VEX330H2

Tekniske data

Tekniske data, VEX330H2

Aggregatdata:
Min. luftmengde 100 m³/h
Maks. luftmengde 1 555 m³/h
Opptatt effekt 1,2 kW
Strømforsyning 1 x 230 V + N + PE ∼ 50 Hz
Maks. fasestrøm 5,3 A
Vekt, driftsklart aggregat 156 kg (uten avtakbart panel = 146 kg)
Medietemperatur (luft) -40 °C ... +40 °C
Omgivelsestemperatur (drift) -30 °C ... +50 °C

 

Ved temperaturer under -25 ˚C (og utendørs installasjon) anbefales det å anvende en termostatstyrt ovn i systemboksen

 

Viftedata  
Maks. totalvirkningsgrad (A-D) 60,1 %
ECO måleoppstilling (A-D) A
Krav til effektivitetsgrad 62N(2015)
ECO effektivitetsgrad i optimalt driftspunkt 73,7N

 

Motordata (optimalt driftspunkt)
EC-motor Med motorkontroll
Opptatt effekt 0,50 kW
Luftmengde 1355 m3/h
Totaltrykk 733 Pa
RPM i optimalt driftspunkt 3735

 

 Forutsetninger:
- Densitet = 1,2 kg/m3
- Trykkforhold < 1,11
- øvrige punkter ift. EC327/2011 (se veiledningen for produktet)

Temperaturvirkningsgrad

Temperaturvirkningsgrad, VEX330H2

Temperaturvirkningsgraden, og i mindre grad SFP/SEL-verdiene, for et spesifikt aggregat, er nær forbundet til selve varmeveksleren og avhenger av merket. Det skiftes av og til leverandør, og derfor kan det forekomme mindre endringer i de tekniske dataene. Derfor anbefales det at man gjennomfører en beregning av det spesifikke prosjektet i vårt beregningsprogram EXselectPRO.

VEX330H temperaturvirkningsgrad
Kurven er retningsgivende, men det anbefales å gjennomføre en beregning med produktvalgsprogrammet EXselectPRO i forbindelse med det enkelte prosjektet.

stiplet streg
Virkningsgrad med kondensering:
Avtrekk = 20°C/55 RH
Uteluft = -10°C/50 RH
Balanse mellom tilluft/avtrekk = 1,0
kort-lang-stiplet-streg
Virkningsgrad uten kondensasjon med ubalanse:
Avtrekk = 25°C/28 RH
Uteluft = 5°C/50 RH
Balanse mellom tilluft/avtrekk  = 0,8
fed streg Virkningsgrad uten kondensasjon iht. EN308:
Avtrekk = 25°C/28 RH
Uteluft = 5°C/50 RH
Balanse mellom tilluft/avtrekk = 1,0

Beregning 

Temperaturvirkningsgraden for VEX-aggregater er vist ved forskjellige volumstrømforhold beregnet som:


t2,1 = Temperatur på uteluft (friskluft)
t2,2 = Temperatur på tilluft
t1,1 = Temperatur på avtrekksluft
Målskisser

Målskisser, VEX330H2 

 

 

VEX330H2 OD - for utendørs montering og med sokkel (tilbehør)

 VEX330H OD målskitse

 

VEX330H tilbehør, vann- og elvarmebatterier

Plasskrav

VEX330H målskema for varmeflader
Kjøle- og varmebatterier

Kjøle- og varmebatterier, VEX320-330

Følgende kjøle- og varmebatterier passer til VEX320-330

Type Modell
HE el-varmebatteri  HE315 - 2 str. 3,9 og 7,8 kW
HW vannvarmebatteri  HW315S
HW315M
HW315L
DX kjøle-/varmebatteri

DX315S (for VEX320 og VEX330C1/330H1)
DX315M (for VEX330C2/330H2)

Overfør alt om produktserien VEX330H2 til pdf:

KONTAKT OSS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilasjonsprodukter og systemløsninger
EXHAUSTO AS
Hvamsvingen 4
N - 2013 Skjetten

Tel +47 63 87 07 70
E-mail: firmapost@exhausto.no

Beregning

Benytt EXHAUSTOs gratis beregningsprogrammer til beregning av ventilasjonsanlegg og systemløsninger

Finn beregningsprogrammer
Vex overview

VEX-oversikt

Få et raskt overblikk over hele programmet av kompakte VEX-aggregater med varmegjenvinning.

Se VEX-oversikten her