CX3030

Teknisk informasjon

Tekniske data, CX3030

Aggregatdata:
Min. luftmengde ved 200 Pa 152 m³/h
Maks. luftmengde ved 200 Pa
1.680 m³/h
Opptatt effekt 1120 W
Elforsyning 1 x 230 V + N + PE ∼ 50 Hz
Maks. fasestrøm

5,0 A

Vekt, driftsklart aggregat 230 kg
Medietemperatur (luft) -20 °C ....+40 °C
Temperatur, omgivelser (drift) -25 °C ....+40 °C
Temperatur, omgivelser (transport og oppbevaring) -40 °C ....+40 °C
Filterutvalg:

ePM10 50 % (M5)
ePM1 50 % (F7)
ePM1 80 % (F9) (kanalmontert filterboks)

Standard filtre:
Filter, tilluft 
Filter, fraluft

 

ePM1 50 % (F7)
ePM10 50 % (M5)

Kabinettdata:

Korrosjonsklasse
Isoleringsklasse:
Kuldebroklasse
Tetthet ved 700 Pa overtrykk:
Tetthet ved -400 Pa undertrykk: 



C4
T3 (M)
TB3 (M)
L2
L2

Data i henhold til ECOdesigndirektivet:

Viftedata

 
Maks. totalvirkningsgrad (A-D) 65,5
ECO-måleoppstilling (A-D) A
Krav til effektivitetsgrad 62N (2015)
ECO effektivitetsgrad i optimalt driftspunkt 83,6N
 

Motordata (optimalt driftspunkt)

EC-motor Med motorkontroller (VSD)
Opptatt effekt 0,52 kW
Luftmengde 2000 m³/h
Totalt trykk 555 Pa
RPM i optimalt driftspunkt 2.660

Forutsetninger:
- Tetthet = 1,2 kg/m3
- Trykkforhold < 1,11
- Andre punkter i forhold til EC327/2011 (se produktveiledningen)


Målskisser

CX3030, målskisser 

Målskisse, CX3030 Left (mål i mm) 

CX3030L-Dimensjoner 

 

Målskisse, CX3030 Right (mål i mm) 

CX3030R-Dimensjoner

Temperaturvirkningsgrad

Temperaturvirkningsgrad, CX3030

Temperaturvirkningsgraden, og i mindre grad SFP/SEL-verdiene, for et spesifikt aggregat, er nær forbundet til selve varmeveksleren og avhenger av merket. Det skiftes av og til leverandør, og derfor kan det forekomme mindre endringer i de tekniske dataene. Derfor anbefales det at man gjennomfører en beregning av det spesifikke prosjektet i° vårt beregningsprogram EXselectPRO.

Kurve-temperaturvirkningsgrad-CX3030
Kurven er retningsgivende, men det anbefales å gjennomføre en beregning med beregningsprogrammet EXselectPRO i forbindelse med det enkelte prosjektet

stiplet linje

Virkningsgrad med kondensasjon:
Fraluft = 20 °C/55 RH
Uteluft = -10 °C/50 RH
Balanse mellom tilluft/fraluft = 1,0

kort-lang-stiplet-linje

Virkningsgrad uten kondensasjon med ubalanse:
Fraluft = 25 °C/30 RH
Uteluft = 5 °C/50 RH
Balanse mellom tilluft/fraluft = 0,8
fet linje
Virkningsgrad uten kondensasjon iht. EN308:
Fraluft = 25 °C/30 RH
Uteluft = 5 °C/50 RH
Balanse mellom tilluft/fraluft = 1,0

Beregning 

Temperaturvirkningsgraden for CX-aggregater er vist ved forskjellige volumstrømningsforhold beregnet som:
Temp. tilluft-avtrekk DK
Temperaturvirkningsgrad DK
t2,1 = Temperatur på uteluft (friskluft)
t2,2 = Temperatur på tilluft
t1,1 = Temperatur på fraluft
Lyddata

Lyddata, CX3030

LYDEFFEKTNIVÅ
ved luftmengde 1.600 m³/h og 250 Pa eksternt trykk

LWA
[dB(A)]

Til kanal, uteluft  64
Til kanal, tilluft 78
Til kanal, avtrekk 63
Til kanal, avkast 78
Til omgivelsene 51

For nøyaktige lyddata henviser vi til vårt produktvalgprogram EXselectPRO.

Tekniske data for kjøle- og varmebatterier

Tekniske data for kjøle- og varmebatterier til CX3030

Innebygd vannvarmebatteri (HW)

Data 
Effekt 8,38 kW
Antall rørrekker  2 stk.
Antall kretser  1 stk.
Faseareal (H x B)  1220 X 159 mm
Tilkoblingsdimensjon  DN15 (½")
Lamellavstand  3,60 mm
Vekt (uten væske) 9,6 kg
Vanninnhold 1,5 l

Kanalmontert forvarmebatteri (PHE)

Data
Effekt 8,0 kW 
Min. luftmengde 780 m³/h
Trinn  2 trinn
Styring PÅ/AV
Vekt  42 kg

Kanalmontert ettervarmebatteri (AHE)

Data  
Effekt  4,0 kW 8,0 kW 
Min. luftmengde 520 m³/h
780 m³/h
Trinn 1 trinn  2 trinn
Styring 0-10 V  1 trinn: ON/OFF
1 trinn: 0-10 V
Vekt 39 kg   43 kg

Kanalmontert kjøle-/varmebatteri (CW)

Data 
Effekt 3,94
Antall rørrekker  3 stk.
Antall kretser  3 stk.
Faseareal (H x B)  490 x 318 mm
Tilkoblingsdimensjon  DN15 (½")
Lamellavstand  2,80 mm
Vekt (uten væske) 9,0 kg
Vanninnhold 2,1 l

Overfør alt om produktserien CX3030 til pdf:

KONTAKT OSS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilasjonsprodukter og systemløsninger
EXHAUSTO AS
Hvamsvingen 4
N - 2013 Skjetten

Tel +47 63 87 07 70
E-mail: firmapost@exhausto.no

Beregning

Benytt EXHAUSTOs gratis beregningsprogrammer til beregning av ventilasjonsanlegg og systemløsninger

Finn beregningsprogrammer
Vex overview

VEX-oversikt

Få et raskt overblikk over hele programmet av kompakte VEX-aggregater med varmegjenvinning.

Se VEX-oversikten her