TOPP

TOPP serie krydsveksler
Generelt

TOPP-serien er komplette luftbehandlingsaggregater med plate varmeveksler og alle anslutninger på toppen. Aggregatene er utstyrt med innebygget digital NOVAGG AIR2 styringsautomatikk basert på Modbus-teknologi. Styringssystemet har flere muligheter for tilkobling til de fleste toppsystemer og har innebyggd WEB-server som standard.

Aggregatene er konstruert for fleksibel, funksjonell og totaløkonomisk luftbehandling og leveres seksjonsdelt for innendørs oppstilling.

TOPP-serien leveres i fem størrelser med luftmengder opp til 7 500 m3/h. TOPP-serien kan også leveres med integrert DX-kjøling.

Konstruksjon

TOPP-serien

TOPP-serien er konstruert og testet i hht. CEN-standard NS-EN 1886 og tilfredsstiller kravene i følgende klasser:

- Mekanisk styrke klasse 1A
- Tetthet klasse A
- Termisk isolering klasse 3T
- Kuldebro klasse TB4


Kabinetter

Novema konstruktion TOPP-serien er bygget opp av rammeprofiler i aluminium med støpte hjørner og dobbeltmantlede luker i Aluzink AZ185 klasse C4 og isolert med 50 mm Rockwool-isolering. Lukene er produsert i 0,75 mm, dette sikrer svært lavt lydnivå til omgivelsene/oppstillingsrommet. Rammekonstruksjonen gir stor stivhet og vridningsstabilitet.


Luker

Novema låger

De store lukene gir god tilgang til aggregatet for både montering og service.


Vifteseksjoner

Novema ventilatorsektion

Kammerviftene har direktedrevet B-hjul og påbygget frekvensomformer for trinnløs turtallsregulering. TOPP-serien utnytter kammerviftenes egenskaper slik at alt tilbehør som varme- og kjølebatterier, lyddempere samt kanaler kan monteres direkte på aggregatet.


Varmegjenvinning

Novema roterende veksler

TOPP-serien leveres med roterende varmeveksler med trinnløs turtallsregulering.

Den roterendeveksleren kan leveres med virkningsgrader opp mot 85%. Veksleren kan leveres i epoxy-utførelse ved behov.


Automatikkskap

Novema tilslutningsboks

Aggregatets automatikkskap inneholder hovedbryter og automatikksikringer samt mulighet for start/stopp utrustning for eventuelle pumper.

Uansett konfigurasjon trengs det kun en strømtillførsel, dette gir store besparelser på elektroinstallasjoner. Skapet er også utrustet med stikkontakt for strøm til service-PC.

Ingen trafo er nødvendig, aggregatene kan leveres for både 3x230V og 3x400V.


Stengespjeld

Novema spjæld

Aggregatene leveres standard med stengespjeld på både tillufts- og avtrekkssiden.

Ved el-varmebatteri leveres spjeldmotorer av/på motor, ved vannvarmebatteri leveres det med fjærtilbaketrekk motorer på begge spjeld.

Spjeldene leveres som standard i klasse 3, mot tillegg kan det leveres tettere spjeld. Om ønskelig kan aggregatene leveres uten stengespjeld.


Posefiltre

Aggregatene leveres standard med posefilter klasse F7 på både tillufts- og avtrekkssiden.

Poselengde 550 mm.


Hjørneben

Novema sokkel

TOPP leveres som standard med hjørneben.


EXHAUSTO CLOUD

EXHAUSTO Cloud

EXHAUSTO Cloud

Det er mulig å koble VEX4000/SMART/TOPP/RVT til EXHAUSTO Cloud. 
EXHAUSTO Cloud er et verktøy som gir enkel tilgang til og oversikt over alle tilkoblede enheter og status, uansett hvor du befinner deg.

Du kan koble til nettskyen ved hjelp av en hvilken som helst datamaskin, nettbrett eller smarttelefon fra hvor som helst i verden så lenge du har en Internett-tilkobling.

Løsningen gjør at serviceteknikere raskt kan identifisere og diagnostisere problemer. Med dette verktøyet sparer serviceteknikere tid og unødvendige reisekostnader. Les mer om EXHAUSTO Cloud her.

Kjøling

TOPP-serien

TOPP-serien kan leveres med integrert DX-kjøling eller forberedt for ekstern isvann eller DX-kjøling.

Integrert DX-kjøling

TOPP med integrert DX-kjøling gir en kompakt kjøleinstallasjon som er billig å installere, da det ikke er behov for eksterne komponenter som utedeler, el-installasjoner og skjemmende hulltaking.

Det er en god løsning der det bare er bruk for små kjølemediefyllinger. R407C benyttes som kjølemedium i alle størrelsene.

TOPP leveres med driftssikker, støysvak og vibrasjonsfri Copeland Scroll-kompressor, enten enkelt scroll eller tandem scroll. Kjølekretsen er sikret med elektroniske pressostater. Trykkavlesning i håndterminal og WEB-server. Ved VAV-anlegg utstyres kjølemaskinene med flere trinn eller i kombinasjon med frekvensstyring av kjølekompressoren. NOVAGG AIR2 korrigerer for densitetsendringer i avtrekksluften, dette sikrer stabil og balansert drift.

Alle elektriske tilkoblinger for kjøledelene er ferdig montert og testet fra fabrikken.

Eksterne kjølebatterier

NOVAGG AIR2-automatikken er forberedt for å kunne styre eksterne isvannsbatterier og DX-maskiner.

Tilbehør

TOPP-serien

Varmebatterier inngår som standard. DX-batterier og isvannsbatterier kan bestilles som tilbehør.


Varmtvannsbatterier

Novema vandvarmeflade

Varmtvannsbatterier kan leveres i inntil to rørrader avhengig av behovet.

3-veis shuntventil og motor inngår som standard og leveres løst. Frostsikring med innstikksføler eller anleggsføler (clamp on-føler). Koblingsboks for shunt, feilkontakt fra pumpe samt returvannsføler er plassert ved batteriet.


Elvarmebatterier

Novema elvarmeflade

Elektriske varmebatterier i flere effektvarianter for hver størrelse.

Triac, kontaktorer samt brann- og overhetningstermostater er innebygget i batteriet.


DX og Isvanns-batterier

CCW firkantet studs Eksterne kjølebatterier med geid-utførelse må monteres vertikalt i kanal. Lysmål må tilpasses slik at fronthastighet ikke overstiger 2,5 m/s.


Overfør alt om produktserien TOPP til pdf:

KONTAKT OSS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilasjonsprodukter og systemløsninger
EXHAUSTO AS
Hvamsvingen 4
N - 2013 Skjetten

Tel +47 63 87 07 70
E-mail: firmapost@exhausto.no

Beregning

Benytt EXHAUSTOs gratis beregningsprogrammer til beregning av ventilasjonsanlegg og systemløsninger

Finn beregningsprogrammer
Vex overview

VEX-oversikt

Få et raskt overblikk over hele programmet av kompakte VEX-aggregater med varmegjenvinning.

Se VEX-oversikten her