VEX360H

Tekniske data

Tekniske data, VEX360H

Aggregatdata:
Min. luftmengde 1 100 m³/h
Maks. luftmengde 5 360 m³/h
Opptatt effekt 5,0 kW
Strømforsyning 3 x 400 V + N + PE ∼50 Hz /
3 x 230 V + PE
Maks. fasestrøm 18,0 A (Strømforbruket opptas fra 2 faser og er ikke sinusformet)
Maks. nullstrøm 23,5 A (Dimensjonerende strøm)
 
Vekt, driftsklart aggregat 702 kg
Vekt av aggregat for inntransport 310 kg varmevekslerseksjon
156 kg vifteseksjon (2 stk.)
 80 kg sokkel

Omgivelsestemperatur (drift)

Ved temperaturer under -25 ˚C (og utendørs installasjon) anbefales det å anvende en termostatstyrt ovn i systemboksen.

-30 °C ... +50 °C
 
Data for motor og motorstyring (MC)
Motortype EC-motor
Motorklasse
iht. IEC TS 60034-30-2
IE5 (Ultra Premium Efficiency)
Spenning inngang 1 x 230 V
Overstrømsvern Innebygget
Regulering Trinnløs via motorstyring (MC)
Styresignal med automatikk Modbus
Styresignal med annen automatikk 0 - 10 V DC
Medietemperatur (luft) -40 °C ... +40 °C
Viftedata  
Maks. totalvirkningsgrad (A-D) 57,1 %
ECO måleoppstilling (A-D) A
Krav til effektivitetsgrad 62N(2015)
ECO effektivitetsgrad i optimalt driftspunkt 67,2

 

Motordata (optimalt driftspunkt)
EC-motor Med motorkontroll
Opptatt effekt 2,359 kW
Luftmengde 4552 m3/h
Totaltrykk 1065 Pa
RPM i optimalt driftspunkt 3078

 

 Forutsetninger:
- Densitet = 1,2 kg/m3
- Trykkforhold < 1,11
- øvrige punkter ift. EC327/2011 (se veiledningen for produktet)

Temperaturvirkningsgrad

Temperaturvirkningsgrad, VEX360H

Temperaturvirkningsgraden, og i mindre grad SFP/SEL-verdiene, for et spesifikt aggregat, er nær forbundet til selve varmeveksleren og avhenger av merket. Det skiftes av og til leverandør, og derfor kan det forekomme mindre endringer i de tekniske dataene. Derfor anbefales det at man gjennomfører en beregning av det spesifikke prosjektet i vårt beregningsprogram EXselectPRO.

VEX360 temperaturvirkningsgrad
Kurven er retningsgivende, men det anbefales å gjennomføre en beregning med produktvalgsprogrammet EXselectPRO i forbindelse med det enkelte prosjektet.

stiplet streg
Virkningsgrad med kondensering:
Avtrekk = 20°C/55 RH
Uteluft = -10°C/50 RH
Balanse mellom tilluft/avtrekk = 1,0
kort-lang-stiplet-streg
Virkningsgrad uten kondensasjon med ubalanse:
Avtrekk = 25°C/28 RH
Uteluft = 5°C/50 RH
Balanse mellom tilluft/avtrekk  = 0,8
fed streg Virkningsgrad uten kondensasjon iht. EN308:
Avtrekk = 25°C/28 RH
Uteluft = 5°C/50 RH
Balanse mellom tilluft/avtrekk = 1,0

Beregning 

Temperaturvirkningsgraden for VEX-aggregater er vist ved forskjellige volumstrømforhold beregnet som:


t2,1 = Temperatur på uteluft (friskluft)
t2,2 = Temperatur på tilluft
t1,1 = Temperatur på avtrekksluft
Målskisser

Målskisser, VEX360H

VEX360H - Left

 

VEX360H målskitse left

1.1 Avtrekksluft 1.2 Avkast 2.1 Uteluft 2.2 Tilluft

 
Alle mål er oppgitt i mm.

1) Sett av serviceavstand tilsvarende aggregatets dybde foran aggregatet
2) Sett av min. 200 mm frihøyde over aggregatet for service

Ved inntransport av vekslerseksjonen kan lukene demonteres, slik at den kan transporteres gjennom en åpning på 900 x 2000 mm.

 

 

VEX360H - Right

 

VEX360H målskitse right

1.1 Avtrekksluft 1.2 Avkast 2.1 Uteluft 2.2 Tilluft

Alle mål er oppgitt i mm.

1) Sett av serviceavstand tilsvarende aggregatets dybde foran aggregatet
2) Sett av min. 200 mm frihøyde over aggregatet for service

Ved inntransport av vekslerseksjonen kan lukene demonteres, slik at den kan transporteres gjennom en åpning på 900 x 2000 mm.

 

Utendørs utførelse med tak

Ved oppstilling utendørs må aggregatet festes til bygningen i punktene som er anvist i veiledningen.

VEX360H split skitse

 

Kondensvannavløp

Kondensvannavløpet (DN32) kan ledes ut i alle fire retninger. EXHAUSTO tilbyr komplett vannlås og varmekabler for avløpet som tilbehør.
(Avløpsrør for kondensvann leveres ikke av EXHAUSTO)

 ==== Mulige føringsveier.

SPLIT-aggregat

SPLIT-aggregat, VEX360H

Hvis VEX360 skal transporteres inn gjennom smale passasjer som det ikke kan passere seksjonsvis, kan aggregatet bestilles som SPLIT-modell.

Det vil si at aggregatet leveres samlet, men ikke fuget, slik at det kan skilles fra hverandre igjen på stedet, transporteres inn i mindre deler og settes sammen igjen på det stedet det skal stå.

Arbeidet må bare utføres av en EXHAUSTO-sertifisert servicemontør.

VEX350360 Split

Kjøle- og varmebatterier

Kjøle- og varmebatterier, VEX350/360  

Følgende kjøle- og varmebatterier passer til VEX350/360

Type Modell
HE el-varmebatteri
HE05x08 - 3 str. 9/12/15 kW
HW vannvarmebatteri
HW050x080
HW070x080
CW kjølebatteri (vann)  CW050x080I
CW065x100U
DX kjøle-/varmebatteri
DX050x080

Overfør alt om produktserien VEX360H til pdf:

KONTAKT OSS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilasjonsprodukter og systemløsninger
EXHAUSTO AS
Hvamsvingen 4
N - 2013 Skjetten

Tel +47 63 87 07 70
E-mail: firmapost@exhausto.no

Beregning

Benytt EXHAUSTOs gratis beregningsprogrammer til beregning av ventilasjonsanlegg og systemløsninger

Finn beregningsprogrammer
Vex overview

VEX-oversikt

Få et raskt overblikk over hele programmet av kompakte VEX-aggregater med varmegjenvinning.

Se VEX-oversikten her