EXcon (Automatikk til VEX300T)

Modbus/BMS til VEX300T

Alle VEX300T kan leveres med integrert automatikk for styring av bl.a. luftmengder, varme og kjøling. Hvordan og når automatikken skifter mellom de innebygde funksjonene settes i driftsprogrammet.

Programmet kan om nødvendig settes til side ved midlertidige tvangsstyringer, før det går tilbake til det aktive driftsprogrammet. 

Introduksjon

Alle VEX300T kan leveres med integrert EXcon automatikk som sikrer optimal styring av inneklimaet i stort sett alle applikasjonsområder.

EXcon automatikken brukes til styring av bl.a. luftmengder, varme og kjøling. Hvordan og når automatikken skifter mellom de innebygde funksjonene settes i driftsprogrammet. Programmet kan om nødvendig settes til side ved midlertidige tvangsstyringer, før det går tilbake til det aktive driftsprogrammet.


Funksjoner som er innebygd i automatikken

 • Automatisk skift mellom sommer- og normaltid
 • Varmecoil med frostvakt
 • Konstant drift
 • Ukeprogram styrt etter internt ur
 • Tidsstyrt forlenget eller forsert drift
 • Ekstern start eller stopp
 • Programoppdatering med SD kort
 • Overvåking av 20 anlegg via portal-løsning (tilvalg)

Innstilling og styring kan foregå med en nettleser eller med håndterminalen. De tilgjengelige funksjonene i sistnevnte er begrenset til de mest brukte. Web-løsningen er integrert i automatikken.

Nettverkskommunikasjonen støtter BacNet over TCP/IP og Modbus over RS485 eller TCP/IP. 


Betjening av EXcon-automatikken

Excon-automatikken kan styres fra EXcon håndterminal, CTS eller nettserver over nettverk eller via WAP (Wireless Access Point).

WAP (Wireless Access Point)

WAP er en liten WIFI-ruter som kan festes inne ved automatikken i aggregatet. Dermed kan man få kontakt med nettserveren trådløst via PC, smarttelefon og nettbrett, så man enkelt og greit kan konfiguere aggregatet via mobile plattformer.

EXcon håndterminal

Med VEX300T følger det også med et betjeningspanel med 2 m. kabel. Betjeningspanelet kan plasseres ved selve aggregatet eller i et kontrollrom i nærheten.

Betjeningspanelet er med sin visuelle brukerflate enkelt og greit å bruke for alle brukere.

HMI touch for EXcon
Brukervennlig
 • Innebygd intelligent webserver med brukertilpasset informasjonsnivå
Pålitelig
 • Med moduloppdelt BUS-system elimineres potensielle feil
 • Sikkerhet mot uautorisert adgang
 • Effektiv feilsøking og oversikt
Kostnadsoptimalt
 • Enkel implementering, opplæring og vedlikehold, 
 • Mange tilpasningsmuligheter,
 • Unik brukervennlighet
 • Energibesparende via sikring av optimal drift
Fleksibelt
 • Med plattform som kan kundetilpasses
 • Mulighet for oppgradering
Framtidssikret
 • Tilpasninger via SD-kort, 
 • Mulighet for integrasjon i mange forskjellige CTS-systemer
Kabelplan - tilbehør

VEX300T med EXcon-automatik

Cable plan VEX300T EXcon 

Forkortelse Betegnelse
 BT40-70 Branntermostat
 CO2 ROOM/CO-CO2 ROOM  Føler for rommontering CO2 / CO og CO2
 CO2 DUCT/CO-CO2 DUCT
 Føler for kanalmontering CO2 / CO og CO2
 HMI20T Kontrollpanel - bruker
 HMI35T Avansert kontrollpanel - til tekniker eller spesialist
 LS Stengespjeld
 LSR Stengespjeld - fjærretur
PIR-sensor PIR-føler
PTH DUCT
VOC DUCT
HTH-6202

Trykkføler for konstanttrykkregulering (kanal)
VOC-føler til å måle luftkvalitet
Fukt-/temperaturføler med Modbus (kanal)

 Røykdetektor Røykdetektor
 TS ROOM Romføler - romtemperatur
 TS OUTDOOR Utetemperaturføler
   

Styring og regulering

EXcon Automatikk til VEX4000 

Styring og regulering 

Innstilling av driftsparametere

Fabrikkinnstilling av standard driftsparametere og settpunkter foretas etter normene for komfortventilasjon. Ytterligere tilpasning til den endelige driftssituasjonen foretas ved test og oppstart av aggregatet.


Styringsformer

 • Konstant trykk
 • Konstant luftmengde
 • Fraluft slave
 • Tilluft slave
 • Konstant VOC/CO2
 • Fan optimizer
 • Fan optimizer slave
 • GreenZone
 • GreenZone slave
 • Konstant motorhastighet
 • Adaptiv trykkontroll (patentert løsning for energioptimalisering av VAV-systemer)
 • 0-10 fraluft slave
 • 0-10 tilluft slave
 • Sonestyring av opptil 4 soner – les mer under sonemodul

Temperaturregulering

 • Konstant tillufttemperatur
 • Konstant fraluftstemperatur 
 • Konstant romtemperatur
 • Konstant differanse mellom fraluft og tilluft
 • Sommer- og vinterkompensasjon
 • Omluftoppvarming (tilvalg)
 • Sommernattkjøling

EXcon – integrert automatikk

EXcon støtter følgende nettverk:

 • Integrert webserver - TCP/IP
 • Modbus - RS485 / TCP/IP
 • BACnet - TCP/IP

EXcon er basert på BUS-teknologi med en lang rekke eksterne kommunikasjonsmuligheter. All styring kan skje fra sentral enhet via webserver.

VEX300T EXcon Modbus


Prinsippskisse

VEX300T med EXcon-automatik

Prinsippskissen viser komponentene som kan inngå i et VEX300T luftbehandlingsaggregat.

Diagram Simplified EXcon NO


 

Standard- og tilbehørskomponenter

VEX300T-serien leveres med en rekke komponenter montert i aggregatet eller for montering i kanalsystemet og i oppholdsrommet. I tabellen under er det oppgitt standard- og tilbehørskomponenter for VEX300T-serien. Tilbehør må bestilles separat.

Forkortelse Betegnelse + = Standard - = Tilbehør
BP1 Spjeld, bypass +
BT40-70 Branntermostat, trinnløs innstilling
-
CW Isvannsbatteri (Cooling Coil Water) **
CP Sirkulasjonspumpe* -
DX Kjøle-/varmebatteri (kjølemiddel) **
HE Elvarmebatteri (Heating Coil Electric) **
HW Kjølebatteri (Heating Coil Water) **
Touch panel Kontrollpanel -
LS Stengespjeld, avkast -
LS Stengespjeld, uteluft
(krav og del av leveransen ved varmtvannsbatteri)
-
(+)
LSR Stengespjeld, avkast/uteluft (fjærretur) -
MC1/M1 Motorstyring 1 (avtrekk) / Viftemotor 1 +
MC2/M2 Motorstyring 2 (tilluft) / Viftemotor 2 +
CO2-DUCT CO2-føler, kanal -
CO2-ROOM CO2-føler, rom -
PIR PIR-føler -
RH-ROOM Fuktighetsføler (RH) -
TS-DUCT Temperaturføler, avtrekkskanal (ekstern) -
TS-ROOM Temperaturføler, rom -
PTH-DUCT Trykkføler for konstanttrykkregulering -
DPTH, P1  Luftmengdestyring, avtrekk +
DPTH, P2 Luftmengdestyring, tilluft +
DPTH, P1  Filtervakt, avtrekk +
DPTH, P2 Filtervakt, uteluft +
SPTH, P1 Isdetektering +
MVM Motorventil, varmtvannsbatteri (HCW) -
SUM ALARM Alarmrelé +
TE1,1 Temperaturføler, avtrekk - stuss 1,1 +
TE1,2 Temperaturføler, avkast - stuss 1,2 +
TE2,1 Temperaturføler, uteluft - stuss 2,1 +
TE2,2 Temperaturføler, tilluft - stuss 2,2 +
 TE HW Supply  Temperaturføler på turrøret til varmebatteriet +
TE-RPT Temperaturføler, returrør fra varmtvannsbatteri (HCW) -
TSA60/70/80/90 Overopphetningstermostat, hhv. 60, 70, 80 og 90°C + (med HE)
* Ikke EXHAUSTO-leveranse.

** Velg mellom HW, HE, CW eller DX

Tilbehør til automatikk (sensorer)

EXcon Automatikk til VEX4000 

Tilbehør til automatikk (sensorer)

Du kan kjøpe til følgende sensorer som tilbehør til EXcon-automatikken:

Trykkføler for kanalmontasje

PTH Trykkføler Trykkføler for konstanttrykkregulering av både tilluft- og fraluftkanalen - inkl. Modbus-kommunikasjon.

PTH-DUCT 
Forsyning via modbus 24 V DC
Måleområde 0 - 2500 Pa
Nøyaktighet
- Drift
- Kortvarig, likevel
 
-20 °C til 40 °C
-30 °C til 50 °C
Kapslingsklasse IP54

CO2-sensor

CO2 Duct / room CO2-sensor til rom- eller kanalmontering


CO2-DUCT /CO2-ROOM
Forsyning  24 V AC/DC
Styresignal, analogt output 0-10 V DC 
Måleområde
- CO
2:
- CO:

0 - 2000 ppm
0-100 ppm
Nøyaktighet CO2-DUCT
- CO2:
- CO:

±30 ppm @ 25 °C
±10 ppm @ 25 °C
 Nøyaktighet CO2-ROOM
- CO2:

- CO:

±1 % av måleområdet og
±5 % av målt verdi
±10 ppm 
Kapslingsklasse IP54

 

VOC-sensor

VOC-føler
VOC-sensor med Modbus
VOC-sensoren brukes til å måle luftkvaliteten ved behovstyring. Sensoren måler innholdet av flyktige organiske gasser som avgis fra mennesker, inventar, rengjøringsmidler og byggematerialer.

VOC-konsentrasjonen omregnes til CO2-ekvivalent. Sensoren kan dermed erstatte eksisterende CO2-sensorer.


VOC-sensor
Forsyning  18 - 30 V DC, nominelt 24 V AC/DC via Modbus
Opstartstid - reaksjonstid 15 min. - > 5 min 
Måleområde
450-2000 ppm CO2-ekvivalent
Nøyaktighet RH
± 150 ppm

PIR-sensor

PIR bevegelsesføler

Bevegelsessensor som overstyrer aggregatet ved bevegelse i rommet der den er montert. Detektoren har et dekningsområde på 110°.

For uønsket start og stopp kan det legges inn forsinkelse.

PIR-sensor
Forsyningsspenning 24VAC/DC (18 - 26 V AC/DC) 
Strømforbruk  Type: 500 mW, max 1W
Output Relé: 24 V AD7DC, 5A/NO, 3A/NC
Detekteringsområde
- Dekningsvinkel
- Rekkevidde

110°
Ca. 15 m. 
Temperaturområde -10 til + 60 °C
Forsinkelse
- Startforsinkelse
- Stoppforsinkelse
Fra 0 til 10 min.
Fra 5 sek. til 30 min. 
Dimensjoner L x H x B 66 mm x 112 mm x 45 mm
Vekt
56 g

Romføler 

Romføler

Romføler for registrering av romtemperatur.

Romføleren er beregnet for montering på vegg eller montering i veggboks.

Polarhvit


Romføler 
 Forsyning  24V AC/DC
 Måleområde  -20 °C til +70 °C
 Kapslingsklasse IP20 

 

Utetemperaturføler


EXcon accessories TS

For måling av utetemperatur, brukes bl.a. i butikkløsninger for styring av omluftfunksjon ved kjøling. 

Utetemperaturføler 
 Forsyning  24V AC/DC
 Måleområde  -40°C til +70°C

Temperaturføler for returvann


EXcon accessories TS


Temperaturføler for returvann på HW-/HWR-varmebatterier og CW-kjølebatterier. Temperaturføleren monteres på returvannrøret.

TS-RETURN 
 Forsyning  24V AC/DC
 Måleområde  -50°C til +70°C


Fukt- og temperaturføler via Modbus


Duct sensor

HTH6200 er en kombinert fukt- og temperaturføler for kanalmontasje. Føleren kan leveres i 3 utgaver, HTH6202, HTH6203 og HTH6204. Den mekaniske utførelsen er lik for alle tre, forskjellen er Modbus-adresseringen.

HTH6202/-6203/-6204
Forsyning  24V DC via Modbus
Måleområde, temperatur  -40°C til +120°C
Måleområde, fukt 0 - 100 % RH
Øvrig tilbehør til automatikk

EXcon Automatikk til VEX4000 

Øvrig tilbehør til automatikk 

Du kan kjøpe til følgende tilbehør til EXcon-automatikken:


LON-Modul for CTS-anlegg

Via LON-modulen er det mulig å tilslutte aggregatene til CTS-anlegg som benytter LON-protokoll. 


Røykdetektor 

Novema røgdetektor

Unigard røykdetektor er spesielt utviklet for måling av røykgasser i ventilasjonskanaler. Detektoren kan plasseres i aggregatet eller ettermonteres i kanalen.

 Røykdetektor  
 Forsyning  24V AC/DC
 Måleområde Optisk
 Måleområde temperatur  -10 °C til +55 °C
 Kapslingsklasse IP54

Branntermostat

BT brandtermostat

Til utkobling av AHU ved brann. Velg mellom utkobling ved 50 °C og 70 °C.

Branntermostat   
Temperaturområde 50 °C
70 °C

Branntermostat (justerbar)

Branntermostaten er en temperaturstyrt elektrisk avbryter som kan monteres direkte i kanaler. Den har en skiftekontakt (NC/CO). Branntermostaten leveres med dykkrør.

BT40-70

Termostaten har en spiralformet bimetallføler i følerrørets ytterste ende. Hvis lufttemperaturen overskrider termostatverdien (justerbar 40–70 grader) bryter kontaktsettet.

Gjenkobling må skje manuelt via tilbakestillingsknappen på termostathuset og kan først gjøres når lufttemperaturen er falt til 15 °C.

Teknisk informasjon

Brytertemperatur 40–70 °C
Maks omgivelsestemperatur, føler 125 °C
Maks omgivelsestemperatur, termostathus 80 °C
Mål H x B x L 55 x 156 x 167 mm
Følerlengde 100 mm
Dykkrørlengde 240 mm
Kanalutboring Ø20 mm
Tetthetsklasse IP65
Tillatt kontaktspenning/strøm 24 V/ 250V AC
kontakt 11-12: 16A/2.5A
11-13 2A/0.4A

Overfør alt om produktserien EXcon (Automatikk til VEX300T) til pdf:

KONTAKT OSS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilasjonsprodukter og systemløsninger
EXHAUSTO AS
Hvamsvingen 4
N - 2013 Skjetten

Tel +47 63 87 07 70
E-mail: firmapost@exhausto.no

Beregning

Benytt EXHAUSTOs gratis beregningsprogrammer til beregning av ventilasjonsanlegg og systemløsninger

Finn beregningsprogrammer
Vex overview

VEX-oversikt

Få et raskt overblikk over hele programmet av kompakte VEX-aggregater med varmegjenvinning.

Se VEX-oversikten her