VEX350T

Tekniske data

Tekniske data, VEX350T

Aggregatdata

Min. luftmengde
400 m³/h
Maks. luftmengde
4 095 m³/h
Opptatt effekt 2,7 kW
Strømforsyning 1 x 230 V + N + PE ~ 50 Hz
Maks. fasestrøm 13,5 A *
Vekt
Driftsklart aggregat 530 kg
For inntransport 245 kg **
Data for motor og motorstyring (MC)
Motortype EC-motor
Motorklasse iht. IEC TS 60034-30-2 IE4 (Super Premium Efficiency)
Spenning inngang 1 x 230 V
Overstrømsvern Innebygget
Regulering Trinnløs via motorstyring (MC)
Styresignal

Med integrert automatikk:
Modbus

For annen automatikk:
0-10 V DC

* (strømforbruket er ikke sinusformet)
** (ekskl. luker, varmeveksler og vifteenheter)

Informasjonskrav - økodesign 

Viftedata  
Maks. totalvirkningsgrad (A-D) 67,5%
ECO måleoppstilling (A-D) A
Krav til effektivitetsgrad 62N(2015)
ECO effektivitetsgrad i optimalt driftspunkt 76,7 N
Motordata (optimalt driftspunkt)
EC-motor VSD Integrated
Opptatt effekt 1,34 kW
Luftmengde 3 807 m³/h
Totaltrykk 777 Pa
RPM i optimalt driftspunkt 2 400 RPM

Forutsetninger:
- Densitet = 1,2 kg/m3
- Trykkforhold < 1,11
- øvrige punkter ift. EC 327/2011 (se veiledningen for produktet)


 

Filteralternativer:

Filtrering av tilluft:

Panelfilter
Dim.: 614 x 850 x 96 mm
Alternativt: forfiltrering
Dim.: 614 x 850 x 48 mm
Panelfilter Coarce 65% (G4) Panelfilter Coarce 65% (G4)
Panelfilter ePM10 65% (M5) Panelfilter ePM10 65% (M5)
Panelfilter ePM1 55% (F7) Panelfilter  ePM1 55% (F7)
Panelfilter  ePM1 80% (F9)  

 

Filtrering av avtrekk:

Panelfilter
Dim.: 614 x 850 x 96 mm
Panelfilter Coarce 65% (G4)
Panelfilter ePM10 65% (M5)
Panelfilter ePM1 55% (F7)
Data for interne varme- og kjøle-varmebatterier

VEX350T

Interne varme- og kjøle-varmebatterier

Elvarmebatteri (HE)

Liten Stor
Effekt 12,65 kW 22,76 kW
Min. luftmengde

594 m³/h (50 % varme)
1 770 m³/h (100 % varme)

594 m³/h (0-100 % varme)
Elforsyning 3 x 400 V + N + PE ~ 50 Hz 3 x 400 V + N + PE ~ 50 Hz
Maks. fasestrøm
18,3 A 32,9 A

Vannvarmebatteri (HW)

1 rørrekke 2 rørrekker
Prøvetrykk 900 kPa 900 kPa
Maks. arbeidstrykk 800 kPa 800 kPa
Faseareal 645 x 750 mm 645 x 750 mm
Antall rørrekker 1 2
Antall kretser 4 5
Tilkoblingsdimensjon 28 mm 28 mm
Lamellavstand 1,4 2,0
Vekt (uten væske) 7,0 kg 9,6 kg
Vanninnhold 1,96 l 3,37 l

Kjøle-varmebatteri (CW)

2 rørrekker
4 rørrekker
Prøvetrykk 900 kPa 900 kPa
Maks. arbeidstrykk 800 kPa 800 kPa
Faseareal 645 x 750 mm 645 x 750 mm
Antall rørrekker 2 4
Antall kretser 8 22
Tilkoblingsdimensjon 28 mm 28 mm
Lamellavstand 2,0 mm 2,5 mm
Vekt (uten væske) 9,7 kg 15,9 kg
Vanninnhold, væske 3,25 l 6,02 l

Kjøle-varmebatteri (DX)


 
Prøvetrykk 4 500 kPa
Maks. arbeidstrykk 4 200 kPa
Faseareal 625 x 740 mm
Antall rørrekker4 4
Antall kretser 16
Tilkoblingsdimensjon 28 mm
Innvendig volum 2,8 l  

  

Det anbefales å gjennomføre en nøyaktig beregning av kjøle-/varmebatterier ved hjelp av beregningsprogrammet EXselectPRO som finnes på www.exhausto.no


Temperaturvirkningsgrad

Temperaturvirkningsgrad, VEX350T 

Temperaturvirkningsgraden, og i mindre grad SFP/SEL-verdiene, for et spesifikt aggregat, er nær forbundet til selve varmeveksleren og avhenger av merket. Det skiftes av og til leverandør, og derfor kan det forekomme mindre endringer i de tekniske dataene. Derfor anbefales det at man gjennomfører en beregning av det spesifikke prosjektet i vårt beregningsprogram EXselectPRO.

Temperature efficiency VEX350T
Kurven er retningsgivende, men det anbefales å gjennomføre en beregning med produktvalgsprogrammet EXselectPRO i forbindelse med det enkelte prosjektet.

stiplet streg
Virkningsgrad med kondensering:
Avtrekk = 20°C/55 RH
Uteluft = -10°C/50 RH
Balanse mellom tilluft/avtrekk = 1,0
kort-lang-stiplet-streg
Virkningsgrad uten kondensasjon med ubalanse:
Avtrekk = 25°C/28 RH
Uteluft = 5°C/50 RH
Balanse mellom tilluft/avtrekk  = 0,8
fed streg Virkningsgrad uten kondensasjon iht. EN308:
Avtrekk = 25°C/28 RH
Uteluft = 5°C/50 RH
Balanse mellom tilluft/avtrekk = 1,0

Beregning 

Temperaturvirkningsgraden for VEX-aggregater er vist ved forskjellige volumstrømforhold beregnet som:


t2,1
= Temperatur på uteluft (friskluft)
t2,2 = Temperatur på tilluft
t1,1 = Temperatur på avtrekksluft
Avtrekksluft = 25 ºC / 30 % RH
Uteluft (friskluft) = 5 ºC / 50 % RH
Temperaturvirkningsgraden er anført ifølge EN 308 ved tørr varmegjenvinning. Den øker ved kondensering.
Målskisser VEX350T

Målskisser, VEX350T

VEX350T, Left (aggregatmål i mm)

Dimensions VEX350T L

1.1 Avtrekksluft 1.2 Avkast 2.1 Uteluft 2.2 Tilluft
 

VEX350T, Right (aggregatmål i mm)

Dimensions VEX350T R

1.1 Avtrekksluft 1.2 Avkast 2.1 Uteluft 2.2 Tilluft

Overfør alt om produktserien VEX350T til pdf:

KONTAKT OSS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilasjonsprodukter og systemløsninger
EXHAUSTO AS
Hvamsvingen 4
N - 2013 Skjetten

Tel +47 63 87 07 70
E-mail: firmapost@exhausto.no

Beregning

Benytt EXHAUSTOs gratis beregningsprogrammer til beregning av ventilasjonsanlegg og systemløsninger

Finn beregningsprogrammer
Vex overview

VEX-oversikt

Få et raskt overblikk over hele programmet av kompakte VEX-aggregater med varmegjenvinning.

Se VEX-oversikten her