VEX150CF H-V

VEX150CF fås i horisontal og i vertikal utførelse

Tekniske data

Tekniske data, VEX150CF

Aggregatdata

Min. luftmengde
725 m³/h
Maks. luftmengde
3 160 m³/h
Opptatt effekt 2,7 kW
Strømforsyning 3 x 400 V + N + PE ~ 50 Hz
Maks. fasestrøm 8,7 A *
Maks. nullstrøm 15,0 A
Vekt
Driftsklart aggregat 330 kg
For inntransport 207 kg **
Data for motor og motorstyring (MC)
Motortype EC-motor
Motorklasse iht. TS IEC 60034-30-2 IE5 (Ultra Premium Efficiency)
Spenning inngang 1 x 230 V
Overstrømsvern Innebygget
Regulering Trinnløs via motorstyring (MC)
Styresignal Med integrert automatikk:
Modbus
For annen automatikk:
0-10 V DC
* (strømforbruket er ikke sinusformet)
** (ekskl. luker, varmeveksler og vifteenheter)
 
Varmebatterier
Elvarmebatteri (HCE) 12,0 kW
Opptatt effekt totalt 14,7 kW
Strømforsyning 3 x 400 V + N + PE ~ 50 Hz
Maks. fasestrøm 26,0 A
Elvarmebatteri (HCE) 18,0 kW
Opptatt effekt totalt 20,7 kW
Strømforsyning 3 x 400 V + N + PE ~ 50 Hz
Maks. fasestrøm 34,7 A
Varmtvannsbatteri (HCW)

Prøvetrykk 3000 kPa
Maks. arbeidstrykk
1000 kPa
Antall rørrader
2 stk.
Antall kretser
5 stk.
Frontareal (H x B)
425 x 655 mm
Tilkoblingsdimensjon
DN15 (½")
Lamellavstand
2,1 mm
Vekt (uten væske)
8,7 kg
Vanninnhold
2,2 l

 

Viftedata  
Maks. totalvirkningsgrad (A-D) 60 %
ECO måleoppstilling (A-D) A
Krav til effektivitetsgrad 62N(2015)
ECO effektivitetsgrad i optimalt driftspunkt 74,4 N

Motordata (optimalt driftspunkt)
EC-motor Med motorkontroll
Opptatt effekt 1,253 kW
Luftmengde 3 279 m3/h
Totaltrykk 826 Pa
RPM i optimalt driftspunkt  2902

Forutsetninger:
- Densitet = 1,2 kg/m3
- Trykkforhold < 1,11
- øvrige punkter ift. EC 327/2011 (se veiledningen for produktet)

Temperaturvirkningsgrad

Temperaturvirkningsgrad, VEX150CF

Temperaturvirkningsgraden, og i mindre grad SFP/SEL-verdiene, for et spesifikt aggregat, er nær forbundet til selve varmeveksleren og avhenger av merket. Det skiftes av og til leverandør, og derfor kan det forekomme mindre endringer i de tekniske dataene. Derfor anbefales det at man gjennomfører en beregning av det spesifikke prosjektet i vårt beregningsprogram EXselectPRO.

VEX150A Temperaturvirkningsgrad
Kurven er retningsgivende, men det anbefales å gjennomføre en beregning med produktvalgsprogrammet EXselectPRO i forbindelse med det enkelte prosjektet.

stiplet streg
Virkningsgrad med kondensering:
Avtrekk = 20°C/55 RH
Uteluft = -10°C/50 RH
Balanse mellom tilluft/avtrekk = 1,0
kort-lang-stiplet-streg
Virkningsgrad uten kondensasjon med ubalanse:
Avtrekk = 25°C/28 RH
Uteluft = 5°C/50 RH
Balanse mellom tilluft/avtrekk  = 0,8
fed streg Virkningsgrad uten kondensasjon iht. EN308:
Avtrekk = 25°C/28 RH
Uteluft = 5°C/50 RH
Balanse mellom tilluft/avtrekk = 1,0

Beregning 

Temperaturvirkningsgraden for VEX-aggregater er vist ved forskjellige volumstrømforhold beregnet som:


t2,1 = Temperatur på uteluft (friskluft)
t2,2 = Temperatur på tilluft
t1,1 = Temperatur på fraluft
Fraluft = 25 ºC / 30 % RH
Uteluft (friskluft) = 5 ºC / 50 % RH
Temperaturvirkningsgraden er satt opp i henhold til EN308 ved tørr varmegjenvinning og økes ved kondensasjon.
Målskisser Horisontal

Målskisser, VEX150CF-H

VEX150CF-H - Horisontal, Left (aggregatmål i mm)

Dim VEX150CF HL

Ønsket stussplassering, posisjon A eller B, opplyses ved bestilling.
*) Sett av servicehøyde tilsvarende aggregatets bredde foran aggregatet.
**) Sett av min. 300 mm frihøyde for service.

 

VEX150CF-H - Horisontal, Right (aggregatmål i mm)

Dim VEX150CF HR


1.1 Avtrekksluft 1.2 Avkast 2.1 Uteluft 2.2 Tilluft

Ønsket stussplassering, posisjon A eller B, opplyses ved bestilling.
*) Sett av servicehøyde tilsvarende aggregatets bredde foran aggregatet.
**) Sett av min. 300 mm frihøyde for service.

Målskisser Vertikal

Målskisser, VEX150CF-V

VEX150CF-V - Vertikal, Left (aggregatmål i mm)

Dim VEX150CF VL

 Ønsket stussplassering, posisjon A eller B, opplyses ved bestilling.
*) Sett av servicehøyde tilsvarende aggregatets bredde foran aggregatet.
**) Sett av min. 300 mm frihøyde for service.

 

VEX150CF-V - Vertikal, Right (aggregatmål i mm)

Dim VEX150CF VR


1.1 Avtrekksluft 1.2 Avkast 2.1 Uteluft 2.2 Tilluft

 Ønsket stussplassering, posisjon A eller B, opplyses ved bestilling.
*) Sett av servicehøyde tilsvarende aggregatets bredde foran aggregatet.
**) Sett av min. 300 mm frihøyde for service.

Kjøle- og varmebatterier

Kjøle- og varmebatterier, VEX150CF

Følgende kjøle- og varmebatterier passer til VEX150/VEX150CF

Type Modell
CW kjølebatteri (vann)  CW400I
CW400U
DX kjøle-/varmebatteri
DX400

Overfør alt om produktserien VEX150CF H-V til pdf:

KONTAKT OSS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilasjonsprodukter og systemløsninger
EXHAUSTO AS
Hvamsvingen 4
N - 2013 Skjetten

Tel +47 63 87 07 70
E-mail: firmapost@exhausto.no

Beregning

Benytt EXHAUSTOs gratis beregningsprogrammer til beregning av ventilasjonsanlegg og systemløsninger

Finn beregningsprogrammer
Vex overview

VEX-oversikt

Få et raskt overblikk over hele programmet av kompakte VEX-aggregater med varmegjenvinning.

Se VEX-oversikten her