VEX250

Tekniske data

Tekniske data, VEX250

Aggregatdata:
Min. luftmengde 720 m³/h
Maks. luftmengde 3 730 m³/h
Opptatt effekt 2,9 kW
Strømforsyning 3 x 400 V + N + PE ∼ 50 Hz
Maks. fasestrøm 11,2 A (Strømforbruket opptas fra 2 faser og er ikke sinusformet)
Maks. nullstrøm 15 A (dimensjonerende strøm)
Vekt, driftsklart aggregat 273 kg
Vekt av aggregat for inntransport 195 kg (ekskl. luker og vifteenheter)

Omgivelsestemperatur (drift)

Ved temperaturer under -25 ˚C (og utendørs installasjon) anbefales det å anvende en termostatstyrt ovn i systemboksen.

-30 °C ... +50 °C
  

Rotordrev - stegmotor:

Spenning 230 V
Fasestrøm 0,2 A
Opptatt effekt 45 W
Overstrømsvern Innebygget
Regulering (med innebygget rotasjonsvakt) Trinnløs fra 0 til 10 o/min. på rotoren


Data for motor og motorstyring (MC)
Motortype EC-motor
Motorklasse
iht. IEC TS 60034-30-2
IE5 (Ultra Premium Efficiency)
Spenning inngang 1 x 230 V
Overstrømsvern Innbygget
Regulering Trinnløs via motorstyring (MC)
Styresignal med automatikk Modbus
Styresignal med annen automatikk 0 - 10 V DC
Medietemperatur (luft) -40°C....+40°C

Data i henhold til Økodesigndirektivet

Viftedata  
Maks. totalvirkningsgrad (A-D) 60,0 %
ECO måleoppstilling (A-D) A
Krav til effektivitetsgrad 62N(2015)
ECO effektivitetsgrad i optimalt driftspunkt 74,4N

 

Motordata (optimalt driftspunkt)
EC-motor Med motorkontroll
Opptatt effekt 1,253 kW
Luftmengde 3279 m3/h
Totaltrykk 826 Pa
RPM i optimalt driftspunkt 2902

 

 Forutsetninger:
- Densitet = 1,2 kg/m3
- Trykkforhold < 1,11
- Øvrige punkter ift. EC327/2011 (se veiledningen for produktet)

Temperaturvirkningsgrad

Temperaturvirkningsgrad, VEX250

VEX250 med standard rotor

VEX250_temperaturvirkningsgrad

VEX250 med høyeffektiv rotor

VEX250 High efficient rotor 

Beregning 

Temperaturvirkningsgraden for VEX-aggregater er vist ved forskjellige volumstrømforhold beregnet som:


t2,1 = Temperatur på uteluft (friskluft)
t2,2 = Temperatur på tilluft
t1,1 = Temperatur på avtrekksluft
Avtrekksluft = 25 ºC
Uteluft (friskluft) = 5 ºC

Temperaturvirkningsgraden er anført ifølge EN 308 ved tørr varmegjenvinning. Den øker ved kondensering.

Målskisser

VEX250

VEX250 - vifteplassering 1, her vist som LEFT

(aggregatmål i mm)
RD11507_VEX250_V1_FP_dimension

VEX250 - vifteplassering 2, her vist som LEFT

(aggregatmål i mm)
RD11508_VEX250_V2_FP_dimension

Alle mål er ekskl. føtter (12 mm) og sokkel (justerbar fra 105 til 135 mm).
1) Sett av serviceavstand tilsvarende aggregatets dybde foran aggregatet.
2) Sett av min. 200 mm frihøyde for service.

Kjøle- og varmebatterier

Kjøle- og varmebatterier, VEX250 

Følgende kjøle- og varmebatterier passer til VEX250

Type Modell
HE el-varmebatteri
HCE250
HE400
HW vannvarmebatteri
HW400
CW kjølebatteri (vann)  CW400I
CW400U
DX kjøle-/varmebatteri
DX400U

Overfør alt om produktserien VEX250 til pdf:

KONTAKT OSS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilasjonsprodukter og systemløsninger
EXHAUSTO AS
Hvamsvingen 4
N - 2013 Skjetten

Tel +47 63 87 07 70
E-mail: firmapost@exhausto.no

Beregning

Benytt EXHAUSTOs gratis beregningsprogrammer til beregning av ventilasjonsanlegg og systemløsninger

Finn beregningsprogrammer
Vex overview

VEX-oversikt

Få et raskt overblikk over hele programmet av kompakte VEX-aggregater med varmegjenvinning.

Se VEX-oversikten her