Ecodesigndirektivet

Hva betyr Ecodesign-retningslinjene?

For å redusere det europeiske energiforbruket stiller EU krav til energieffektiviteten i produkter som forbruker energi, også kjent som Ecodesign-direktivet (2009/125/EF).

Direktivet uttrykkes i ecodesign-krav til konkrete produkter, for eksempel grenseverdier og krav til energieffektivitet. 

Les mer om ecodesignkrav til vifter (gjelder både for EXHAUSTOs vifteprogram og for de viftene som er montert i våre kompakte VEX-serier.)

Les mer om ecodesignkrav til ventilasjonsaggregater

Disse sidene vil oppdateres løpende med ny informasjon om Ecodesign-direktivet mht. krav og regler.

Her finner du Ecodesign-data for våre produkter:

Vifter:
BESB, BESF, DTV, DTH og VVR
Ecodesign-data finnes under de enkelte viftenes tekniske data - (pr. størrelse)

Desentrale VEX-aggregater:
VEX33, VEX35 og VEX308
Ecodesign-data for desentrale ventilasjonsaggregater kan lastes ned fra vårt nedlastingssenter - sett x i "EU-/ECO-erklæring" og velg produktgruppe, serie og størrelse.

Kompakte VEX/CX-aggregater:
VEX100, VEX200, VEX300 og CX300C
Ecodesign-data for ventilasjonsaggregater kan lastes ned fra vårt nedlastingssenter - sett x i "EU-/ECO-erklæring" og velg produktgruppe, serie og størrelse.

Modulaggregater:
VEX4000, VEX5000
Ecodesign-data for modulaggregater vil inngå som en del av produktkonfigurasjonen - utført i EXselectPRO


Oppdatering:

Sidene om Ecodesign vil løpende bli oppdatert med ny informasjon om Ecodesign-direktivet med tanke på dets krav og forordninger.


KONTAKT OSS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilasjonsprodukter og systemløsninger
EXHAUSTO AS
Hvamsvingen 4
N - 2013 Skjetten

Tel +47 63 87 07 70
E-mail: firmapost@exhausto.no

Beregning

Benytt EXHAUSTOs gratis beregningsprogrammer til beregning av ventilasjonsanlegg og systemløsninger

Finn beregningsprogrammer
Vex overview

VEX-oversikt

Få et raskt overblikk over hele programmet av kompakte VEX-aggregater med varmegjenvinning.

Se VEX-oversikten her