TOPP

TOPP serie krydsveksler
Generelt

TOPP-serien er komplette luftbehandlingsaggregater med plate varmeveksler og alle anslutninger på toppen. Aggregatene er utstyrt med innebygget digital NOVAGG AIR2 styringsautomatikk basert på Modbus-teknologi. Styringssystemet har flere muligheter for tilkobling til de fleste toppsystemer og har innebyggd WEB-server som standard.

Aggregatene er konstruert for fleksibel, funksjonell og totaløkonomisk luftbehandling og leveres seksjonsdelt for innendørs oppstilling.

TOPP-serien leveres i fem størrelser med luftmengder opp til 7 500 m3/h. TOPP-serien kan også leveres med integrert DX-kjøling.

Konstruksjon

TOPP-serien

TOPP-serien er konstruert og testet i hht. CEN-standard NS-EN 1886 og tilfredsstiller kravene i følgende klasser:

- Mekanisk styrke klasse 1A
- Tetthet klasse A
- Termisk isolering klasse 3T
- Kuldebro klasse TB4


Kabinetter

Novema konstruktion TOPP-serien er bygget opp av rammeprofiler i aluminium med støpte hjørner og dobbeltmantlede luker i Aluzink AZ185 klasse C4 og isolert med 50 mm Rockwool-isolering. Lukene er produsert i 0,75 mm, dette sikrer svært lavt lydnivå til omgivelsene/oppstillingsrommet. Rammekonstruksjonen gir stor stivhet og vridningsstabilitet.


Luker

Novema låger

De store lukene gir god tilgang til aggregatet for både montering og service.


Vifteseksjoner

Novema ventilatorsektion

Kammerviftene har direktedrevet B-hjul og påbygget frekvensomformer for trinnløs turtallsregulering. TOPP-serien utnytter kammerviftenes egenskaper slik at alt tilbehør som varme- og kjølebatterier, lyddempere samt kanaler kan monteres direkte på aggregatet.


Varmegjenvinning

Novema roterende veksler

TOPP-serien leveres med roterende varmeveksler med trinnløs turtallsregulering.

Den roterendeveksleren kan leveres med virkningsgrader opp mot 85%. Veksleren kan leveres i epoxy-utførelse ved behov.


Automatikkskap

Novema tilslutningsboks

Aggregatets automatikkskap inneholder hovedbryter og automatikksikringer samt mulighet for start/stopp utrustning for eventuelle pumper.

Uansett konfigurasjon trengs det kun en strømtillførsel, dette gir store besparelser på elektroinstallasjoner. Skapet er også utrustet med stikkontakt for strøm til service-PC.

Ingen trafo er nødvendig, aggregatene kan leveres for både 3x230V og 3x400V.


Stengespjeld

Novema spjæld

Aggregatene leveres standard med stengespjeld på både tillufts- og avtrekkssiden.

Ved el-varmebatteri leveres spjeldmotorer av/på motor, ved vannvarmebatteri leveres det med fjærtilbaketrekk motorer på begge spjeld.

Spjeldene leveres som standard i klasse 3, mot tillegg kan det leveres tettere spjeld. Om ønskelig kan aggregatene leveres uten stengespjeld.


Posefiltre

Aggregatene leveres standard med posefilter klasse F7 på både tillufts- og avtrekkssiden.

Poselengde 550 mm.


Hjørneben

Novema sokkel

TOPP leveres som standard med hjørneben.


Kjøling

TOPP-serien

TOPP-serien kan leveres med integrert DX-kjøling eller forberedt for ekstern isvann eller DX-kjøling.

Integrert DX-kjøling

TOPP med integrert DX-kjøling gir en kompakt kjøleinstallasjon som er billig å installere, da det ikke er behov for eksterne komponenter som utedeler, el-installasjoner og skjemmende hulltaking.

Det er en god løsning der det bare er bruk for små kjølemediefyllinger. R407C benyttes som kjølemedium i alle størrelsene.

TOPP leveres med driftssikker, støysvak og vibrasjonsfri Copeland Scroll-kompressor, enten enkelt scroll eller tandem scroll. Kjølekretsen er sikret med elektroniske pressostater. Trykkavlesning i håndterminal og WEB-server. Ved VAV-anlegg utstyres kjølemaskinene med flere trinn eller i kombinasjon med frekvensstyring av kjølekompressoren. NOVAGG AIR2 korrigerer for densitetsendringer i avtrekksluften, dette sikrer stabil og balansert drift.

Alle elektriske tilkoblinger for kjøledelene er ferdig montert og testet fra fabrikken.

Eksterne kjølebatterier

NOVAGG AIR2-automatikken er forberedt for å kunne styre eksterne isvannsbatterier og DX-maskiner.

Tilbehør

TOPP-serien

Varmebatterier inngår som standard. DX-batterier og isvannsbatterier kan bestilles som tilbehør.


Varmtvannsbatterier

Novema vandvarmeflade

Varmtvannsbatterier kan leveres i inntil to rørrader avhengig av behovet.

3-veis shuntventil og motor inngår som standard og leveres løst. Frostsikring med innstikksføler eller anleggsføler (clamp on-føler). Koblingsboks for shunt, feilkontakt fra pumpe samt returvannsføler er plassert ved batteriet.


Elvarmebatterier

Novema elvarmeflade

Elektriske varmebatterier i flere effektvarianter for hver størrelse.

Triac, kontaktorer samt brann- og overhetningstermostater er innebygget i batteriet.


DX og Isvanns-batterier

CCW firkantet studs Eksterne kjølebatterier med geid-utførelse må monteres vertikalt i kanal. Lysmål må tilpasses slik at fronthastighet ikke overstiger 2,5 m/s.


Overfør alt om produktserien TOPP til pdf:

KONTAKT OSS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilasjonsprodukter og systemløsninger
EXHAUSTO AS
Hvamsvingen 4
N - 2013 Skjetten

Tel +47 63 87 07 70
E-mail: firmapost@exhausto.no

Beregning

Benytt EXHAUSTOs gratis beregningsprogrammer til beregning av ventilasjonsanlegg og systemløsninger

Finn beregningsprogrammer
Vex overview

VEX-oversikt

Få et raskt overblikk over hele programmet av kompakte VEX-aggregater med varmegjenvinning.

Se VEX-oversikten her