Standard kjøkkenhetter

ESL Family

Kjøkkenhetter for innbygning for sentral og desentral ventilasjon - Fabriano, Classic, Fernando og Cube.

Generelt

Konstruksjonen av EXHAUSTO kjøkkenhetter fanger effektivt opp matos, selv ved lave luftmengder. Les mer om de enkelte modellenes avtrekkseffekt nedenfor.

kjøkkenhettene brukes i forbindelse med sentrale ventilasjonsanlegg og er alle lydsvake, effektive og lette å bruke. 

Alle kjøkkenhetter av typen ESL100 har som standard innebygd potensialfritt relé som kan brukes for å sikre luftbalanse i leiligheten når kjøkkenhetten går med forsert drift. Releet kan brukes til enten å forsere et desentralt anlegg eller åpne et spjeld i tilluften.

Alle kjøkkenhetter kan stilles inn til 0 m³/h i grunnventilasjon. ESL13WM har dessverre ikke nok bevegelse i den mekaniske dreiefunksjonen til både å kunne lukke helt og åpne helt. Se nærmere beskrivelse i veiledningen for ESL135WMR. 


Funksjon:

EXHAUSTO kjøkkenhette har to driftsformer:

  • forsert ventilasjon
  • grunnventilasjon

Under matlaging brukes forsert ventilasjon. Kjøkkenhetten stilles til forsert ventilasjon på betjeningspanelet. Etter ca. 60 minutter går utsugingen tilbake til grunnventilasjon.


Spjeld

Standard kjøkkenhetter

Metallspjeld 

Kjøkkenhettene er utviklet med et unikt spjeld i stål. Spjeldet tåler en temperatur på opp til 850 °C og oppfyller gjeldende brannkrav.

Spjeldkonstruksjonen tillater meget lydsvak forsert ventilasjon under matlaging. Utsugsspjeldet styres via enten en mekanisk eller elektrisk timer som automatisk sørger for at systemet går tilbake til grunnventilasjonen.

Det ønskede nivået for grunnventilasjon og forsert ventilasjon stilles inn ved innregulering. Spjeldet er utstyrt med målepunkter for enklere innregulering.

Kapasitetsdiagrammer

Standard kjøkkenhetter

Fabrikksinnstilling, ESL125, ESL141, ESL145 med metallspjeld:

Ved levering av spjeldet justert til:

Grunnventilasjon 20 l/s (72 m³/h) ved 120 Pa
Spjeldinnstilling B 3,7
Lydtrykknivå = 28 dB(A)
Forsert ventilasjon  40 l/s (144 m³/h) ved 100 Pa
Spjeldinnstilling A 3,8
Lydtrykknivå = 32 dB(A)

Fabrikkinnstillingene er tegnet in i diagrammene nedenfor som et eksempel.

NB: ESL141WMR har dessverre ikke nok bevegelse i den mekaniske dreiefunksjonen til både å kunne lukke helt og åpne helt. Se nærmere beskrivelse i veiledningen.

Grunnventilasjon 

ESL100

Pt = Totalt trykktap
       = Arbeitsområde
LP(A) = Lydtrykknivå dB(A) er mål i et rom med en lydabsorpsjon på 10 m2 Sabin.

Forsert ventilasjon

ESL100

Pt = Totalt trykktap
       = Arbeitsområde
LP(A) = Lydtrykknivå dB(A) er mål i et rom med en lydabsorpsjon på 10 m2 Sabin.

Dampoppfangingsevne

Dampoppfangingsevnen viser hvor effektiv kjøkkenhetten er ved en gitt luftmengde. Verdien viser hvor stor del av matosen kjøkkenhetten fjerner under matlagingen. Dampoppfangingsevnen måles i henhold til normen EN 13 141-3 og er angitt i prosent ved en gitt luftmengde. 

Les mer om dampoppfangingsevnen i  "Cooker Hoods Odour Extraction According to EN 13 141-3".

Egen lyddemping

Standard kjøkkenhetter

Egen lyddemping

Egen lyddemping er den dempningsverdi i dB som kjøkkenhetten gir ved forskjellige innstillinger på spjeldet i forhold til lyd fra kanal.

Spjældindstilling ESL100

Spjeldinnstilling:  
  
A = Forcert ventilation
B = Grunnventilation

Databasen for byggevarer

Databasen for byggevarer

ESL100 er registrert i databasen for byggevarer som kan brukes i Svanemerktet bygning. 

Overfør alt om produktserien Standard kjøkkenhetter til pdf:

KONTAKT OSS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilasjonsprodukter og systemløsninger
EXHAUSTO AS
Hvamsvingen 4
N - 2013 Skjetten

Tel +47 63 87 07 70
E-mail: firmapost@exhausto.no

Beregning

Benytt EXHAUSTOs gratis beregningsprogrammer til beregning av ventilasjonsanlegg og systemløsninger

Finn beregningsprogrammer
teaser osopfang

Få mer informasjon om test av køkken-hetters os-oppfang?

Les mer om testmetoden som blir brukt i vår brosjyre "Cooker Hoods Odour EXtraction According to EN13141-3".

Les mer i brosjyren her