Kjøleenhet

CH with VEX340

CH-kjøleenheten er et fleksibelt kjølesystem med kjøleenhet, kjøleflate og automatikk.

Generelt

CH kjøleenhet

CH kjøleenheten er en fleksibel kjøleløsning der chiller-enheten kan stilles opp uavhengig av VEX-aggregatet. Løsningen egner seg for eksempel godt der det ikke er mulighet for utendørs oppstilling av et tradisjonelt kjøleanlegg.

CH chiller produktprogrammet passer til EXHAUSTOs VEX-serier VEX100, VEX200, VEX340 samt VEX350-360-370.

Løsningen består av en kjøleenhet, kjøleflate og automatikk. Rørforbindelsen mellom enhetene kan utføres lokalt av VVS-installatøren, det vil si ingen fordyrende utgifter til f.eks. sertifisert kjølemontør.

Merk: CH kjøleenheten er kun beregnet for innendørs oppstilling.


Konstruksjon

CH Chiller

CH chilleren er bygd opp av en energivennlig inverter-regulert Scroll-kompressor der kapasiteten kan reguleres fra 30-100 %.  

I chilleren sitter det to platevekslere med tilhørende lavenergi- vannpumper som sørger for sirkulering av væske mellom chiller-enheten og CW cooling coils. Væsken skal være vann tilsatt glykol for å sikre mot frostsprenging.


Kabinetter

 

Kabinettene er laget av Aluzink AZ185 klasse C4 iht. EN/ISO 12 944-2.


Svingningsdempere

 

CH chilleren er plassert på svingningsdempere, noe som gir mindre støy og vibrasjon til underlaget som chilleren er plassert på.


CW-kjøleflater

 
CCW rund uisol

Kjøleflater, se mer under produktgruppen "Kjøle- og varmeflater"


Driftseksempler

CH Chiller

Kjøledrift, eksempel

Her vist med en VEX260 med CH60:

 VEX260 + CH60
Luftmengde   4310 m3/h
SFP  2100 W/m3/s
Eksternt trykk  250 Pa
Uteluft  32 °C / 40 % RH
Fraluft   26 °C / 50 % RH
Ønsket tillufttemperatur  20 °
 CH60 med kjølegjenvinning
Tillufttemperatur  19,6 °
 Kjøleytelse  10,7 kW
EER  3,9

Automatikk

CH Chiller

Kommunikasjon med chiller-enheten foregår via EXact-automatikkens HMI-panel. Konfigurasjon og oppsetting samt utlesing av driftsparametere kan utføres direkte fra HMI-panelet eller via web-serveren (tilvalg).


Kjøledrift

Under kjøledrift foregår det en automatisk regulering av VEX aggregatets min. luftmengde og balansefunksjon mellom fraluft og tilluft. Dermed sikrer man at chillerens kompressorer arbeider innenfor sitt optimale driftsområde.


Tilbehør

Tilbehør til CH Chiller

 

Oljespillbakke

 
CH, Oil spill tray

I noen europeiske land er det påbudt å plassere en oljespillbakke under CH chilleren. Spillbakken sikrer at en eventuell lekkasje fra en defekt på kjølekrets samles opp i bakken.


Overfør alt om produktserien Kjøleenhet til pdf:

KONTAKT OSS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilasjonsprodukter og systemløsninger
EXHAUSTO AS
Hvamsvingen 4
N - 2013 Skjetten

Tel +47 63 87 07 70
E-mail: firmapost@exhausto.no

Beregning

Benytt EXHAUSTOs gratis beregningsprogrammer til beregning av ventilasjonsanlegg og systemløsninger

Finn beregningsprogrammer
Vex overview

VEX-oversikt

Få et raskt overblikk over hele programmet av kompakte VEX-aggregater med varmegjenvinning.

Se VEX-oversikten her