CAV - Konstant luftmengde

CAV er den enkleste formen for styring.

Det er et enkelt tidsur som f.eks. slår på anlegget kl 07.00 og slår det av igjen kl 16.00.

CAV kurve

CAV benyttes typisk der det er:

- Jevnt behov for ventilasjon
- Liten variasjon i personbelastningen
- Liten variasjon i varmebelastningen

Eksempel: Kopirom, gangarealer og toaletter

Egenskaper Fordeler Ulemper
- Ur og ukeplan regulerer start og stopp
av ventilasjonsanlegget
- Eventuelt tidsur kan overstyres
via en bryter
eller bevegelsesføler
- Billig å installere
- Enkel styring
- Samme luftmengde i alle rom,
uansett belastningen
- Større energiforbruk

KONTAKT OSS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilasjonsprodukter og systemløsninger
EXHAUSTO AS
Hvamsvingen 4
N - 2013 Skjetten

Tel +47 63 87 07 70
E-mail: firmapost@exhausto.no

Beregning

Benytt EXHAUSTOs gratis beregningsprogrammer til beregning av ventilasjonsanlegg og systemløsninger

Finn beregningsprogrammer
Vex overview

VEX-oversikt

Få et raskt overblikk over hele programmet av kompakte VEX-aggregater med varmegjenvinning.

Se VEX-oversikten her