VEX310T

Tekniske data

Tekniske data, VEX310T

Aggregatdata

Min. luftmengde
80 m³/h
Maks. luftmengde
550 m³/h
Opptatt effekt 0,5 kW
Strømforsyning 1 x 230 V + N + PE ~ 50 Hz
Maks. fasestrøm 3,9 A **
Vekt
Driftsklart aggregat 157 kg
For inntransport 86 kg **
Data for motor og motorstyring (MC)
Motortype EC-motor
Motorklasse iht. IEC TS 60034-30-2 IE4 (Super Premium Efficiency)
Spenning inngang 1 x 230 V
Overstrømsvern Innebygget
Regulering Trinnløs via motorstyring (MC)
Styresignal

Med integrert automatikk:
Modbus

For annen automatikk:
0-10 V DC
* (strømforbruket er ikke sinusformet)
** (ekskl. luker, varmeveksler og vifteenheter)
 

Informasjonskrav - økodesign

Viftedata  
Maks. totalvirkningsgrad (A-D) 47,9%
ECO måleoppstilling (A-D) A
Krav til effektivitetsgrad 62N(2015)
ECO effektivitetsgrad i optimalt driftspunkt 78,4
Motordata (optimalt driftspunkt)
EC-motor Med motorkontroll
Opptatt effekt 0,169 kW
Luftmengde 610 m3/h
Totaltrykk 500 Pa
RPM i optimalt driftspunkt 2860

Forutsetninger:
- Densitet = 1,2 kg/m3
- Trykkforhold < 1,11
- øvrige punkter ift. EC 327/2011 (se veiledningen for produktet)

 

Filteralternativer:

Filtrering av tilluft:

Panelfilter
Dim.: 312 x 453 x 96 mm
Alternativt: forfiltrering
Dim.: 312 x 453 x 48 mm
Panelfilter Coarce 65% (G4) Panelfilter Coarce 65% (G4)
Panelfilter ePM10 65% (M5) Panelfilter ePM10 65% (M5)
Panelfilter ePM1 55% (F7) Panelfilter  ePM1 55% (F7)
Panelfilter ePM1 80% (F9)  

 

Filtrering av avtrekk:

Panelfilter
Dim.: 312 x 453 x 96 mm
PanelfilterCoarce 65% (G4)
Panelfilter ePM10 65% (M5)
Panelfilter ePM1 55% (F7)
Data for interne varme- og kjøle-varmebatterier

VEX310T

Interne varme- og kjøle-varmebatterier

Elvarmebatterier (HE)

Liten

Stor

Effekt 1,68 kW 3,90 kW
Min. luftmengde 75,1 m³/h (50 % varme)
75,1 m³/h (50 % varme)
Elforsyning 3 x 400 V + N + PE ~ 50 Hz  3 x 400 V + N + PE ~ 50 Hz
Maks. fasestrøm 2,4 A  6,9 A

Vannvarmebatterier (HW)

1 rørrekke

2 rørrekker

Prøvetrykk  880 kPa 880 kPa
Maks. arbeidstrykk 800 kPa 800 kPa
Faseareal 379 x 200 mm  379 x 200 mm
Antall rørrekker 1 2
Antall kretser 1 1
Tilkoblingsdimensjon 16 mm 16 mm
Lamellavstand 1,6 mm 2,0 mm
Vekt (uten væske) 1,35 kg 2 kg
Vanninnhold 0,19 l  0,32 l

Kjøle-/varmebatterier (CW)

2 rørrekker

4 rørrekker

Prøvetrykk 880 kPa 880 kPa
Maks. arbeidstrykk 800 kPa 800 kPa
Faseareal 379 x 200 mm  379 x 200 mm
Antall rørrekker 2 4
Antall kretser 2 4
Tilkoblingsdimensjon 16 mm 16 mm
Lamellavstand 2,0 2,5
Vekt (uten væske) 2 kg 3,25 kg
Vanninnhold 0,32 l 0,58 l

Kjøle-/varmebatterier (DX)

4 rørrekker

Prøvetrykk 4 500 kPa
Maks. arbeidstrykk 4 200 kPa
Faseareal 200 x 350 mm
Antall rørrekker 4
Antall kretser 3
Tilkoblingsdimensjon 16 mm
Innvendig volum 0,436 l

  

Det anbefales å gjennomføre en nøyaktig beregning av varme-/kjøle-varmebatterier ved hjelp av beregningsprogrammet EXselectPRO som finnes på www.exhausto.no


Temperaturvirkningsgrad

Temperaturvirkningsgrad, VEX310T

Temperaturvirkningsgraden, og i mindre grad SFP/SEL-verdiene, for et spesifikt aggregat, er nær forbundet til selve varmeveksleren og avhenger av merket. Det skiftes av og til leverandør, og derfor kan det forekomme mindre endringer i de tekniske dataene. Derfor anbefales det at man gjennomfører en beregning av det spesifikke prosjektet i vårt beregningsprogram EXselectPRO.

VEX310T Temperature efficiency
Kurven er retningsgivende, men det anbefales å gjennomføre en beregning med produktvalgsprogrammet EXselectPRO i forbindelse med det enkelte prosjektet.

stiplet streg
Virkningsgrad med kondensering:
Avtrekk = 20°C/55 RH
Uteluft = -10°C/50 RH
Balanse mellom tilluft/avtrekk = 1,0
kort-lang-stiplet-streg
Virkningsgrad uten kondensasjon med ubalanse:
Avtrekk = 25°C/28 RH
Uteluft = 5°C/50 RH
Balanse mellom tilluft/avtrekk  = 0,8
fed streg Virkningsgrad uten kondensasjon iht. EN308:
Avtrekk = 25°C/28 RH
Uteluft = 5°C/50 RH
Balanse mellom tilluft/avtrekk = 1,0

Beregning 

Temperaturvirkningsgraden for VEX-aggregater er vist ved forskjellige volumstrømforhold beregnet som:


t2,1
= Temperatur på uteluft (friskluft)
t2,2 = Temperatur på tilluft
t1,1 = Temperatur på avtrekksluft
Avtrekksluft = 25 ºC / 30 % RH
Uteluft (friskluft) = 5 ºC / 50 % RH
Temperaturvirkningsgraden er anført ifølge EN 308 ved tørr varmegjenvinning. Den øker ved kondensering.
Målskisser, VEX310T

Målskisser, VEX310T 

VEX310T - Left (aggregatmål i mm)

VEX310T L Dimension
1.1 Avtrekksluft 1.2 Avkast 2.1 Uteluft 2.2 Tilluft
 

 

VEX310T - Right (aggregatmål i mm)

VEX310T R Dimension
1.1 Avtrekksluft 1.2 Avkast 2.1 Uteluft 2.2 Tilluft

Overfør alt om produktserien VEX310T til pdf:

KONTAKT OSS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilasjonsprodukter og systemløsninger
EXHAUSTO AS
Hvamsvingen 4
N - 2013 Skjetten

Tel +47 63 87 07 70
E-mail: firmapost@exhausto.no

Beregning

Benytt EXHAUSTOs gratis beregningsprogrammer til beregning av ventilasjonsanlegg og systemløsninger

Finn beregningsprogrammer
Vex overview

VEX-oversikt

Få et raskt overblikk over hele programmet av kompakte VEX-aggregater med varmegjenvinning.

Se VEX-oversikten her