VEX240

Tekniske data

Tekniske data, VEX240

Aggregatdata:
Min. luftmengde 370 m³/h
Maks. luftmengde 2 420 m³/h
Opptatt effekt 1,8 kW
Strømforsyning 1 x 230 V + N + PE ∼ 50 Hz
Maks. fasestrøm 12,5 A (strømforbruket er ikke sinusformet)
   
Vekt, driftsklart aggregat 260 kg
Vekt av aggregat for inntransport 200 kg (ekskl. luker og vifteenheter)

Omgivelsestemperatur (drift)

Ved temperaturer under -25 ˚C (og utendørs installasjon) anbefales det å anvende en termostatstyrt ovn i systemboksen.

-30 °C ... +50 °C
   

Rotordrev - stegmotor:

Spenning 230 V
Fasestrøm 0,2 A
Opptatt effekt 45 W
Overstrømsvern Innebygget
Regulering (innebygget rotasjonsvakt) Trinnløs fra 0 til 10 o/min. på rotoren

Data for motor og motorstyring (MC)
Motortype EC-motor
Motorklasse
iht. IEC TS 60034-30-2
IE5 (Ultra Premium Efficiency)
Spenning inngang 1 x 230 V
Overstrømsvern Innbygget
Regulering Trinnløs via motorstyring (MC)
Styresignal med automatikk Modbus
Styresignal med annen automatikk 0 - 10 V DC
Medietemperatur (luft) -40°C....+40°C


Data i henhold til Økodesigndirektivet

Viftedata  
Maks. totalvirkningsgrad (A-D) 58,1 %
ECO måleoppstilling (A-D) A
Krav til effektivitetsgrad 62N (2015)
ECO effektivitetsgrad i optimalt driftspunkt 76,2 N

 

Motordata (optimalt driftspunkt)
EC-motor Med motorkontroll
Opptatt effekt 0,674 kW
Luftmengde 2286 m3/h
Totaltrykk 617 Pa
RPM i optimalt driftspunkt 2886

 

 Forutsetninger:
- Densitet = 1,2 kg/m3
- Trykkforhold < 1,11
- Øvrige punkter ift. EC327/2011 (se veiledningen for produktet)


Temperaturvirkningsgrad

Temperaturvirkningsgrad, VEX240

VEX240 med standard rotor

VEX240 med høyeffektiv rotor

VEX240 High efficient rotor

Beregning 

Temperaturvirkningsgraden for VEX-aggregater er vist ved forskjellige volumstrømforhold beregnet som:


t2,1 = Temperatur på uteluft (friskluft)
t2,2 = Temperatur på tilluft
t1,1 = Temperatur på avtrekksluft
Avtrekksluft = 25 ºC
Uteluft (friskluft) = 5 ºC

Temperaturvirkningsgraden er anført ifølge EN 308 ved tørr varmegjenvinning. Den øker ved kondensering.
Målskisser

Målskisser, VEX240

VEX240 - vifteplassering 1, her vist som LEFT

(aggregatmål i mm)
RD11584_VEX240_V1_FP_dimension

VEX240 - vifteplassering 2, her vist som LEFT

(aggregatmål i mm)
RD11585_VEX240_V2_FP_dimension

Alle mål er ekskl. føtter (12 mm) og sokkel (justerbar fra 105 til 135 mm).
1) Sett av serviceavstand tilsvarende aggregatets dybde foran aggregatet.
2) Sett av min. 200 mm frihøyde for service.


Kjøle- og varmebatterier

Kjøle- og varmebatterier, VEX240 

Følgende kjøle- og varmebatterier passer til VEX240

Type Modell
HE el-varmebatteri  HCE240
HE315
HW vannvarmebatteri
HW315
CW kjølebatteri (vann)  CW315I
CW315U
DX kjøle-/varmebatteri
DX315L

Overfør alt om produktserien VEX240 til pdf:

KONTAKT OSS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilasjonsprodukter og systemløsninger
EXHAUSTO AS
Hvamsvingen 4
N - 2013 Skjetten

Tel +47 63 87 07 70
E-mail: firmapost@exhausto.no

Beregning

Benytt EXHAUSTOs gratis beregningsprogrammer til beregning av ventilasjonsanlegg og systemløsninger

Finn beregningsprogrammer
Vex overview

VEX-oversikt

Få et raskt overblikk over hele programmet av kompakte VEX-aggregater med varmegjenvinning.

Se VEX-oversikten her