CX3010

Teknisk informasjon

Tekniske data, CX3010

Aggregatdata:
Min. luftmengde ved 200 Pa 55 m³/h
Maks. luftmengde ved 200 Pa
520 m³/h
Opptatt effekt 452 W
Elforsyning 1 x 230 V + N + PE ∼ 50 Hz
Maks. fasestrøm

3,4 A

Vekt, driftsklart aggregat 125 kg
Medietemperatur (luft) -20 °C ....+40 °C
Temperatur, omgivelser (drift) -25 °C ....+40 °C
Temperatur, omgivelser (transport og oppbevaring)

-40 °C ....+40 °C
Filterutvalg:

ePM10 50 % (M5)
ePM1 50 % (F7)
ePM1 80 % (F9) (kanalmontert filterboks)

Standard filtre:
Filter, tilluft 
Filter, fraluft

 

ePM1 50 % (F7)
ePM10 50 % (M5)

Kabinettdata:

Korrosjonsklasse
Isoleringsklasse:
Kuldebroklasse
Tetthet ved 700 Pa overtrykk:
Tetthet ved -400 Pa undertrykk: C4
T3 (M)
TB3 (M)
L2
L2

Data i henhold til ECOdesigndirektivet:

Viftedata

 
Maks. totalvirkningsgrad (A-D) 56,9
ECO-måleoppstilling (A-D) A
Krav til effektivitetsgrad 62N (2015)
ECO effektivitetsgrad i optimalt driftspunkt 77,6N
 

Motordata (optimalt driftspunkt)

EC-motor Med motorkontroller (VSD)
Opptatt effekt 0,15 kW
Luftmengde 560 m³/h
Totalt trykk 512 Pa
RPM i optimalt driftspunkt 4.710

Forutsetninger:
- Tetthet = 1,2 kg/m3
- Trykkforhold < 1,11
- Andre punkter i forhold til EC327/2011 (se produktveiledningen)


Målskisser

CX3010, målskisser 

Målskisse, CX3010 Left (mål i mm) 

CX3010L-Dimensjoner 

Målskisse, CX3010 Right (mål i mm) 

CX3010R-Dimensjoner

Temperaturvirkningsgrad

Temperaturvirkningsgrad, CX3010

Temperaturvirkningsgraden, og i mindre grad SFP/SEL-verdiene, for et spesifikt aggregat, er nær forbundet til selve varmeveksleren og avhenger av merket. Det skiftes av og til leverandør, og derfor kan det forekomme mindre endringer i de tekniske dataene. Derfor anbefales det at man gjennomfører en beregning av det spesifikke prosjektet i° vårt beregningsprogram EXselectPRO.

CX3010-Temperaturvirkningsgrad
Kurven er retningsgivende, men det anbefales å gjennomføre en beregning med beregningsprogrammet EXselectPRO i forbindelse med det enkelte prosjektet

stiplet linje

Virkningsgrad med kondensasjon:
Fraluft = 20 °C/55 RH
Uteluft = -10 °C/50 RH
Balanse mellom tilluft/fraluft = 1,0

kort-lang-stiplet-linje

Virkningsgrad uten kondensasjon med ubalanse:
Fraluft = 25 °C/30 RH
Uteluft = 5 °C/50 RH
Balanse mellom tilluft/fraluft = 0,8
fet linje
Virkningsgrad uten kondensasjon iht. EN308:
Fraluft = 25 °C/30 RH
Uteluft = 5 °C/50 RH
Balanse mellom tilluft/fraluft = 1,0

Beregning 

Temperaturvirkningsgraden for CX-aggregater er vist ved forskjellige volumstrømningsforhold beregnet som:
Temp. tilluft-avtrekk DK
Temperaturvirkningsgrad DK
t2,1 = Temperatur på uteluft (friskluft)
t2,2 = Temperatur på tilluft
t1,1 = Temperatur på fraluft
Lyddata

Lyddata, CX3010

LYDEFFEKTNIVÅ
ved luftmengde 520 m³/h og 200 Pa eksternt trykk

LWA
[dB(A)]

Til kanal, uteluft  60
Til kanal, tilluft 79
Til kanal, avtrekk 60
Til kanal, avkast 79
Til omgivelsene 48

* For nøyaktige lyddata henviser vi til vårt produktvalgprogram EXselectPRO.

 

 

Tekniske data for kjøle- og varmebatterier

Tekniske data for kjøle- og varmebatterier til CX3010

Innebygd vannvarmebatteri (HW)

Data 
Effekt 2,89 kW
Antall rørrekker  2 stk.
Antall kretser  1 stk.
Faseareal (H x B)  620 x 95 mm
Tilkoblingsdimensjon  DN15 (½")
Lamellavstand  2,8 mm
Vekt (uten væske) 5,0 kg
Vanninnhold 0,5 l

Kanalmontert forvarmebatteri (PHE)

Data
Effekt 3,0 kW 
Min. luftmengde 305 m³/h
Trinn  1 trinn
Styring PÅ/AV
Vekt  27 kg

Kanalmontert ettervarmebatteri (AHE)

Data
Effekt 3,0 kW 
Min. luftmengde     305 m³/h
Trinn  1 trinn
Styring 0-10 V
Vekt  28 kg

Kanalmontert kjøle-/varmebatteri (CW)

Data 
Effekt 1,48 kW
Antall rørrekker  3 stk.
Antall kretser  1 stk.
Faseareal (H x B)  200 x 254 mm
Tilkoblingsdimensjon  DN15 (½")
Lamellavstand  2,5 mm
Vekt (uten væske) 5,6 kg
Vanninnhold 0,9 l

Overfør alt om produktserien CX3010 til pdf:

KONTAKT OSS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilasjonsprodukter og systemløsninger
EXHAUSTO AS
Hvamsvingen 4
N - 2013 Skjetten

Tel +47 63 87 07 70
E-mail: firmapost@exhausto.no

Beregning

Benytt EXHAUSTOs gratis beregningsprogrammer til beregning av ventilasjonsanlegg og systemløsninger

Finn beregningsprogrammer
Vex overview

VEX-oversikt

Få et raskt overblikk over hele programmet av kompakte VEX-aggregater med varmegjenvinning.

Se VEX-oversikten her