VEX260

Tekniske data

Tekniske data, VEX260

Aggregatdata:
Min. luftmengde 1 200 m³/h
Maks. luftmengde 5 540 m³/h
Opptatt effekt 5,0 kW
Strømforsyning 3 x 400 V + N + PE ∼ 50 Hz
Maks. fasestrøm 18 A (Strømforbruket opptas fra 2 faser og er ikke sinusformet)
Maks. nullstrøm 23,5 A (dimensjonerende strøm)
Vekt, driftsklart aggregat 525 kg
Vekt av aggregat for inntransport Vifteseksjoner: 2 x 117 kg, Rotorseksjon: 127,5 kg

Omgivelsestemperatur (drift)

Ved temperaturer under -25 ˚C (og utendørs installasjon) anbefales det å anvende en termostatstyrt ovn i systemboksen.

-30 °C ... +50 °C

Rotordrev - stegmotor:

Spenning 230 V
Fasestrøm 0,2 A
Opptatt effekt 45 W
Overstrømsvern Innebygget
Regulering (med innebygget rotasjonsvakt) Trinnløs fra 0 til 10 o/min. på rotoren

Data for motor og motorstyring (MC)
Motortype EC-motor
Motorklasse
iht. IEC TS 60034-30-2
IE5 (Ultra Premium Efficiency)
Spenning inngang 1 x 230 V
Overstrømsvern Innbygget
Regulering Trinnløs via motorstyring (MC)
Styresignal med automatikk Modbus
Styresignal med annen automatikk 0 - 10 V DC
Medietemperatur (luft) -40°C....+40°C

 

Data i henhold til Økodesigndirektivet

Viftedata  
Maks. totalvirkningsgrad (A-D) 57,1 %
ECO måleoppstilling (A-D) A
Krav til effektivitetsgrad 62N(2015)
ECO effektivitetsgrad i optimalt driftspunkt 67,2

 

Motordata (optimalt driftspunkt)
EC-motor Med motorkontroll
Opptatt effekt 2,359 kW
Luftmengde 4552 m3/h
Totaltrykk 1065 Pa
RPM i optimalt driftspunkt 3078

 

 Forutsetninger:
- Densitet = 1,2 kg/m3
- Trykkforhold < 1,11
- Øvrige punkter ift. EC327/2011 (se veiledningen for produktet)


Temperaturvirkningsgrad

Temperaturvirkningsgrad, VEX260

VEX260 med standard rotor

VEX260_temperaturvirkningsgrad

VEX260 med høyeffektiv rotor

VEX260 High efficient rotor

Beregning 

Temperaturvirkningsgraden for VEX-aggregater er vist ved forskjellige volumstrømforhold beregnet som:


t2,1 = Temperatur på uteluft (friskluft)
t2,2 = Temperatur på tilluft
t1,1 = Temperatur på avtrekksluft
Avtrekksluft = 25 ºC
Uteluft (friskluft) = 5 ºC

Temperaturvirkningsgraden er anført ifølge EN 308 ved tørr varmegjenvinning. Den øker ved kondensering.

Målskisser

Målskisser, VEX260

VEX260 - vifteplassering 1, her vist som LEFT

(aggregatmål i mm)
RD11586_VEX260_V1_FP_dimension

VEX260 - vifteplassering 2, her vist som LEFT

(aggregatmål i mm)
RD11587_VEX260_V2_FP_dimension

1) Sett av serviceavstand tilsvarende aggregatets dybde foran aggregatet.
2) Sett av min. 200 mm frihøyde for service.
* Høyden på sokkelen er innstilt på 200 mm fra fabrikken, men kan varieres i intervallet 150 mm – 240 mm.

Kjøle- og varmebatterier

Kjøle- og varmebatterier, VEX260 

Følgende kjøle- og varmebatterier passer til VEX260

Type Modell
HE el-varmebatteri  HCE260
HW vannvarmebatteri
HW040x080
CW kjølebatteri (vann)  CW040x080I
CW065x100U
DX kjøle-/varmebatteri
DX040x080

Overfør alt om produktserien VEX260 til pdf:

KONTAKT OSS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilasjonsprodukter og systemløsninger
EXHAUSTO AS
Hvamsvingen 4
N - 2013 Skjetten

Tel +47 63 87 07 70
E-mail: firmapost@exhausto.no

Beregning

Benytt EXHAUSTOs gratis beregningsprogrammer til beregning av ventilasjonsanlegg og systemløsninger

Finn beregningsprogrammer
Vex overview

VEX-oversikt

Få et raskt overblikk over hele programmet av kompakte VEX-aggregater med varmegjenvinning.

Se VEX-oversikten her