VEX280

Tekniske data

Tekniske data, VEX280

Aggregatdata:
Min. luftmengde 2 800 m³/h
Maks. luftmengde 18 350 m³/h
Opptatt effekt 17,6 kW
Strømforsyning 3 x 400 V + N + PE ∼ 50 Hz
Maks. fasestrøm 30,5 A (Strømforbruket er ikke sinusformet)
 
Vekt, driftsklart aggregat 1 102 kg
Vekt av aggregat for inntransport Vifteseksjoner: 2 x 236 kg, Rotorseksjon: 221 kg

Omgivelsestemperatur (drift)

Ved temperaturer under -25 ˚C (og utendørs installasjon) anbefales det å anvende en termostatstyrt ovn i systemboksen.

-30 °C ... +50 °C
Rotordrev - stegmotor:
Spenning 230 V
Fasestrøm 0,2 A
Opptatt effekt 45 W
Overstrømsvern Innebygget
Regulering (med innebygget rotasjonsvakt) Trinnløs fra 0 til 10 o/min. på rotoren

 

Data for motor og motorstyring (MC)
Motortype EC-motor
Motorklasse
iht. IEC TS 60034-30-2
IE5 (Ultra Premium Efficiency)
Spenning inngang 3 x 400 V
Overstrømsvern Innbygget
Regulering Trinnløs via motorstyring (MC)
Styresignal med automatikk Modbus
Styresignal med annen automatikk 0 - 10 V DC
Medietemperatur (luft) -40°C....+40°C

 

Data i henhold til Økodesigndirektivet

Viftedata  
Maks. totalvirkningsgrad (A-D) 60,4%
ECO måleoppstilling (A-D) A
Krav til effektivitetsgrad 62N(2015)
ECO effektivitetsgrad i optimalt driftspunkt 66,6N
Motordata (optimalt driftspunkt)
EC-motor Med motorkontroll (VSD)
Opptatt effekt 4,619 kW
Luftmengde 7186 m3/h
Totaltrykk 1396 Pa
RPM i optimalt driftspunkt 2913

 

 Forutsetninger:
- Densitet = 1,2 kg/m3
- Trykkforhold < 1,11
- Øvrige punkter ift. EC327/2011 (se veiledningen for produktet)


Temperaturvirkningsgrad

Temperaturvirkningsgrad, VEX280

VEX280 med standard rotor

RD13866

VEX280 med høyeffektiv rotor

RD13865 

Beregning 

Temperaturvirkningsgraden for VEX-aggregater er vist ved forskjellige volumstrømforhold beregnet som:


t2,1 = Temperatur på uteluft (friskluft)
t2,2 = Temperatur på tilluft
t1,1 = Temperatur på avtrekksluft
Avtrekksluft = 25 ºC
Uteluft (friskluft) = 5 ºC

Temperaturvirkningsgraden er anført ifølge EN 308 ved tørr varmegjenvinning. Den øker ved kondensering.

Målskisser

Målskisser, VEX280

VEX280 - vifteplassering 1, her vist som LEFT

(aggregatmål i mm)
RD12167DE_VEX280_V1_FP_dimension

VEX280 - vifteplassering 2, her vist som LEFT

(aggregatmål i mm)
RD12201DE_VEX280_V2_FP_dimension

1) Sett av min. 1000 mm serviceavstand foran aggregatet.
2) Sett av min. 200 mm frihøyde for service.
* Høyden på sokkelen er innstilt på 200 mm fra fabrikken, men kan varieres i intervallet 150 mm – 240 mm.

Kjøle- og varmebatterier

Kjøle- og varmebatterier, VEX280 

Følgende kjøle- og varmebatterier passer til VEX280

Type Modell
HE el-varmebatteri  HCE280
HW vannvarmebatteri
HW060x140
CW kjølebatteri (vann)  CW060x140I
CW100x160U
DX kjøle-/varmebatteri
DX060x140S
DX060x140L

Overfør alt om produktserien VEX280 til pdf:

KONTAKT OSS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilasjonsprodukter og systemløsninger
EXHAUSTO AS
Hvamsvingen 4
N - 2013 Skjetten

Tel +47 63 87 07 70
E-mail: firmapost@exhausto.no

Beregning

Benytt EXHAUSTOs gratis beregningsprogrammer til beregning av ventilasjonsanlegg og systemløsninger

Finn beregningsprogrammer
Vex overview

VEX-oversikt

Få et raskt overblikk over hele programmet av kompakte VEX-aggregater med varmegjenvinning.

Se VEX-oversikten her