slik at kantene ikke er skarpe, og alle hjørner skal rundes, slik at ingen kommer til skade under rengjøring.
  Dessuten må dryppannen ha fall mot avløpet, slik at det ikke står vann i aggregatet. Det er viktig at kondensvannavløpet tilkobles avløpssystemet via en vannlås.

Ikke-metalliske materialer som pakninger, filtre mv. skal være testet for at de ikke fremmer vekst av soppsporer og bakterier.

Aggregater som er konstruert etter VDI 6022, er både mer hygieniske og lettere å foreta service på.


 

Ecodesign

Ecodesign - EU-krav om dokumentasjon, energiforbruk og merking av ventilasjonsanlegg.

 

Generell informasjon

Vi har satt sammen et utdrag av retningslinjene for Ecodesign, les mer om Ecodesign under Institute.

ECO-design-logo

Ecodesign-data

Du finner en lenke til ecodesign-data for den enkelte VEX-str. under produktet samt under Last ned, hvor vi har plassert Ecodesign-data under EU-/ECO-erklæringer.

Merk:

Vi gjør oppmerksom på at de verdiene som er oppført i erklæringene er beregnet i et spesifikt driftspunkt.

Ønskes et annet driftspunkt henviser vi til våre beregningsprogrammer - her kan du se om det ønskede aggregatet overholder kravene i ditt driftspunkt og finne de tilhørende Ecodesign-dataene.


SPLIT-versjon

VEX100 kan bestilles som split

I noen prosjekter kan plassforholdene gjøre inntransport av aggregatet vanskelig eller umulig. VEX100 kan derfor bestilles som SPLIT. Det betyr at aggregatet bygges og testes fra fabrikk som vanlig - bare uten fuging. Aggregatet kan derfor enkelt demonteres på installasjonsstedet, bæres inn i sine enkelte dele, monteres, fuges og idriftsettes.

I tabellen under ses målene på den største enkeltdelen (kryssveksleren) og den største kabinettdelen, slik at det er enkelt å vurdere om plassforholdene er tilstrekkelige for inntransport.

Del Mål VEX140 VEX150 VEX160 VEX170
Kryssveksler Høyde [mm] 525 632 735 842
Lengde [mm] 525 632 735 840
Dybde [mm] 655  737 842 1142
Vekt [kg]
 27 38 46 85
Største kabinettdel Høyde [mm]  1360 1600 1820  2200 
Bredde [mm]
 940 1090  890  1190 
Motorseksjon Vekt [kg]  2 x 16,5 2 x 23,5 2 x 33  2 x 54

VEX170 eksploderet til Split

VEX100 i SPLIT-utførelse


Eksterne kjøle-/varmebatterier og annet tilbehør

VEX100 tilbehør

Vi tilbyr et bredt tilbehørsporgram til VEX100-serien.

Isvannsbatterier - CW 

CCW firkantet studs Isvannsbatteri - fås både isolert og uisolert. En fleksibel løsning for kjøling av ventilasjonsluften i lokaler der det er behov for kjøling, f.eks. sørvendte lokaler. I nordvendte lokaler er det som regel ikke nødvendig med kjøling.

Få mer informasjon om isvannsbatteriet under avsnittet kjøle- og varmebatterier.


Kjølebatterier - DX

DX cooling 150100

Uisolert eksternt batteri som kan brukes både som fordamper (kjølebatteri) og kondensator (varmebatteri).

 

Få mer informasjon om DX-batteriene under kjøle- og varmebatterier 


Stengespjeld - LS

Lukkespjæld firkantet studs Det kan bestilles stengespjeld med eller uten fjærretur for innendørs eller utendørs montering.

 Vannlås

 

EXHAUSTO tilbyr også vannlås for aggregatets kondensvannavløp med dimensjon DN32.

SIPHONUP (undertrykk) for tilkobling til kondensvannavløpet fra aggregatet.
SIPHONOP (overtrykk) for tilkobling til ev. kjølebatteri i tilluftskanalen.

SIPHONHE02 varmetråd kan kjøpes for å holde vannlås og vannrør frostfrie. Det er montert en termostat som sikrer lavt strømforbruk.


Utendørs oppstilling 

VEX240 med tag

Kabinettet er isolert med 50 mm mineralull og er derfor godt egnet til montering utendørs.

For utendørs oppstilling leveres aggregatet med tak som tillater at kabler kan ledes ut under taket på begge sider og på baksiden av aggregatet.

Vi anbefaler at aggregater som monteres utendørs, festes ekstra godt som beskrevet i Outdoor-veiledningen.


Montasjesokkel

 
 VEX200_sokkel

VEX140 - VEX160:

Monteringssokkel med bein som kan justeres i høyden - 130 - 160 mm.
Monteringssokkelen er standard for VEX170.

Overfør alt om produktserien VEX100H+V Kompaktaggregater til pdf:

KONTAKT OSS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilasjonsprodukter og systemløsninger
EXHAUSTO AS
Hvamsvingen 4
N - 2013 Skjetten

Tel +47 63 87 07 70
E-mail: firmapost@exhausto.no
Teaser ecodesign

Ecodesign-
direktivet

EXHAUSTOs VEX-aggregater og ventilatorer lever opp til Ecodesigndirektivet, les mer her

Les mer om Ecodesign her.
Vex overview

VEX-oversikt

Få et raskt overblikk over hele programmet av kompakte VEX-aggregater med varmegjenvinning.

Se VEX-oversikten her