VEX200EC (EXact2) Kompaktaggregater

 

Generelt

VEX200-serien

VEX200 er en serie energivennlige luftbehandlingsaggregater med roterende varmeveksler og EC-motor. Du kan velge mellom to rotortyper: standard og høyeffektiv. VEX200-seriens mange varianter gir stor fleksibilitet med hensyn til montering og plassering i og med at du kan velge stussplassering i aggregatets gavl, topp og bunn. Les mer under Varianter.

Aggregatene leveres med integrert automatikk som du får tilgang til via koblingsboksen foran på aggregatet.

VEX200-aggregatene leveres enten som et samlet aggregat (VEX240-250) eller seksjonsoppdelt (VEX260-270-280).


VEX260 split illustration


>
Kapasitet

Kapasitet

Under kan du se hvilke kapasitetsområder de enkelte VEX-størrelsene dekker. For beregning av egentlige kapasitetsdata henviser vi til våre produktvalgprogrammer. 

VEX240-280EC Capacity


Lyd

VEX200, lydsvake aggregater

VEX-aggregatene i VEX200-serien er alle lydsvake, på samme måte som de tilhørende kjøle- og varmeflatene er lyddempet.
For eksakte lyddata henviser vi til våre beregningsprogrammer.
Konstruksjon

VEX200 konstruksjon

 De kompakte aggregatene er konstruert i henhold til den tyske hygienenormen VDI6022. Det sikrer et aggregat hvor det er enkelt å komme til for service, og der det ikke dannes muggsopp eller andre bakterier som kan forringe luftens kvalitet. Les mer under sertifikater lengre nede på siden.


Kabinetter

 
Kabinet_VEX200

Kabinettene er laget i Aluzink AZ185 klasse C4 og isolert med 50 mm mineralull. Det sikrer svært lavt lydnivå til omgivelsene/oppstillingsrommet.

Panelkonstruksjonen reduserer muligheten for at det dannes kuldebroer i aggregatet.


Motorseksjoner

 

EC-motor_MC

Motorseksjonene er montert i vibrasjonsdempere. Det gir mindre støy og vibrasjoner i kanalene og gjør at det ikke er nødvendig å montere mansjetter mellom aggregat og kanalsystem.

Motorseksjonene kan trekkes ut for å gjøre det er lettere å foreta service.

Motorene er type EC med meget høy virkningsgrad som lever opp til EcoDesign direktivets krav.

 

Viftehjul

 
EXstream ventilatorhjul

Aggregatene er forsynt med EXHAUSTOs EXstream viftehjul, et av markedets ledende viftehjul med hensyn til lavt energiforbruk og lavt lydnivå.

Viftehjulets turtall og antall skovler er optimalisert, slik at støy fra «skovlfrekvensen» ligger i 500 Hz-båndet. Det betyr at det er mindre behov for lyddemping enn normalt, da det er billigere å dempe støyen ved 500 Hz enn ved 125 Hz/250 Hz der skovlfrekvensen normalt ligger.


AHUC Mainboard

 
EXact2 Den lett tilgjengelige koblingsboksen med innebygget skillebryter og automatsikringer sikrer enkel tilgang for tilkobling og service.

Filtre

 
Pose og kassefiltre

VEX200-serien kan leveres med kassettfiltre og posefiltre i M5 og F7.

 

Double filter for VEX200

Forfiltrering med kassettfilter på tilluft-siden

Det er nå mulig å sette inn 2 stk. 48 mm. filtre i stedet for 1 stk. 96 mm. filter i VEX200 på tilluftsiden. Ved å sette inn et grovere filter foran et finere filter reduseres tilsmussingen av det fine filteret. Avhengig av uteluften og ønsket tilluftkvalitet kan det være en fordel/mulighet.

Filtrene (48 mm) finnes i klassene: G4, M5, F7 og F9 Trykktap mv kan beregnes i produktvalgsprogrammet EXselect.


Montasjesokkel

 
VEX200_sokkel

Montasjesokkelen har føtter med en justerbar høyde.

Sokkelen er tilbehør for VEX240/250, men standard for de andre modellene der aggregatet settes sammen i bunnen ved hjelp av sokkelen og med koffertbeslag i toppen.


Energi

VEX200 Energiriktig ventilasjon

Ved konstruksjonen av aggregatet har vi gjort oss store anstrengelser for å sikre at luftstrømmen gjennom aggregatene skjer så smidig som mulig, slik at trykktapet blir så lavt som mulig.


Roterende veksler

 
 
Roterende veksler 

Roterende varmeveksler i aluminium med lavt trykktap og en temperaturvirkningsgrad på 80 %. Rotorstyringen består av stegmotor med motorstyring.

 Hvis du ønsker enda høyere virkningsgrad bør du velge den høyeffektive rotoren.

 

 EC-Motorer

 
 
EC-motor_MC Med en kombinasjon av høyteknologiske EC-motorer og EXHAUSTOs motorkontroller oppnås svært lavt strømforbruk, og med viftehjulet EXstream oppnås samtidig høy ytelse.
 

Energimerke

 
 
energilabel
Med våre beregningsprogrammer er det mulig å få et energimerke som viser aggregatets energiklasse under forutsetning av definerte driftsforhold.

 

Kjøle- og varmebatterier

VEX200

Følgende kjøle- og varmeflater tilbys til VEX200-serien:


Varmtvannsbatterier - HW 

HVW vandvarmeflade firkantet studs

Uisolert, eksternt varmtvannsbatteri. En fleksibel løsning der varmebatteriet kan monteres der det er lettest tilgang til varmt vann. Det vil si at batteriet f.eks. kan monteres innendørs, selv om aggregatet står utendørs.

Få mer informasjon om HW-varmebatterier under  Kjøle- og varmebatterier.


Elvarmebatterier - HE 

 
HCE elvarmeflade firkantet studs

Uisolert, eksternt elvarmebatteri. En fleksibel løsning der elvarmebatteriet kan monteres der det er mest hensiktsmessig. Det vil si at batteriet f.eks. kan monteres innendørs, selv om aggregatet står utendørs.

IP 43

 
Få mer informasjon om HE-varmebatterier under Kjøle- og varmebatterier.


Isvannsbatterier - CW 

 
CCW firkantet studs Isvannsbatterier fås isolert og uisolert. En fleksibel løsning for kjøling av ventilasjonsluften i lokaler der kjøling er nødvendig, f.eks. i sørvendte lokaler. I nordvendte lokaler er det som regel ikke nødvendig med kjøling.

Få mer informasjon om CW-isvannsbatterier under Kjøle- og varmebatterier. 


Kjølebatterier - DX

 
DX cooling 150100 Uisolert eksternt batteri som kan brukes både som fordamper (kjølebatteri) og kondensator (varmebatteri).

Få mer informasjon om DX-kjølebatterier under Kjøle- og varmebatterier. 


Tilbehør

VEX200

Vi tilbyr et bredt tilbehørsporgram til VEX200-serien.


Stengespjeld - LS

 
Lukkespjæld firkantet studs Det kan bestilles stengespjeld med eller uten fjærretur for innendørs eller utendørs montering.

Utendørs oppstilling

 
 
VEX240 med tag

Kabinettet er isolert med 50 mm mineralull og er derfor godt egnet til montering utendørs.

For utendørs oppstilling leveres aggregatet med tak som tillater at kabler kan ledes ut under taket på begge sider og på baksiden av aggregatet.

Vi anbefaler at aggregater som monteres utendørs, festes ekstra godt som beskrevet i Outdoor-veiledningen.


Varianter

VEX200

Under ser du mulige stussplasseringer i forhold til ventilatorplassering, L/R og filtertype.

1.1 Avtrekksluft 1.2 Avkast 2.1 Uteluft 2.2 Tilluft

VEX200 med kompaktfilter

 

VEX200 med posefilter

Merk:

  • Ved valg av posefilter er stussplassering B kun mulig for Avkast og Tilluft.
  • For VEX280 er stussplassering ikke mulig i aggregatets bunn.

Overfør alt om produktserien VEX200EC (EXact2) Kompaktaggregater til print:

Teaser ecodesign

Ecodesign-
direktivet

EXHAUSTOs VEX-aggregater og ventilatorer lever opp til Ecodesigndirektivet, les mer her

Les mer om Ecodesign her.
Vex overview

VEX-oversikt

Få et raskt overblikk over hele programmet av kompakte VEX-aggregater med varmegjenvinning.

Se VEX-oversikten her