Servicetips

Anbefaling

Sørg for at det blir foretatt service på VEX-aggregatet, og at det blir regelmessig ettersett. Det sikrer optimal drift. F.eks. kan manglende bytte eller manglende rengjøring av filter øke VEX-aggregatets energiforbruk og nedsette vekslerens virkningsgrad. 

EXHAUSTO anbefaler at det tegnes en serviceavtale med ventilasjonsentreprenøren. På den måten kan du sikre deg at ventilasjonsanlegget fortsatt lever opp til de opplyste/beregnede verdiene for kapasitet og energiforbruk - også på lengre sikt.

Serviceintervaller:

Les under hvordan og hvor ofte VEX-aggregatet må vedlikeholdes:

Vedlikehold av VEX200

Vedlikehold av VEX320C/330C 

Vedlikehold av VEX330H

Vedlikehold av VEX340H

Vedlikehold av VEX350H/360H

 

KONTAKT OSS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilasjonsprodukter og systemløsninger
EXHAUSTO AS
Industriveien 25
N - 2020 Skedsmokorset

Tel +47 63 87 07 70
E-mail: firmapost@exhausto.no

VEX370

Se hvordan de seks motstrømsvekslerne (i VEX370) demonteres og monteres igjen.
Photo for VEX370 film

Calculation_300W

Beregning

Benytt EXHAUSTOs gratis beregningsprogrammer til beregning av ventilasjonsanlegg og systemløsninger

Finn beregningsprogrammer
Vex overview

VEX-oversikt

Få et raskt overblikk over hele programmet av kompakte VEX-aggregater med varmegjenvinning.

Se VEX-oversikten her