VEX4000RHP, reversibel varmepumpe til VEX4000

Ventilasjon, oppvarming og kjøling i ett aggregat - enkelt, driftsikkert og energieffektivt

VEX4000RHP-i-landskap

Klimakrisen kaller på andre løsninger

Den tiltakende klimakrisen har fått EU til å vedta ganske ambisiøse klimamålsetninger om reduksjon av CO2-utslipp.

En forutsetning for å nå disse målene er en generell elektrifisering av energiforbruket, dvs. at energiforbruket "flyttes" fra fossile brennstoffer til elektrisitet. Her er varmepumpen en energieffektiv og bærekraftig løsning, idet den energien som brukes til å flytte varme ut av eller inn i bygningen er langt mindre enn den varme-/kjøleeffekten som oppnås. Bærekraften av en varmepumpe økes ytterligere hvis den forsynes med elektrisitet fra "grønne" energikilder.

Varmepumpe i kombinasjon med ventilasjon

Krav om energieffektivitet og lavt energiforbruk for ventilasjonsløsninger har gitt større fokus på å kombinere varmegjenvinning med en integreret varmepumpe. Ved å kombinere ventilasjon, oppvarming og kjøling i ett aggregat oppnås en løsning som både er svært energieffektiv og langt enklere enn tradisjonelle kjøleløsninger med kjølemaskiner og rørføringer på taket.  

VEX4000RHP, reversibel varmepumpe til VEX4000

Ved å velge VEX4000RHP får du ventilasjon, varme og kjøling i ett aggregat - enkelt, driftsikkert og energieffektivt. Det betyr at du med én beregning i EXselectPRO får overblikk og tekniske data for hele installasjonen. Selve installasjonen blir langt enklere når hele løsningen er samlet i ett aggregat, og vedlikeholdet blir også enklere og billigere. Løsningen er samtidig plassbesparende, i og med at den integrerte løsning frigir plass som ellers ville være opptatt av varme- og kjøleinstallasjoner. 

Andre fordeler:

  • Lavt energiforbruk
  • Lett å konfigurere, installere og vedlikeholde
  • Høy pålitelighet og lang levetid
  • Kompakt design
  • Designet i henhold til VDI6022-1

Eksempel på ytelser

Kjøle- og varmekapasitet beregnet på VEX4030 RHP ved luftmengde 4.342 m³/h.

 FORUTSETNINGER:
Vinter: Varme  Sommer: Kjøling
 ikon-winter-snekrystal
Utetemperatur: -10 til 10 °C 
Tillufttemperatur: 22 °C
Fraluftstemperatur: 22 °C 
Luftfuktighet (RH): 40 %
 Ikon-sommer-sol Utetemperatur: 26 til 35 °C 
Tillufttemperatur: 17 °C
Fraluftstemperatur: 25 °C 
Luftfuktighet (RH): 50 %

VEX4000RHP-køle-og-varme-kapacitet 

Diagrammet viser hvor stor en del av kapasiteten som kommer fra henholdsvis varmeveksleren, henholdsvis varmepumpeen ved forskjellige utetemperaturer - under de gitte forutsetningene. Den nederste raden i diagrammet (COP/EER) viser til kjøle-/varmepumpens energieffektivitet ved utvalgte utetemperaturer.

Slik beregnes kjøle-/varmepumpens effektivitet

Prosess:

Enhet:

Forklaring:

Eksempel:

Kjøling

EER
Energy Efficiency Ratio

Angir forholdet mellom den kjøleeffekten som varmepumpen leverer og den energien den bruker

Energiforbruk = 3,0 kW
Kjølekapasitet = 15,8 kW

EER = 15,8 / 3 = 5,3

Oppvarming

COP
Coeffecient Of Performance

Angir forholdet mellom den varmeeffekten som varmepumpen leverer og den energien den bruker

Energiforbruk = 1,5 kW
Varmekapasitet = 15,8 kW

COP = 15,8 / 1,5 = 10,3


To varianter

Vi tilbyr VEX4000 med reversibel varmepumpe i to varianter

VEX4000RHP-ER

Her er en roterende varmeveksler plassert mellom fordamperen og kondensatoren.

Med denne løsningen får du:

  • det laveste energiforbruket
  • mulighet for kjølegjenvinning 
VEX4000-RHP-EX 

VEX4000RHP

Her er varmeveksleren og varmepumpen plassert i separate moduler. Denne løsning kan velges med enten roterende veksler eller kryssveksler.

Med denne løsningen får du:

  • en kompakt løsning, dvs. lettere inntransport av moduler
  • ingen behov for avising
VEX4000-module-rhp 

Les mer om VEX4000 modulaggregat her

KONTAKT OSS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilasjonsprodukter og systemløsninger
EXHAUSTO AS
Hvamsvingen 4
N - 2013 Skjetten

Tel +47 63 87 07 70
E-mail: firmapost@exhausto.no

Beregning

Benytt EXHAUSTOs gratis beregningsprogrammer til beregning av ventilasjonsanlegg og systemløsninger

Finn beregningsprogrammer
Vex overview

VEX-oversikt

Få et raskt overblikk over hele programmet av kompakte VEX-aggregater med varmegjenvinning.

Se VEX-oversikten her