SMART-1

Tekniske data

SMART-1

Ta kontakt med EXHAUSTO vedrørende dimensjonering og beregning av SMART-1.

Tekniske data SMART-1
Maks. luftmengde* 2300 m3/h
Med integrert kjøling 2,5 m/s 2500 m3/h
Med kjølebatteri 2,5 m/s 2300 m3/h
Filter, 1 stk. 892 x 287 mm

* Maks. luftmengde for aggregat med roterende veksler og varmtvannsbatteri samt SFP < 2,0 kJ/m3 ved 200 Pa eksternt trykk og temperaturvirkningsgrad > 80 %.

Vekt Kg
Vifteseksjon 173
Rotorseksjon 210
Kjøleseksjon 276
Spjeld 7
Varmebatteri, 2 rørrader 12
Varmebatteri, elektrisk 10
Isvannsbatteri, 4 rørrader 19

 

Vifte SMART-1
Kammer GPEB-1-028
Motoreffekt 0,55 - 1,1 kW

 

Integrert kjøling
Effekt-variant Kjøleeffekt kW** Copeland kompressor
1 6,5 MTZ-22-6-VI
2 8,1 MTZ-28-6-VI
3 9,0 MTZ-32-6-VI
4 9,8 MTZ-36-6-VI
5 11,9 MTZ-40-6-VI
** Kjøleeffekt ved fordampning +8 °C og kondensering 48 °C.

 

Viftedata  
Maks. totalvirkningsgrad (A-D) %
ECO måleoppstilling (A-D) A
Krav til effektivitetsgrad 62N(2015)
ECO effektivitetsgrad i optimalt driftspunkt

 

Motordata (optimalt driftspunkt)
AC-motor Med frekvensomformer
Opptatt effekt kW
Luftmengde m3/h
Totaltrykk Pa
RPM i optimalt driftspunkt  

 

Forutsetninger:
- Densitet = 1,2 kg/m3
- Trykkforhold < 1,11
- Øvrige punkter ift. EC327/2011 (se veiledningen for produktet)

Målskisser, SMART 1R

SMART-1-R-NA2-2-1

 

Inspeksjonsside:

 

Visning oven ifra

 

 

Venstre gavel:

 

Høyre gavel:

Smart 1 R H 


Overfør alt om produktserien SMART-1 til pdf:

KONTAKT OSS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilasjonsprodukter og systemløsninger
EXHAUSTO AS
Hvamsvingen 4
N - 2013 Skjetten

Tel +47 63 87 07 70
E-mail: firmapost@exhausto.no

Beregning

Benytt EXHAUSTOs gratis beregningsprogrammer til beregning av ventilasjonsanlegg og systemløsninger

Finn beregningsprogrammer
Vex overview

VEX-oversikt

Få et raskt overblikk over hele programmet av kompakte VEX-aggregater med varmegjenvinning.

Se VEX-oversikten her