VEX340H

Tekniske data

Tekniske data, VEX340H

Aggregatdata:
Min. luftmengde 400 m³/h
Maks. luftmengde 2 450 m³/h
Opptatt effekt 1,8 kW
Strømforsyning 1 x 230 V + N + PE ∼ 50 Hz
Maks. fasestrøm 12,5 A (strømforbruket er ikke sinusformet)
 
Vekt, driftsklart aggregat 450 kg
Vekt av aggregat for inntransport 284 kg (ekskl. luker, vifteenheter, bypass-seksjon, motstrømsvekslere og filtre)

Omgivelsestemperatur (drift)

Ved temperaturer under -25 ˚C (og utendørs installasjon) anbefales det å anvende en termostatstyrt ovn i systemboksen.

-30 °C ... +50 °C
  
Data for motor og motorstyring (MC)
Motortype EC-motor
Motorklasse
iht. IEC TS 60034-30-2
IE5 (Ultra Premium Efficiency)
Spenning inngang 1 x 230 V
Overstrømsvern Innebygget
Regulering Trinnløs via motorstyring (MC)
Styresignal med automatikk Modbus
Styresignal med annen automatikk 0 - 10 V DC
Medietemperatur (luft) -40 °C ... +40 °C

Viftedata  
Maks. totalvirkningsgrad (A-D) 58,1 %
ECO måleoppstilling (A-D) A
Krav til effektivitetsgrad 62N (2015)
ECO effektivitetsgrad i optimalt driftspunkt 76,2 N

 

Motordata (optimalt driftspunkt)
EC-motor Med motorkontroll
Opptatt effekt 0,674 kW
Luftmengde 2286 m3/h
Totaltrykk 617 Pa
RPM i optimalt driftspunkt 2886

 

 Forutsetninger:
- Densitet = 1,2 kg/m3
- Trykkforhold < 1,11
- øvrige punkter ift. EC327/2011 (se veiledningen for produktet)


Temperaturvirkningsgrad

Temperaturvirkningsgrad, VEX340H

Temperaturvirkningsgraden, og i mindre grad SFP/SEL-verdiene, for et spesifikt aggregat, er nær forbundet til selve varmeveksleren og avhenger av merket. Det skiftes av og til leverandør, og derfor kan det forekomme mindre endringer i de tekniske dataene. Derfor anbefales det at man gjennomfører en beregning av det spesifikke prosjektet i vårt beregningsprogram EXselectPRO.

VEX340 temperaturvirkningsgrad
Kurven er retningsgivende, men det anbefales å gjennomføre en beregning med produktvalgsprogrammet EXselectPRO i forbindelse med det enkelte prosjektet.

stiplet streg
Virkningsgrad med kondensering:
Avtrekk = 20°C/55 RH
Uteluft = -10°C/50 RH
Balanse mellom tilluft/avtrekk = 1,0
kort-lang-stiplet-streg
Virkningsgrad uten kondensasjon med ubalanse:
Avtrekk = 25°C/28 RH
Uteluft = 5°C/50 RH
Balanse mellom tilluft/avtrekk  = 0,8
fed streg Virkningsgrad uten kondensasjon iht. EN308:
Avtrekk = 25°C/28 RH
Uteluft = 5°C/50 RH
Balanse mellom tilluft/avtrekk = 1,0

Beregning 

Temperaturvirkningsgraden for VEX-aggregater er vist ved forskjellige volumstrømforhold beregnet som:


t2,1 = Temperatur på uteluft (friskluft)
t2,2 = Temperatur på tilluft
t1,1 = Temperatur på avtrekksluft
Målskisser

Målskisser, VEX340H

VEX340H - LEFT

1) Sett av serviceavstand tilsvarende aggregatets dybde foran aggregatet
2) Sett av min. 200 mm frihøyde for service

 

 

VEX340H - RIGHT

1) Sett av serviceavstand tilsvarende aggregatets dybde foran aggregatet
2) Sett av min. 200 mm frihøyde for service

 

VEX340H-OD for utendørs montering (tilbehør)

Ved oppstilling utendørs må aggregatet festes til bygningen i punktene som er anvist i veiledningen.

VEX340 right målskitse udendørs montage

Delbart SPLIT-aggregat

Delbart SPLIT-aggregat, VEX340H

Hvis VEX340 skal transporteres inn gjennom smale passasjer som det ikke kan passere seksjonsvis, kan aggregatet bestilles som SPLIT-modell.

Det vil si at aggregatet leveres samlet, men ikke fuget, slik at det kan skilles fra hverandre igjen på stedet, transporteres inn i mindre deler og settes sammen igjen på det stedet det skal stå.

Arbeidet må bare utføres av en EXHAUSTO-sertifisert servicemontør.

 

VEX340 split

 

Kjøle- og varmebatterier

Kjøle- og varmebatterier, VEX340 

Følgende kjøle- og varmebatterier passer til VEX340

Type Modell
HE el-varmebatteri  HE400
HW vannvarmebatteri
HW400
CW kjølebatteri (vann)  CW400I
CW400U
DX kjøle-/varmebatteri
DX400U

Overfør alt om produktserien VEX340H til pdf:

KONTAKT OSS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilasjonsprodukter og systemløsninger
EXHAUSTO AS
Hvamsvingen 4
N - 2013 Skjetten

Tel +47 63 87 07 70
E-mail: firmapost@exhausto.no

Beregning

Benytt EXHAUSTOs gratis beregningsprogrammer til beregning av ventilasjonsanlegg og systemløsninger

Finn beregningsprogrammer
Vex overview

VEX-oversikt

Få et raskt overblikk over hele programmet av kompakte VEX-aggregater med varmegjenvinning.

Se VEX-oversikten her