CX3000 Ceiling-aggregat

CX3000

Ceiling-aggregat i 6 størrelser,
luftmengder 55 – 3395 
m³/h

 • For montering over nedhengt himling
 • Meget kompakt med stor ytelse
 • Tilgjengelig i Left- og Right-modell
 • Lavt lydnivå
 • EXcon-automatikk
 • Fleksible hengsler med flere åpningsmuligheter
 • I samsvar med hygienenorm VDI 6022

CX3000 Configurator
Download programfil version 1.7.2.4.

Beskrivelse

CX3000 Ceiling-aggregater

Beskrivelse av CX3000-serien

CX3000 ceiling-aggregater fås i seks størrelser, som dekker luftmengde opp til 3 300 m3/t (ERP18). CX3000 er konstruert for innbygging i et nedhengt undertak eller montering i tak eller etasjeskiller. CX3000 er en svært plassbesparende løsning som egner seg for renoveringsprosjekter eller nybygg. 

CX3000 kan velges i en Left- eller Right-versjon. Som tilbehør kan bestilles vannvarmebatteri (HW) til innbygging samt ytterligere batterier til kanalmontering: elektrisk forvarmebatteri (PHE), elektrisk ettervarmebatteri (AHE) og/eller kjøle-varmebatteri (CW).

CX3000 styres av avansert EXcon-automatikk.

CX3000-open doors

 

Lokk

CX3000 er utstyrt med hengslede dører som kan åpnes på begge sider. Hvis plassering og plassforhold gjør det vanskelig å få plass til de nedhengte dørene, kan vi levere skinner (tilbehør) som monteres under aggregatet, slik at dørene kan demonteres og legges på skinnene mens anlegget vedlikeholdes.

CX3000-greyed-out-showing-sliding-rail

Levering

CX3000-serien er en lagervare, derfor vil levering av aggregat samt valgte tilbehørsdeler skje direkte fra sentralt lager i Europa.

Konfigurering

Bruk vårt ExselectPro konfigurasjonsverktøy til å beregne løsningen, velge riktig størrelse og sette sammen de tilbehørsdelene som prosjektet krever. 

Alle CX3000-aggregatene leveres som en standard basismodell i enten høyre eller venstre variant. Tilbehør leveres separat som sett/deler og monteres i forbindelse med installasjon av aggregatet.   

Idriftssettelse:

Alle CX3000 må settes i drift for å sikre at anlegget er riktig innstilt. Dette gjøres via et windowsprogram, CX3000 Configurator, som kan lastes ned via lenken øverst på siden.

Konfigureringen skjer via en LAN-kabel som er koblet til Excon-Master-modulen og en PC.

EXcon-master-med-kabel-og-PC


 

 

Kapasitetsområder

CX3000, kapasitetsdiagram

Under ser du hvilke kapasitetsområder de enkelte VEX-størrelsene dekker. For beregning av kapasitetsdata henvises det til produktvalgsprogrammet EXselectPRO.

CX3000-Kapazitätsbereiche

Konstruksjon

CX3000

Det kompakte aggregatet er konstruert i henhold til den tyske hygienenormen VDI6022, som sikrer en rengøringsvennlig konstruktion, og hvor det ikke dannes skimmelsopp eller andre bakterier i materialene som er i bruk og som kan forringe kvaliteten på luften. Du kan lese mer om VDI under sertifikater lengre ned på siden.

Kabinettet

 
 
CX3000-kabinettdetalj 

Kabinettet er konstruert av 0,8 mm galvanisert stål, korrosjonsklasse C4 iht. EN/ISO12944-2 og isolert med 50 mm mineralull. Det medfører et lavt lydnivå for omgivelsene.

 

  

Motstrømsvarmeveksler

Gegenstromwärmetauscher

Varmegjenvinningen skjer via en motstrømsvarmeveksler i aluminium med svært høy virkningsgrad. (uten kondensasjon 80-85 %, med kondensasjon: opptil 95 %).

Det integrerte bypass-spjeldet brukes til å lede uteluften utenom varmeveksleren ved behov, f.eks. ved temperaturregulering, nattkjøling samt avising. (Til avising er et ettervarmebatteri helt nødvendig).Motorseksjoner 

 

CX3000 motorseksjon

Motorene er type EC med meget høy virkningsgrad som lever opp til EcoDesign-direktivets krav.

 

 


Viftehjul

 

CX3000 kompositthjul 

CX3000 er utstyrt med et optimert sentrifugalhjul med bakoverkrummede skovler.

Hjulet er laget av kompositt, og dets utforming gir god ytelse ved et lavt energiforbruk.For- og ettervarmebatterier samt kjøle-varmebatterier

kjøle-varmeflate-varmeflate
 

Tilbehør til CX3000:
HW: Vannvarmebatteri for innbygging
PHE: Kanalmontert elektrisk forvarmebatteri
AHE: Kanalmontert elektrisk ettervarmebatteri
CW: Kanalmontert kjøle-/varmebatteri 

Finn tekniske data for de forskjellige varme- og kjøle-/varmebatteri under hver enkelt størrelse.

 
AHUC – Hovedpanel

 

CX3000-controlbox

Koblingsboksen er lett tilgjengelig og er utstyrt med innebygd servicebryter som sikrer enkel adgang for tilkobling og justering. Les mer om elektrisk tilkobling i veiledningen «Elektrisk veiledning for CX3000»


 

Panelfiltre

 

Filter-F7 

 

Panelfiltre for tilluft og avtrekk – filtrene er enkle å skifte ut.

Filtrene er tilgjengelige i følgende filterklasser:
Avtrekk: ePM10 50 % (M5)
Tilluft ePM1 50 % (F7)


Se filterstørrelse under tekniske data for hver CX-størrelse.

Filterboks

F9-filterboks


Ekstra filterboks for bedre inneklima

Det er mulig å sette inn en kanalmontert filterboks etter aggregatet på tilluftsiden. 

Filterklasse: ePM1 80 % (F9)


Automatikk

CX3000

Automatikk til CX3000

Alle CX3000 fås med integrert EXcon-automatikk som sikrer optimal styring av inneklimaet i stort sett alle applikasjonsområder.

EXcon-automatikken brukes til styring av bl.a. luftmengder, varme og kjøling. Hvordan og når automatikken skifter mellom de innebygde funksjonene stilles inn i driftsprogrammet.

Driften av anlegget overvåkes hele tiden av EXcons automatiseringssystem, som beskytter motstrømsvarmeveksleren mot ising, mot frostsprengning av vannvarme- og kjølevarmebatteriet, og også beskytter mot overoppheting av de elektriske varmebatterier.

Ved hjelp av de tre integrerte protokollene BACnet IP, Modbus TCP/IP eller Modbus RTU er det enkelt å overvåke stort sett alle parametere via BMS, samt kontrollere driften av anlegget.

Med EXcon-automatikkens mange funksjoner er det mulig å optimere og tilpasse driften av anlegget slik at du oppnår en mest mulg energieffektiv regulering, f.eks. ved å kompensere for utetemperaturen, endre regulering i forhold til sommer- eller vintersesong, begrense aktiv kjøling eller varme, automatisk senke temperatursettpunktet og kjøle ned bygningen om natten i de varme sommerperiodene.

 

Integrerte funksjoner i EXcon-automatikken til CX3000:

 • Automatisk senking av temperatur ved lav drift
 • Alarm- og datalogg
 • Styring etter dags-, uke eller kalenderplan
 • Forlenget drift i perioder
 • Ekstern veksling mellom reguleringsnivåer
 • Alarm e-post (krever lokal e-postserver)
 • Sommernattkjøling
 • Utetemperaturkompensering
 • Automatisk sommer/vinterskift
 • Filterovervåking via trykkmåling
 • Portalløsning med samlet overvåking av 5 anlegg
 • Tilkobling til CTS/BMS via BACnet IP, Modbus TCP eller RTU (over 900 registre)
 • 2 konfigurerbare digitale innganger til.
  - Brannalarm (fabrikkinnstilling)
  - AHU-nødstopp
  - Manuell overstyring til lav hastighet
  - Manuell overstyring til medium hastighet
  - Manuell overstyring til høy hastighet (fabrikkinnstilling)
  - Frostalarm
  - Ekstern start/stopp
  - Ekstern tilbakestilling av alarmer
 • 2 konfigurerbare utganger til:
  - Driftssignal (fabrikkinnstilling)
  - A-alarm (fabrikkinnstilling)
  - B-alarm
  - Alarm reset
  - Sommernattkjøling aktiv
  - Sommersesong aktiv

 

Styringsformer

EXcon-automatikken gir forskjellige reguleringsmuligheter, hvor de store CX-modellene også tilbyr trykkstyrt regulering. Nedenfor finner du en oversikt over mulighetene: 

CX3010-3020:

 • Temperaturstyrt avising med modulerende bypass spjeld
 • Statisk overvåking av filtertrykktap
 • Drift av elvarmebatterier frigis ved hjelp av en termostat, som sikrer mot overoppheting ved lave luftmengder.
 • Reguleringsmuligheter:
  - Konstant trykk (krever trykktransmittere som tilbehør)
  - Konstant CO2
  - Konstant motorhastighet

 • Temperaturreguleringer:
  - Konstant tilluft
  - Konstant rom
  - Konstant avtrekk
  - Temperaturdifferanse mellom tilluft og avtrekk

 • Varme- og kjølebatterier:
  - Forvarmebatterier, elektrisk
  - Varmebatterier, elektrisk
  - Varmebatterier, vann
  - Kjølebatteri, vann
  - Kjøle-varmebatteri
 • Automatisk frostbeskyttelse av vannvarmebatteri og kjøle-varmebatteri
 • 3 reguleringstrinn – lav, medium og høy hastighet

CX3030-3060

 • Luftmengdemåling, justerbar med K-faktor
 • Dynamisk trykkstyrt avising med ON/OFF bypass spjeld for timer
  - Mulighet for å velge Temperaturstyrt avising med modulerende bypass spjeld
 • Dynamisk overvåking av filtertrykktap iht. luftmengde
  - Mulighet for å velge statisk overvåking av filtertrykktap
 • Drift av elvarmebatterier i forhold til luftmengde
   
 • Reguleringsmuligheter:
  - Konstant luftmengde
  - Konstant trykk (krever trykktransmittere som tilbehør)
  - Konstant CO2
  - Konstant motorhastighet
  - Dynamisk trykk (krever trykktransmittere som tilbehør)

 • Temperaturreguleringer:
  - Konstant tilluft
  - Konstant rom
  - Konstant avtrekk
  - Temperaturdifferanse mellom tilluft og avtrekk

 • Varme- og kjølebatterier:
  - Forvarmebatterier, elektrisk
  - Varmebatteri, elektrisk – 2 størrelser
  - Varmebatteri, vann
  - Kjølebatteri, vann
  - Kjøle-varmebatteri, vann

 • Automatisk frostbeskyttelse av vannvarmebatteri og kjøle-/varmebatteri
 • 3 reguleringstrinn – lav, medium og høy hastighet

 

 

 

Frostsikring

CX3000

Frostsikring av CX3000 

CX3000 er konstruert med bypass avising. Det vil si at uteluften i større eller mindre grad ledes utenom varmeveksleren og direkte til ettervarmebatteriet ved fare for isdannelse. Dette stiller større krav til ytelsen på ettervarmebatteriet. Til gjengjeld unngås et fordyrende forvarmebatteri.

  

Ettervarmebatteri og avisingsfunksjonen:

Avisingssituasjonen vises over, her inngår et ettervarmebatteri. Med ettervarmebatteri sikres det at temperaturen på tilluften ikke faller drastisk i forbindelse med avisingsprosessen og komforttemperaturen opprettholdes.

Ettervarmebatteri og avisingsfunksjonen: 

For å unngå eventuell ising kan temperaturen på uteluften holdes på et sikkert nivå med et forvarmebatteri. Med forvarmebatteriet sikres det at temperaturen på uteluften aldri faller under det kritiske punktet der det er risiko for ising av varmeveksleren.

Hvilken metode bør du velge?

Varmeveksleren kan frostsikres på to måter:

 • Temperaturstyrt
 • Trykkstyrt (bare CX3030-3060)

Dersom aggregatet kan kjøre trykkstyrt avising, er det mulig å velge mellom trykkstyrt eller temperaturstyrt avising ved igangkjøring 

Ved temperaturstyrt avising vurderes risikoen for at varmeveksleren har begynnende ising, mens det ved trykkstyrt avising måles det mer presist hvor mye ising det er i varmeveksleren.

Frostbeskyttelse via temperaturføler

Generelt:

Spjeldet på motstrømsveksleren styres med et modulerende signal fra EXcon-styringen. Motstrømsveksleren beskyttes mot ising ved at avkasttemperaturen registreres etter at avtrekket har passert varmeveksleren.

Slik fungerer temperaturstyrt frostsikring

Ved en avkasttemperatur under den innstilte verdien i EXcon-automatikken (Isbeskyttelse + Isbeskyttelse P-bånd) overstyres bypass-spjeldet modulerende til 100% åpen. Jo mer avkasttemperaturen faller under dette punktet, jo mer vil bypass-spjeldet åpnes til det når 100%. Hvis avkasttemperaturen når verdien innstilt i Isbeskyttelse, vil bypass spjeldet være 100% åpent.

Uteluften passerer dermed forbi varmeveksleren og avtrekket fra rommet. Denne funksjonen vil på grunn av den relativt høye romtemperaturen, bidra til at isbelegget på varmeveksleren tiner.

Frostsikring via trykktransmitter (kun CX3030-60)  

Generelt:

Varmeveksleren beskyttes mot ising ved å måle trykkfallet over veksleren. Det aktuelle trykkfallet måles med en trykktransmitter med målepunkter på begge sider av varmeveksleren.

Avising av veksleren starter når det aktuelle trykkfallet over veksleren overstiger det beregnede punktet i parameteren Aktuelt avisingstrykk.

Det beregnede settpunktet er en beregning av den prosentvise økningen i trykkfallet over veksleren. Avising starter hvis trykkfallet over veksleren overstiger innstilt verdi (Avisingstrykk dynamisk i %) i forhold til trykkfallet over en isfri og ren veksler. EXcon-automatikken foretar en nøyaktig måling av trykkfallet over den isfri og rene veksleren når funksjonen Utmål aktiveres.

Under avising åpnes bypass spjeldet 100 % i den innstilte Avisingstiden, og deretter inntar det igjen den posisjonen som temperaturreguleringen har beregnet.
Under avisingsperioden, hvor bypass spjeldet er åpent, vil tilluftstemperaturen i stedet bli opprettholdt av ettervarmebatteriet. 

Ecodesign

Ecodesign

EU-krav om dokumentasjon, energiforbruk og merking av ventilasjonsanlegg.

Generell informasjon

Vi har satt sammen et utdrag av retningslinjene for Ecodesign, les mer om Ecodesign under Institutt

ECOdesign-logo

Ecodesign-data

Du finner en lenke til Ecodesign-data for den enkelte VEX-str. under produktet samt under Last ned, der vi har plassert Ecodesign-data under EU/ECO-erklæringer.

Merk

Vi gjør oppmerksom på at de verdiene som er oppført i erklæringene er beregnet i et spesifikt driftspunkt.

Ønskes et annet driftspunkt, viser vi til våre beregningsprogrammer – her kan du se om det ønskede aggregatet overholder kravene i ditt driftspunkt og finne de tilhørende Ecodesign-dataene.

Tilbehør

Tilbehør til CX3000

 1. 2" HMI betjeningspanel
 2. Vannvarmebatteri for innbygging (HW)
 3. Elektrisk forvarmebatteri (PHE)
 4. Elektrisk ettervarmebatteri (HE)
 5. Kjøle-/varmebatteri (CW)
 6. Filterboks ISO ePM1 80 % (F9) for kanalmontering 
 7. Skyveskinner til dører
 8. Overgangsstykke
 9. PIR-sensor 
 10. Trykktransmittersett (2 sensorer)
 11. CO2-sensor – rom (Aldes)
 12. CO2-sensor – kanal
 13. Temperatursensor – rom
 14. Temperatursensor – utendørs
 15. Røykdetektor
 16. BT40-70 branntermostat
 17. 3 coils extention module
 18. Vannlås til kondensavløp
 19. Lukkespjeld med spring-return (uteluft/avkast)

1.

Room – Touch for EXcon

2.

HW-innebygd-vannvarmeflate

 

3. 

PHE-til-CX3000

4. 

PHE-til-CX3000

5. 

CCW-for-CX3000-

6.

F9-filterboks

7. 

CX3000-greyed-out-showing-sliding-rail

8. 

Overgangsstykke – CX3010-3020

9.

Novema PIR-sensor

10.

PTH4000, PTH-6202, trykktransmitter

11.

CO2-sensor

12.

TS Room

13.

Novema romføler

14.

TTH-6040-O

15.

UG30 og UG-3-a40 røykdetektor


16.

BT40-70-fire termostate

17.

Eneko-3-coils-extension-module

18. 

Siphon til VEX40T


19. 

Lukkespjeld

   

Overfør alt om produktserien CX3000 Ceiling-aggregat til pdf:

KONTAKT OSS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilasjonsprodukter og systemløsninger
EXHAUSTO AS
Hvamsvingen 4
N - 2013 Skjetten

Tel +47 63 87 07 70
E-mail: firmapost@exhausto.no

Beregning

Benytt EXHAUSTOs gratis beregningsprogrammer til beregning av ventilasjonsanlegg og systemløsninger

Finn beregningsprogrammer
Vex overview

VEX-oversikt

Få et raskt overblikk over hele programmet av kompakte VEX-aggregater med varmegjenvinning.

Se VEX-oversikten her