SMART-10

SMART 10 R
Tekniske data

SMART-10

Ta kontakt med EXHAUSTO vedrørende dimensjonering og beregning av SMART-10.

Tekniske data SMART-10
Maks. luftmengde* 23800 m3/h
Med integrert kjøling 2,5 m/s 22350 m3/h
Med kjølebatteri 2,5 m/s 22550 m3/h
Filter, 8 stk. 592 x 592 mm

* Maks. luftmengde for aggregat med roterende veksler og varmtvannsbatteri samt SFP < 2,0 kJ/m3 ved 200 Pa eksternt trykk og temperaturvirkningsgrad > 80 %.

Vekt Kg
Vifteseksjon 839
Rotorseksjon 529
Kjøleseksjon 1003
Spjeld 24
Varmebatteri, 2 rørrader 65
Varmebatteri, elektrisk 54
Isvannsbatteri, 4 rørrader 113

 

Vifte SMART-10
Kammer GPEB-1-080
Motoreffekt 5,5 - 11,0 kW

 

Integrert kjøling
Effekt-variant Kjøleeffekt kW**
Copeland
kompressor
Trinnreg. Frekvensreg.
1 60,0 65,0 ZRU250K3E
2 88,0 95,0 ZRU280K3E
3 76,0 83,0 ZRU310K3E
4 78,0 85,0 ZRT320K3E
5 85,0 93,0 ZRU350K3E

** Kjøleeffekt ved fordampning +8 °C og kondensering 48 °C.

 

Viftedata  
Maks. totalvirkningsgrad (A-D) %
ECO måleoppstilling (A-D) A
Krav til effektivitetsgrad 62N(2015)
ECO effektivitetsgrad i optimalt driftspunkt

 

Motordata (optimalt driftspunkt)
AC-motor Med frekvensomformer
Opptatt effekt kW
Luftmengde m3/h
Totaltrykk Pa
RPM i optimalt driftspunkt  

 

Forutsetninger:
- Densitet = 1,2 kg/m3
- Trykkforhold < 1,11
- Øvrige punkter ift. EC327/2011 (se veiledningen for produktet)

Målskisser SMART 10 R

SMART-10-R-NA2-2-1

Inspeksjonsside:

SMART 10R 

Visning oven ifra

SMART 10R 

 

Venstre gavel:

SMART 10 R 

Høyre gavel:

SMART 10 R 


Overfør alt om produktserien SMART-10 til pdf:

KONTAKT OSS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilasjonsprodukter og systemløsninger
EXHAUSTO AS
Industriveien 25
N - 2020 Skedsmokorset

Tel +47 63 87 07 70
E-mail: firmapost@exhausto.no

Beregning

Benytt EXHAUSTOs gratis beregningsprogrammer til beregning av ventilasjonsanlegg og systemløsninger

Finn beregningsprogrammer
Vex overview

VEX-oversikt

Få et raskt overblikk over hele programmet av kompakte VEX-aggregater med varmegjenvinning.

Se VEX-oversikten her