Styringsprinsipper

CAV, VAV og DCV. 3 prinsipper for styring av luftmengde

Erfaringer og undersøkelser av kontorer viser at den gjennomsnittlige luftmengden det er bruk for, normalt ligger litt lavere enn dimensjonerende luftmengde.

Ofte er en del av personalet enten ute til møter, på kurs, holder fri eller er syke. Det kan f.eks. være møtelokaler som ikke brukes hele tiden, og behovet for ventilasjon kan derfor variere mye.

Derfor er behovsstyring av ventilasjonen nødvendig for å unngå unødvendig spill av energi.

Styringsprinsipper

Behovsstyring er en intelligent måte å spare på energien til ventilasjon.

Ved å redusere luftmengden når det ikke er personer til stede i bygningen/rommene, eller ved å tilpasse luftmengden til belastningen, spares det energi til oppvarming av uteluft, samtidig som strømforbruket til drift av viftene reduseres.

Det arbeides med tre ulike styringsprinsipper som kan brukes hver for seg eller kombinert i et ventilasjonssystem:

- CAV - Konstant luftmengde
- VAV - Variabel luftmengde
- DCV - Behovsstyrt luftmengde

Grafen under viser energiforbruket for hvert enkelt styringsprinsipp (el og varme).

 

Styringsprincipper graf

KONTAKT OSS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilasjonsprodukter og systemløsninger
EXHAUSTO AS
Hvamsvingen 4
N - 2013 Skjetten

Tel +47 63 87 07 70
E-mail: firmapost@exhausto.no

Beregning

Benytt EXHAUSTOs gratis beregningsprogrammer til beregning av ventilasjonsanlegg og systemløsninger

Finn beregningsprogrammer
Vex overview

VEX-oversikt

Få et raskt overblikk over hele programmet av kompakte VEX-aggregater med varmegjenvinning.

Se VEX-oversikten her