VEX350H

Tekniske data

Tekniske data, VEX350H

Aggregatdata:
Min. luftmengde 700 m³/h 
Maks. luftmengde 3 820 m³/h
Opptatt effekt 2,9 kW
Strømforsyning 3 x 400 V + N + PE ∼50 Hz /
3 x 230 V + PE
Maks. fasestrøm 11,2 A (Strømforbruket opptas fra 2 faser og er ikke sinusformet)
Maks. nullstrøm         15 A (Dimensjonerende strøm) 
 
Vekt, driftsklart aggregat 635 kg
Vekt av aggregat for inntransport 260 kg varmevekslerseksjon
150 kg vifteseksjon (2 stk.)
  75 kg sokkel

Omgivelsestemperatur (drift)

Ved temperaturer under -25 ˚C (og utendørs installasjon) anbefales det å anvende en termostatstyrt ovn i systemboksen.

-30 °C ... +50 °C
  
Data for motor og motorstyring (MC)
Motortype EC-motor
Motorklasse
iht. IEC TS 60034-30-2
IE5 (Ultra Premium Efficiency)
Spenning inngang 1 x 230 V
Overstrømsvern Innebygget
Regulering Trinnløs via motorstyring (MC)
Styresignal med automatikk Modbus
Styresignal med annen automatikk 0 - 10 V DC
Medietemperatur (luft) -40 °C ... +40 °C

Viftedata  
Maks. totalvirkningsgrad (A-D) 60,0 %
ECO måleoppstilling (A-D) A
Krav til effektivitetsgrad 62N(2015)
ECO effektivitetsgrad i optimalt driftspunkt 74,4N

 

Motordata (optimalt driftspunkt)
EC-motor Med motorkontroll
Opptatt effekt 1,253 kW
Luftmengde 3279 m3/h
Totaltrykk 826 Pa
RPM i optimalt driftspunkt 2902

 

 Forutsetninger:
- Densitet = 1,2 kg/m3
- Trykkforhold < 1,11
- øvrige punkter ift. EC327/2011 (se veiledningen for produktet)

Temperaturvirkningsgrad

Temperaturvirkningsgrad, VEX350H

Temperaturvirkningsgraden, og i mindre grad SFP/SEL-verdiene, for et spesifikt aggregat, er nær forbundet til selve varmeveksleren og avhenger av merket. Det skiftes av og til leverandør, og derfor kan det forekomme mindre endringer i de tekniske dataene. Derfor anbefales det at man gjennomfører en beregning av det spesifikke prosjektet i vårt beregningsprogram EXselectPRO.

VEX350 temperaturvirkningsgrad
Kurven er retningsgivende, men det anbefales å gjennomføre en beregning med produktvalgsprogrammet EXselectPRO i forbindelse med det enkelte prosjektet.

stiplet streg
Virkningsgrad med kondensering:
Avtrekk = 20°C/55 RH
Uteluft = -10°C/50 RH
Balanse mellom tilluft/avtrekk = 1,0
kort-lang-stiplet-streg
Virkningsgrad uten kondensasjon med ubalanse:
Avtrekk = 25°C/28 RH
Uteluft = 5°C/50 RH
Balanse mellom tilluft/avtrekk  = 0,8
fed streg Virkningsgrad uten kondensasjon iht. EN308:
Avtrekk = 25°C/28 RH
Uteluft = 5°C/50 RH
Balanse mellom tilluft/avtrekk = 1,0

Beregning 

Temperaturvirkningsgraden for VEX-aggregater er vist ved forskjellige volumstrømforhold beregnet som:


t2,1 = Temperatur på uteluft (friskluft)
t2,2 = Temperatur på tilluft
t1,1 = Temperatur på avtrekksluft
Målskisser

Målskisser, VEX350H

VEX350H - Left

 

VEX350L målskitse

1.1 Avtrekksluft 1.2 Avkast 2.1 Uteluft 2.2 Tilluft

 

Alle mål er oppgitt i mm.

1) Sett av serviceavstand tilsvarende aggregatets dybde foran aggregatet
2) Sett av min. 200 mm frihøyde over aggregatet for service

Ved inntransport av vekslerseksjonen kan lukene demonteres, slik at den kan transporteres gjennom en åpning på 900 x 2000 mm.


 

VEX350H - Right

 

VEX350R målskitse 

1.1 Avtrekksluft 1.2 Avkast 2.1 Uteluft 2.2 Tilluft

Alle mål er oppgitt i mm.

1) Sett av serviceavstand tilsvarende aggregatets dybde foran aggregatet
2) Sett av min. 200 mm frihøyde over aggregatet for service

Ved inntransport av vekslerseksjonen kan lukene demonteres, slik at den kan transporteres gjennom en åpning på 900 x 2000 mm.

 

Utendørs utførelse med tak

Ved oppstilling utendørs må aggregatet festes til bygningen i punktene som er anvist i veiledningen.

 

VEX350H split tegning

 

Kondensvannavløp

Kondensvannavløpet (DN32) kan ledes ut i alle fire retninger. EXHAUSTO tilbyr komplett vannlås og varmekabler for avløpet som tilbehør. 
(Avløpsrør for kondensvann leveres ikke av EXHAUSTO)

= = = = Mulige føringsveier
SPLIT-aggregat

SPLIT-aggregat, VEX350H

Hvis VEX350 skal transporteres inn gjennom smale passasjer som det ikke kan passere seksjonsvis, kan aggregatet bestilles som SPLIT-modell.

Det vil si at aggregatet leveres samlet, men ikke fuget, slik at det kan skilles fra hverandre igjen på stedet, transporteres inn i mindre deler og settes sammen igjen på det stedet det skal stå.

Arbeidet må bare utføres av en EXHAUSTO-sertifisert servicemontør.

VEX350360 Split

Kjøle- og varmebatterier

Kjøle- og varmebatterier, VEX350/360  

Følgende kjøle- og varmebatterier passer til VEX350/360

Type Modell
HE el-varmebatteri
HE05x08 - 3 str. 9/12/15 kW
HW vannvarmebatteri
HW050x080
HW070x080
CW kjølebatteri (vann)  CW050x080I
CW065x100U
DX kjøle-/varmebatteri
DX050x080

Overfør alt om produktserien VEX350H til pdf:

KONTAKT OSS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilasjonsprodukter og systemløsninger
EXHAUSTO AS
Hvamsvingen 4
N - 2013 Skjetten

Tel +47 63 87 07 70
E-mail: firmapost@exhausto.no

Beregning

Benytt EXHAUSTOs gratis beregningsprogrammer til beregning av ventilasjonsanlegg og systemløsninger

Finn beregningsprogrammer
Vex overview

VEX-oversikt

Få et raskt overblikk over hele programmet av kompakte VEX-aggregater med varmegjenvinning.

Se VEX-oversikten her