VEX100CF H+V Kompaktaggregater

VEX140-VEX150-VEX160-VEX170
Generelt

VEX100CF-serien

VEX100CF-serien er det velrenommerte VEX100-aggregatet, nå utstyrt med motstrømsveksler. Det betyr at det kompakte og fleksible aggregatet fortsatt kan overholde de gjeldende energibestemmelsene, idet VEX100CF overholder Erp18. Det er en svært fleksibel aggregatserie som kan bestilles som LEFT- eller RIGHT-modell og med stussplasseringen i side, topp eller bunn.

VEX140CF, 150CF og 160CF kan bestilles i enten horisontal eller vertikal utgave, mens VEX170CF bare kan bestilles i horisontal utgave.

Anbefaling

Da det er risiko for medriving av kondensat på grunn av plasseringen av luftveiene, anbefaler vi ofte å kjøpe tilbehøret V100CFCONTUBE (kondensavløp med tilkobling på avkastsiden).  Les mer om dette under "Eksterne kjøle-/varmebatterier og annet tilbehør" nedenfor.

VEX100H V placering

Horisontal Vertikal

Driftsvilkår

EXHAUSTOs VEX-aggregater er generelt konstruere for bruk i komfortventilasjon – dvs. for bruk under normale driftsvilkår.

Ved behov for ventilasjonsløsninger i lokaler med høy luftfuktighet f.eks. på grunn av befuktning, anbefaler vi at det foretas en kontrolberegning i et av våre beregningsprogrammer. Hvis beregningen viser at det er risiko for dannelse av kondens etter varmeveksleren, må det vurderes om driftsvilkårene kan endres, eller om det må foretas tilpasninger av aggregatet slik at kondensvannet kan ledes bort. 

Kontakt EXHAUSTO for råd.

Unik frostsikring

VEX100CF Bypass-avising

VEX100CF er konstruert med bypass-avising. Det vil si at uteluften i større eller mindre grad ledes utenom varmeveksleren og direkte hen til ettervarmebatteriet når det er risiko for tilising. Dette stiller større krav til ytelsen på ettervarmebatteriet. Til gjengjeld unngås et fordyrende forvarmebatteri. Tegningen under viser et eksempel på en avisingssituasjon, hvor 20 % av uteluften ledes gjennom bypassspjeld.

 

Ettervarmebatteri og avisningsfunksjon:
Avisningssituasjonen vises over, her inngår et ettervarmebatteri. Den er helt nødvendig for at avisningsfunksjonen skal fungere korrekt. Uten ettervarmebatteri vil aviningsprosessen medføre at temperatur på tilluft faller, og når temperatur faller langt nok ned vil VEX-aggregatet stoppe på grunn av is i veksler.

Varmeveksleren kan frostsikres på to måter – enten temperaturstyrt eller trykkstyrt. Selve avisingen kan skje på flere måter avhengig av om det er installert ettervarmebatteri eller ikke.

Hvilken metode skal du velge?

Frostsikringsmetode Avisingen starter når Anbefales til bruk i
Temperaturstyrt Temperaturen er under innstilt verdi
f.eks. tice < 0 °C
Boliger, garderober og lokaler med varierende fuktighetsinnhold om vinteren
Trykkstyrt Trykket over veksleren overstiger innstilt verdi, f.eks. 45 % Kontorer, skoler, SFOer og lokaler med lavt fuktighetsinnhold om vinteren

 

  

Temperaturstyrt frostsikring (Tice)

Temperaturstyrt frostsikring er standard i automatikken. Det er en billig og i noen situasjoner tilstrekkelig frostsikring.

Temperaturføleren sitter inne i varmeveksleren og starter avisingsforløpet når en gitt temperatur er nådd. Denne temperaturen er innstilt på 0 °C fra fabrikken, men kan endres i automatikken.

Temperaturstyrt frostsikring starter avising uansett om det er is i veksleren eller ikke.

 

Trykkstyrt frostsikring (krever tilbehør AFC og DEP)

Automatikken kjenner den aktuelle luftmengden og derfor også trykktapet gjennom veksleren. Hvis det bygger seg opp is i varmeveksleren, vil trykktapet over veksleren øke, og når det overstiger en gitt verdi, går avisingen i gang.

Fordelen med trykkstyrt frostsikring er at det kun foretas avising når det rent faktisk er is i veksleren, uansett om det er frostvær eller ikke.

Kapasitet

Kapasitet:

Under kan du se hvilke kapasitetsområder de enkelte VEX-størrelsene dekker. For beregning av egentlige kapasitetsdata henviser vi til våre produktvalgsprogrammer

Kapasitetsområder-VEX100CF


Lydnivå

VEX100CF, svært lydsvake aggregater

VEX-aggregatene i VEX100CF-serien er svært lydsvake med et markant lavere lydnivå enn tilsvarende produkter på markedet.

For eksakte lyddata viser vi til våre beregningsprogrammer.

Konstruksjon

VEX100

De kompakte aggregatene er konstruert i henhold til den tyske hygienenormen VDI 6022. Det sikrer et aggregat som er lett å vedlikeholde, og der det ikke dannes muggsopp eller andre bakterier som kan forringe luftens kvalitet. Du kan lese mer under avsnittet Les mer under Sertifikater lengre nede på siden.


Kabinetter

 
 Kabinet_VEX200

Kabinettene er laget i Aluzink AZ185 klasse C4 iht. EN/ISO 12944-2 og isolert med 50 mm mineralull. Det sikrer svært lavt lydnivå til omgivelsene/
oppstillingsrommet.

Panelkonstruksjonen reduserer muligheten for at det dannes kuldebroer i aggregatet.

Motorseksjoner

 

Motorseksjonene er montert i vibrasjonsdempere. Det gir mindre støy og vibrasjoner i kanalene og gjør at det ikke er nødvendig å montere mansjetter mellom aggregat og kanalsystem.

Motorseksjonene kan trekkes ut for å gjøre det er lettere å foreta service.

Motorene er type EC med meget høy virkningsgrad som lever opp til EcoDesign direktivets krav.

Viftehjul

 

EXstream performance.

Aggregatene er forsynt med EXHAUSTOs EXstream viftehjul, et av markedets ledende viftehjul med hensyn til lavt energiforbruk og lavt lydnivå.

Koblingsboks

 

VEX100 Mainboard

Den lett tilgjengelige koblingsboksen med innebygget skillebryter og automatsikringer sikrer enkel tilgang for tilkobling og justering.

Panelfiltre

 
 

Panelfiltrene er lette å skifte ut og kan bestilles som filterklasse Coarse 85% (M5) eller ePM1 55% (F7) iht. EN 779.

 

Ettervarme - vann eller el

 
 VEX100 varmeflade VEX100CF-serien leveres med integrert ettervarmebatteri, enten for vann eller el


Montasjesokkel

 
 VEX200_sokkel Monteringssokkel er tilbehør til VEX140-150-160 og standard på VEX170.
Monteringssokkelen er utstyrt med bein som har en justerbar høyde på 130 - 160 mm.
Energi

VEX100

Ved konstruksjonen av aggregatene har vi gjort oss store anstrengelser for å sikre at luftstrømmen gjennom aggregatene skjer så smidig som mulig, slik at trykktapet blir så lavt som mulig.


Motstrømsveksler

 
 
 

I VEX100CF er motstrømsveksleren laget i aluminium. Den er konstruert slik at forholdet mellom varmegjenvinning og trykktap er fordelt optimalt.
Det vil si at det oppnås svært høy temperaturvirkningsgrad kombinert med lavt energiforbruk.

- Virkningsgrad uten kondensering: 80 - 85 %
- Virkningsgrad med kondensering: opp til 94 %EC-motorer

 
 
EC-motor_MC Med en kombinasjon av høyteknologiske EC-motorer og EXHAUSTOs motorkontroller oppnås svært lavt strømforbruk, og med viftehjulet EXstream oppnås samtidig høy ytelse.


Energimerke

 
 
energilabel
Med våre beregningsprogrammer er det mulig å få et energimerke som viser aggregatets energiklasse under forutsetning av definerte driftsforhold.


Sertifikater

VEX100/VEX100CF/VEX200/VEX300

EXHAUSTO legger stor vekt på å kunne oppgi korrekte data. Derfor bruker vi en tredje part til å måle og kontrollere dataene vi oppgir.

Eurovent-sertifikat

Alle data vi oppgir for VEX100 / VEX100CF / VEX200 / VEX300-modellene, er målte verdier.

Aggregatene har vært underkastet et stort testprogram i vår utviklingsavdeling, og alle data for kapasitet, virkningsgrad og lyd er fremkommet gjennom tester i reelle driftssituasjoner.

  EXHAUSTOs VEX-aggregater er konstruert og framstilt, slik at de tilfredsstiller en rekke viktige normer og standarder (iht. EN1886 og EN13053)
Aggregatets stivhet :
D2(M)
Tetthet ved -400 Pa :
L1 (M)
Tetthet ved +700 Pa :
L1 (M)
  Filter-bypass-lekkasje :
F9
  Isoleringsklasse : 
T2 (M), U1≤1,0
   Kuldebroklasse  :
TB3

Det betyr at en tredje part kontrollerer at dataene som fremkommer via beregningsprogrammet vårt, stemmer med de faktiske ytelsene aggregatet leverer. Det kontrolleres ved at Eurovent velger ut et tilfeldig aggregat for test hos Eurovent. Når det bekreftes at testresultatene stemmer med dataene vi oppgir, kan vi beholde sertifikatet. Det er kundens garanti for at våre data er valide.


VDI 6022 - Tysk hygienenorm

EXHAUSTO har valgt å konstruere aggregatene i henhold til den tyske hygienenormen VDI 6022.

VDI krever
At aggregatet skal være designet slik at det er lett å gjøre rent. Det må ikke være områder som det ikke er mulig å rengjøre, og alle hulrom som man ikke kan komme til, må forsegles. Alle grater på platene skal fjernes, slik at kantene ikke er skarpe, og alle hjørner skal rundes, slik at ingen kommer til skade under rengjøring.
VDI logo  Dessuten må dryppannen ha fall mot avløpet, slik at det ikke står vann i aggregatet. Det er viktig at kondensvannavløpet tilkobles avløpssystemet via en vannlås.

Ikke-metalliske materialer som pakninger, filtre mv. skal være testet for at de ikke fremmer vekst av soppsporer og bakterier.

Aggregater som er konstruert etter VDI 6022, er både mer hygieniske og lettere å foreta service på.


Databasen for byggevarer

VEX100CF, VEX200 og VEX300 er registrert i databasen for byggevarer som kan brukes i Svanemerket bygning. 

Ecodesign

Ecodesign - EU-krav om dokumentasjon, energiforbruk og merking av ventilasjonsanlegg.

 

Generell informasjon

Vi har satt sammen et utdrag av retningslinjene for Ecodesign, les mer om Ecodesign under Institute.

ECO-design-logo

Ecodesign-data

Du finner en lenke til ecodesign-data for den enkelte VEX-str. under produktet samt under Last ned, hvor vi har plassert Ecodesign-data under EU-/ECO-erklæringer.

Merk:

Vi gjør oppmerksom på at de verdiene som er oppført i erklæringene er beregnet i et spesifikt driftspunkt.

Ønskes et annet driftspunkt henviser vi til våre beregningsprogrammer - her kan du se om det ønskede aggregatet overholder kravene i ditt driftspunkt og finne de tilhørende Ecodesign-dataene.


SPLIT-versjon

VEX100CF kan bestilles som split

I noen prosjekter kan plassforholdene gjøre inntransport av aggregatet vanskelig eller umulig. VEX100CF kan derfor bestilles som SPLIT. Det betyr at aggregatet bygges og testes fra fabrikk som vanlig - bare uten fuging. Aggregatet kan derfor enkelt demonteres på installasjonsstedet, bæres inn i sine enkelte dele, monteres, fuges og idriftsettes.

I tabellen under ses målene på den største enkeltdelen (motstrømsveksleren) og den største kabinettdelen, slik at enkelt kan vurderes om plassforholdene er tilstrekkelige til inntransport.

Del Mål VEX140CF VEX150CF VEX160CF VEX170CF
Motstrømsveksler Høyde [mm] 533 674 815 957
Lengde [mm] 758 899 1040 1182
Dybde [mm] 550 628 712 500 (2 stk.)
Vekt [kg]
 27 38 46 85
Største kabinettdel Lengde [mm]  1365 1600 1820 2200
Bredde [mm]
1200 785 980 1190
Motorseksjon Vekt [kg]  2 x 16,5 2 x 23,5 2 x 33  2 x 54

VEX170 eksploderet til Split

VEX100 i SPLIT-utførelse


Eksterne kjøle-/varmebatterier og annet tilbehør

VEX100CF

Vi tilbyr et bredt tilbehørsporgram til VEX100CF-serien.


Isvannsbatterier - CW 

CCW firkantet studs Isvannsbatteri - fås både isolert og uisolert. En fleksibel løsning for kjøling av ventilasjonsluften i lokaler der det er behov for kjøling, f.eks. sørvendte lokaler. I nordvendte lokaler er det som regel ikke nødvendig med kjøling.

Få mer informasjon om isvannsbatteriet under avsnittet kjøle- og varmebatterier.


Kjølebatterier - DX

DX cooling 150100

Uisolert eksternt batteri som kan brukes både som fordamper (kjølebatteri) og kondensator (varmebatteri).

 


Få mer informasjon om DX-batteriene under kjøle- og varmebatterier 

Stengespjeld - LS

Lukkespjæld firkantet studs Det kan bestilles stengespjeld med eller uten fjærretur for innendørs eller utendørs montering.
   

Vannlås

 

EXHAUSTO tilbyr også vannlås for aggregatets kondensvannavløp med dimensjon DN32.

SIPHONUP (undertrykk) for tilkobling til kondensvannavløpet fra aggregatet.
SIPHONOP (overtrykk) for tilkobling til ev. kjølebatteri i tilluftskanalen.

SIPHONHE02 varmetråd kan kjøpes for å holde vannlås og vannrør frostfrie. Det er montert en termostat som sikrer lavt strømforbruk.


 

Kondensavløp V100CF Contube
(tilbehør montert fra fabrikk)

Contube kit

Det kan oppstå kondens i VEX-ens avkastområde når luftfuktigheten i fraluften er høy, og når luften samtidig har høy hastighet gjennom varmeveksleren.

I slike tilfeller anbefales det at VEX-aggregatet leveres med et Contube Kit, som vil lede dette kondensvannet til VEXens bunnbrett.

For VEX100CF Vertikal kan vi dessuten anbefale at det monteres en varmekabel SIPHONHE02 rundt slangen fra det ovennevnte avløpet for å unngå frost når kondensvannet passerer de kalde områdene i VEXen. Les mer om SIPHONHE02 over - under Vannlås.

Anbefaling

Avhengig av VEX-versjon og driftsforhold anbefaler vi følgende tilbehør:

Løsning for VEX100 CF til:  Boligventilasjon
Omklednings- og baderom
Lokaler med høy luftfuktighet (RH >50%)
Kjøkkenområde
Kontor
Skoler
Horisontal utførelse V100CFCONTUBE Ikke nødvendig
Vertikal utførelse V100CFCONTUBE
SIPHONHE02
Ikke nødvendig
Særlig for VEX oppstilt i kaldt klima:
Hvis utetemperaturen er under -5°C
Vertikal utførelse V100CFCONTUBE
SIPHONHE02
PREHEATER, Uteluft
Ikke nødvendig


Ettermontert kondensavløp V100CF Contube

for Accessories
På bildet ser du slangen med varmekabel fra det ettermonterte avløpet

Contube kit og varmekabel SIPHONHE02 kan også kjøpes for ettermontering, se anbefalingene i tabellen over.

Vi viser dessuten til veiledning nr. 3005866 for montering av V100CF Contube på vertikale modeller, og veiledning nr. 3005865 for montering av V100CF Contube på horisontale modeller. 


Utendørs oppstilling 

VEX240 med tag

Kabinettet er isolert med 50 mm mineralull og er derfor godt egnet til montering utendørs.

For utendørs oppstilling leveres aggregatet med tak som tillater at kabler kan ledes ut under taket på begge sider og på baksiden av aggregatet.

Vi anbefaler at aggregater som monteres utendørs, festes ekstra godt som beskrevet i Outdoor-veiledningen.


Overfør alt om produktserien VEX100CF H+V Kompaktaggregater til pdf:

 

KONTAKT OSS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilasjonsprodukter og systemløsninger
EXHAUSTO AS
Hvamsvingen 4
N - 2013 Skjetten

Tel +47 63 87 07 70
E-mail: firmapost@exhausto.no

Beregning

Benytt EXHAUSTOs gratis beregningsprogrammer til beregning av ventilasjonsanlegg og systemløsninger

Finn beregningsprogrammer
Teaser ecodesign

Ecodesign-
direktivet

EXHAUSTOs VEX-aggregater og ventilatorer lever opp til Ecodesigndirektivet, les mer her

Les mer om Ecodesign her.