VEX200EC (EXact2) Kompaktaggregater

 

Generelt

VEX200-serien

VEX200 er en serie energivennlige luftbehandlingsaggregater med roterende varmeveksler og EC-motor. Du kan velge mellom to rotortyper: standard og høyeffektiv. VEX200-seriens mange varianter gir stor fleksibilitet med hensyn til montering og plassering i og med at du kan velge stussplassering i aggregatets gavl, topp og bunn. Les mer under Varianter.

Aggregatene leveres med integrert automatikk som du får tilgang til via koblingsboksen foran på aggregatet.

VEX200-aggregatene leveres enten som et samlet aggregat (VEX240-250) eller seksjonsoppdelt (VEX260-270-280).


VEX260 split illustration


>
ALC - automatiske lekkasjekontroll

ALC - automatiske lekkasjekontroll (EXHAUSTOs patent)

Lekkasje i aggregater med roterende veksler gir risiko for forurensing av tilluften - vi har løsningen

EXHAUSTOs patenterte automatiske lekkasjekontroll (ALC) måler, kontrollerer og justerer trykkforskjellen mellom tilluft- og fraluftstrømmen for å sikre at forurenset luft ikke blir resirkulert inn til den rene luften i ventilasjonsaggregatet.

ALC - printscreen fra animation

Slik virker ALC™

  • En føler måler trykkforskjellen mellom fraluft- og tilluftkamrene i VEX-aggregatet.
  • VEX-automatikken regulerer et fraluftspjeld basert på trykkforskjellen
  • Dette sikrer at det alltid er lavere trykk i fraluftskammeret enn i tilluften.

Med den automatiske lekkasjekontrollen reduseres overføringen av fraluft (EATR, Exhaust Air Transfer Ratio) til 0 %, og resirkulering av luftbårne partikler og gasser, inkludert viruspartikler, forhindres.


ALC-sticker-no-background
 * Tested and validated at Danish Technical University. EATR = 0% based on Eurovent "Air Leakages in Air Handling Units: Guidelines for Improving Indoor Air Quality and Correcting Performance", 2021, EN308 and EN16798-3.

Du kan bestille den neste VEX200 med ALC™, og det er også mulig å ettermontere ALC™ på VEX200-aggregater som er i drift.

Les mer om ALC her

Driftsvilkår

EXHAUSTOs VEX-aggregater er generelt konstruere for bruk i komfortventilasjon – dvs. for bruk under normale driftsvilkår.

Ved behov for ventilasjonsløsninger i lokaler med høy luftfuktighet f.eks. på grunn av befuktning, anbefaler vi at det foretas en kontrolberegning i et av våre beregningsprogrammer. Hvis beregningen viser at det er risiko for dannelse av kondens etter varmeveksleren, må det vurderes om driftsvilkårene kan endres, eller om det må foretas tilpasninger av aggregatet slik at kondensvannet kan ledes bort. 

Kontakt EXHAUSTO for råd.

Kapasitet

Kapasitet, VEX200

Under kan du se hvilke kapasitetsområder de enkelte VEX-størrelsene dekker. For beregning av egentlige kapasitetsdata henviser vi til våre produktvalgprogrammer. 

kapasitetsområder-VEX200


Lyd

VEX200, lydsvake aggregater

VEX-aggregatene i VEX200-serien er alle lydsvake, på samme måte som de tilhørende kjøle- og varmebatteriene er lyddempet.

For eksakte lyddata henviser vi til produktvalgsprogrammet EXselectPRO.


Konstruksjon

VEX200 konstruksjon

 De kompakte aggregatene er konstruert i henhold til den tyske hygienenormen VDI 6022. Det sikrer et aggregat hvor det er enkelt å komme til for service, og der det ikke dannes muggsopp eller andre bakterier som kan forringe luftens kvalitet. Les mer under sertifikater lengre nede på siden.


Kabinetter

 
Kabinet_VEX200

Kabinettene er laget i Aluzink AZ185 klasse C4 og isolert med 50 mm mineralull. Det sikrer svært lavt lydnivå til omgivelsene/oppstillingsrommet.

Panelkonstruksjonen reduserer muligheten for at det dannes kuldebroer i aggregatet.


Motorseksjoner

 

EC-motor_MC

Motorseksjonene er montert i vibrasjonsdempere. Det gir mindre støy og vibrasjoner i kanalene og gjør at det ikke er nødvendig å montere mansjetter mellom aggregat og kanalsystem.

Motorseksjonene kan trekkes ut for å gjøre det er lettere å foreta service.

Motorene er type EC med meget høy virkningsgrad som lever opp til EcoDesign direktivets krav.

 

Viftehjul

 
EXstream ventilatorhjul

Aggregatene er forsynt med EXHAUSTOs EXstream viftehjul, et av markedets ledende viftehjul med hensyn til lavt energiforbruk og lavt lydnivå.

Viftehjulets turtall og antall skovler er optimalisert, slik at støy fra «skovlfrekvensen» ligger i 500 Hz-båndet. Det betyr at det er mindre behov for lyddemping enn normalt, da det er billigere å dempe støyen ved 500 Hz enn ved 125 Hz/250 Hz der skovlfrekvensen normalt ligger.


AHUC Mainboard

 
EXact2 Den lett tilgjengelige koblingsboksen med innebygget skillebryter og automatsikringer sikrer enkel tilgang for tilkobling og service.

Filtre

 
Pose og kassefiltre

VEX200-serien kan leveres med panelfiltre og posefiltre.

Filterklasse iht. EN779
Panelfiltre: Coarse 85% (M5) eller ePM1 55% (F7)
Posefiltre: ePM10 60% (M5) eller posefiltre ePM1 60% (F7)

 

Forfiltrering med kassettfilter på tilluft-siden

Double filter for VEX200

Det er nå mulig å sette inn 2 stk. 48 mm. filtre i stedet for 1 stk. 96 mm. filter i VEX200 på tilluftsiden. Ved å sette inn et grovere filter foran et finere filter reduseres tilsmussingen av det fine filteret. Avhengig av uteluften og ønsket tilluftkvalitet kan det være en fordel/mulighet.

Filtrene (48 mm) finnes i klassene: Coarse 60% (G4), ePM50% (F7) og ePM1 80% (F9).

Trykktap mv kan beregnes i produktvalgsprogrammet EXselectPRO.


Montasjesokkel

 
VEX200_sokkel

Montasjesokkelen har føtter med en justerbar høyde.

Sokkelen er tilbehør for VEX240/250, men standard for de andre modellene der aggregatet settes sammen i bunnen ved hjelp av sokkelen og med koffertbeslag i toppen.


Energi

VEX200 Energiriktig ventilasjon

Ved konstruksjonen av aggregatet har vi gjort oss store anstrengelser for å sikre at luftstrømmen gjennom aggregatene skjer så smidig som mulig, slik at trykktapet blir så lavt som mulig.


Roterende veksler

 
 
Roterende veksler 

Roterende varmeveksler i aluminium med lavt trykktap og en temperaturvirkningsgrad på 80 %. Rotorstyringen består av stegmotor med motorstyring.

Virkningsgrad:

  • Rotor med bølgehøyde på 1,4 mm - meget høy virkningsgrad
  • Rotor med bølgehøyde på 1,8 mm - høy virkningsgrad

3 rotortyper - målrettet bruksområde:

Alle de tre rotortypene har høy virkningsgrad; visse driftsforhold kan tale for å velge en annen type rotor enn den kondenserende rotoren som er standard

Rotortype: Bruksområder Prinsipp Gevinst

Kondenserende rotor:

Rotor - surface (VEX200 & VEX4000) Kondensation

Godt egnet til ventilasjonsløsninger uten befuktning og kjøling

Fukt overføres kun i forbindelse med kondensasjon ved svært lav utetemperatur.

Standard løsning

Høy termisk gevinst med lavest trykktap av de tre løsningene

Entalpirotor

Rotor - surface (VEX200 & VEX4000) Entalpi

Godt egnet i perioder med tørr luft der en ønsker gjenvinning av befuktningen

Fukt fra fraluften gjenvinnes og bidrar til oppvarming og befuktning av tilluften

Forbedret løsning for å øke fuktnivået i vinterperioden via en forbedret fuktoverføring

Sorptionsrotor*

Rotor - surface (VEX200 & VEX4000) Sorption (HUGO)

Godt egnet i områder med høy sommertemperatur kombinert med høy luftfuktighet

Mulighet for kuldegjenvinning og avfukting av tilluften

Beste løsning for å bevare et stabilt fuktnivå om vinteren via høyere fuktgjenvinning. 

* I forbindelse med kjøleanlegg kan sorptionrotoren redusere kjølebehovet via dens avfuktingsegenskaper

Merk: Ved valg av Entalpi- eller Sorptionsrotor må det forventes lengre leveringtid.


EC-Motorer

 
 
EC-motor_MC Med en kombinasjon av høyteknologiske EC-motorer og EXHAUSTOs motorkontroller oppnås svært lavt strømforbruk, og med viftehjulet EXstream oppnås samtidig høy ytelse.
 

Energimerke

 
 
energilabel
Med våre beregningsprogrammer er det mulig å få et energimerke som viser aggregatets energiklasse under forutsetning av definerte driftsforhold.

Sertifikater

VEX100/VEX100CF/VEX200/VEX300

EXHAUSTO legger stor vekt på å kunne oppgi korrekte data. Derfor bruker vi en tredje part til å måle og kontrollere dataene vi oppgir.

Eurovent-sertifikat

Alle data vi oppgir for VEX100 / VEX100CF / VEX200 / VEX300-modellene, er målte verdier.

Aggregatene har vært underkastet et stort testprogram i vår utviklingsavdeling, og alle data for kapasitet, virkningsgrad og lyd er fremkommet gjennom tester i reelle driftssituasjoner.

  EXHAUSTOs VEX-aggregater er konstruert og framstilt, slik at de tilfredsstiller en rekke viktige normer og standarder (iht. EN1886 og EN13053)
Aggregatets stivhet :
D2(M)
Tetthet ved -400 Pa :
L1 (M)
Tetthet ved +700 Pa :
L1 (M)
  Filter-bypass-lekkasje :
F9
  Isoleringsklasse : 
T2 (M), U1≤1,0
   Kuldebroklasse  :
TB3

Det betyr at en tredje part kontrollerer at dataene som fremkommer via beregningsprogrammet vårt, stemmer med de faktiske ytelsene aggregatet leverer. Det kontrolleres ved at Eurovent velger ut et tilfeldig aggregat for test hos Eurovent. Når det bekreftes at testresultatene stemmer med dataene vi oppgir, kan vi beholde sertifikatet. Det er kundens garanti for at våre data er valide.


VDI 6022 - Tysk hygienenorm

EXHAUSTO har valgt å konstruere aggregatene i henhold til den tyske hygienenormen VDI 6022.

VDI krever
At aggregatet skal være designet slik at det er lett å gjøre rent. Det må ikke være områder som det ikke er mulig å rengjøre, og alle hulrom som man ikke kan komme til, må forsegles. Alle grater på platene skal fjernes, slik at kantene ikke er skarpe, og alle hjørner skal rundes, slik at ingen kommer til skade under rengjøring.
VDI logo  Dessuten må dryppannen ha fall mot avløpet, slik at det ikke står vann i aggregatet. Det er viktig at kondensvannavløpet tilkobles avløpssystemet via en vannlås.

Ikke-metalliske materialer som pakninger, filtre mv. skal være testet for at de ikke fremmer vekst av soppsporer og bakterier.

Aggregater som er konstruert etter VDI 6022, er både mer hygieniske og lettere å foreta service på.


Databasen for byggevarer

VEX100CF, VEX200 og VEX300 er registrert i databasen for byggevarer som kan brukes i Svanemerket bygning. 

Ecodesign

Ecodesign - EU-krav om dokumentasjon, energiforbruk og merking av ventilasjonsanlegg.

 

Generell informasjon

Vi har satt sammen et utdrag av retningslinjene for Ecodesign, les mer om Ecodesign under Institute.

ECO-design-logo

Ecodesign-data

Du finner en lenke til ecodesign-data for den enkelte VEX-str. under produktet samt under Last ned, hvor vi har plassert Ecodesign-data under EU-/ECO-erklæringer.

Merk:

Vi gjør oppmerksom på at de verdiene som er oppført i erklæringene er beregnet i et spesifikt driftspunkt.

Ønskes et annet driftspunkt henviser vi til våre beregningsprogrammer - her kan du se om det ønskede aggregatet overholder kravene i ditt driftspunkt og finne de tilhørende Ecodesign-dataene.


Kjøle- og varmebatterier

VEX200

Følgende kjøle- og varmebatterier tilbys til VEX200-serien:


Varmtvannsbatterier - HW 

HVW vandvarmeflade firkantet studs

Uisolert, eksternt varmtvannsbatteri. En fleksibel løsning der varmebatteriet kan monteres der det er lettest tilgang til varmt vann. Det vil si at batteriet f.eks. kan monteres innendørs, selv om aggregatet står utendørs.

Få mer informasjon om HW-varmebatterier under  Kjøle- og varmebatterier.


Elvarmebatterier - HE 

 
HCE elvarmeflade firkantet studs

Uisolert, eksternt elvarmebatteri. En fleksibel løsning der elvarmebatteriet kan monteres der det er mest hensiktsmessig. Det vil si at batteriet f.eks. kan monteres innendørs, selv om aggregatet står utendørs.

IP 43

 
Få mer informasjon om HE-varmebatterier under Kjøle- og varmebatterier.


Isvannsbatterier - CW 

 
CCW firkantet studs Isvannsbatterier fås isolert og uisolert. En fleksibel løsning for kjøling av ventilasjonsluften i lokaler der kjøling er nødvendig, f.eks. i sørvendte lokaler. I nordvendte lokaler er det som regel ikke nødvendig med kjøling.

Få mer informasjon om CW-isvannsbatterier under Kjøle- og varmebatterier. 


Kjølebatterier - DX

 
DX cooling 150100 Uisolert eksternt batteri som kan brukes både som fordamper (kjølebatteri) og kondensator (varmebatteri).

Få mer informasjon om DX-kjølebatterier under Kjøle- og varmebatterier. 


SPLIT-versjon

VEX200 kan bestilles som split

I noen prosjekter kan plassforholdene gjøre inntransport av aggregatet vanskelig eller umulig. VEX200 kan derfor bestilles som SPLIT. Det betyr at aggregatet bygges og testes fra fabrikk som vanlig - bare uten fuging. Aggregatet kan derfor enkelt demonteres på installasjonsstedet, bæres inn i sine enkelte dele, monteres, fuges og idriftsettes.

I tabellen herunder ses målene på rotor/rotorseksjonen og den største kabinettdelen slik at det enkelt kan vurderes om plassforholdene er tilstrekkelige for inntransport.

Del Mål VEX240 VEX250 VEX260 VEX270  VEX280
Rotorseksjon Høyde [mm] - - 1500 1800 1900 
Bredde [mm] - - 400 400 400 
Dybde [mm] - - 1300 1550 2003
Rotor Diameter [mm]  790 790  1065 1325 1700
Vekt [kg] 23  32 57 91 141
Største kabinettdel Høyde [mm]  1490 1600 1265 1475 1845
Bredde [mm]
 950 1000  720 825 900
Dybde [mm] 50   50 50 50 50
Motorseksjon Vekt [kg]  2 x 16,5 2 x 24 2 x 33  2 x 46 2 x 54

VEX260 split illustration

VEX260 oppdelt i seksjoner
Tilbehør

VEX200

Vi tilbyr et bredt tilbehørsporgram til VEX200-serien.


ALC - automatiske lekkasjekontroll (EXHAUSTOs patent)

Lekkasje i aggregater med roterende veksler gir risiko for forurensing av tilluften - vi har løsningen

EXHAUSTOs patenterte automatiske lekkasjekontroll (ALC) måler, kontrollerer og justerer trykkforskjellen mellom tilluft- og fraluftstrømmen for å sikre at forurenset luft ikke blir resirkulert inn til den rene luften i ventilasjonsaggregatet.

ALC - printscreen fra animation

Slik virker ALC™

  • En føler måler trykkforskjellen mellom fraluft- og tilluftkamrene i VEX-aggregatet. 
  • VEX-automatikken regulerer et fraluftspjeld basert på trykkforskjellen
  • Dette sikrer at det alltid er lavere trykk i fraluftskammeret enn i tilluften. 

Med den automatiske lekkasjekontrollen reduseres overføringen av fraluft (EATR, Exhaust Air Transfer Ratio) til 0 %, og resirkulering av luftbårne partikler og gasser, inkludert viruspartikler, forhindres.

* Tested and validated at Danish Technical University. EATR = 0% based on Eurovent "Air Leakages in Air Handling Units:  Guidelines for Improving Indoor Air Quality and Correcting Performance", 2021, EN308 and EN16798-3.

ALC-sticker-no-background

Du kan bestille den neste VEX200 med ALC™, og det er også mulig å ettermontere ALC™ på VEX200-aggregater som er i drift.

Les mer om ALC her.


Stengespjeld - LS

Lukkespjæld firkantet studs Det kan bestilles stengespjeld med eller uten fjærretur for innendørs eller utendørs montering.

Utendørs oppstilling 

VEX240 med tag

Kabinettet er isolert med 50 mm mineralull og er derfor godt egnet til montering utendørs.

For utendørs oppstilling leveres aggregatet med tak som tillater at kabler kan ledes ut under taket på begge sider og på baksiden av aggregatet.

Vi anbefaler at aggregater som monteres utendørs, festes ekstra godt som beskrevet i Outdoor-veiledningen.


Varianter

VEX200

Under ser du mulige stussplasseringer i forhold til ventilatorplassering, L/R og filtertype.

1.1 Avtrekksluft 1.2 Avkast 2.1 Uteluft 2.2 Tilluft

VEX200 med kompaktfilter

 

VEX200 med posefilter

Merk:

  • Ved valg av posefilter er stussplassering B kun mulig for Avkast og Tilluft.
  • For VEX280 er stussplassering ikke mulig i aggregatets bunn.

Overfør alt om produktserien VEX200EC (EXact2) Kompaktaggregater til pdf:

KONTAKT OSS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilasjonsprodukter og systemløsninger
EXHAUSTO AS
Hvamsvingen 4
N - 2013 Skjetten

Tel +47 63 87 07 70
E-mail: firmapost@exhausto.no
Teaser ecodesign

Ecodesign-
direktivet

EXHAUSTOs VEX-aggregater og ventilatorer lever opp til Ecodesigndirektivet, les mer her

Les mer om Ecodesign her.
Vex overview

VEX-oversikt

Få et raskt overblikk over hele programmet av kompakte VEX-aggregater med varmegjenvinning.

Se VEX-oversikten her