Returvarer

Vi tar kun varer i retur etter forutgående avtale.

Ved reklamasjoner, reparasjon og returnering av varer ber vi deg derfor ta kontakt med EXHAUSTOs salgs- eller serviceavdeling, telefon 63 87 07 70. Du får et returnummer som returvaren skal merkes med.

Betingelsene for returnering av varer fremgår av våre salgs- og leveringsbetingelser.

Beregning

Benytt EXHAUSTOs gratis beregningsprogrammer til beregning av ventilasjonsanlegg og systemløsninger

Finn beregningsprogrammer
Vex overview

VEX-oversikt

Få et raskt overblikk over hele programmet av kompakte VEX-aggregater med varmegjenvinning.

Se VEX-oversikten her