SMART-4

SMART 4 krydsveksler
Tekniske data

SMART-4

Ta kontakt med EXHAUSTO vedrørende dimensjonering og beregning av SMART-4.

Tekniske data SMART-4
Maks. luftmengde* 8200 m3/h
Med integrert kjøling 2,5 m/s 6900 m3/h
Med kjølebatteri 2,5 m/s 6200 m3/h
Filter, 3 stk. 592 x 592 mm
490 x 592 mm
287 x 592 mm

* Maks. luftmengde for aggregat med roterende veksler og varmtvannsbatteri samt SFP < 2,0 kJ/m3 ved 200 Pa eksternt trykk og temperaturvirkningsgrad > 80 %.

Vekt Kg
Vifteseksjon 300
Kryssvekslerseksjon 432
Kjøleseksjon 328
Spjeld 12
Varmebatteri, 2 rørrader 24
Varmebatteri, elektrisk 28
Isvannsbatteri, 4 rørrader 40

 

Vifte SMART-4
Kammer GPEB-1-050
Motoreffekt 1,5 - 3,0 kW

 

Integrert kjøling
Effekt-variant Kjøleeffekt kW**
Copeland
kompressor
Trinnreg. Frekvensreg.
1 20,9 25,1 ZR81KCE
2 25,0 27,5 ZRT96K3E
3 28,0 30,5 ZRU110KCE
4 31,0 34,0 ZRT122KCE
5 33,4 35,9 ZRU130KCE

** Kjøleeffekt ved fordampning +8 °C og kondensering 48 °C.

 

Viftedata  
Maks. totalvirkningsgrad (A-D) %
ECO måleoppstilling (A-D) A
Krav til effektivitetsgrad 62N(2015)
ECO effektivitetsgrad i optimalt driftspunkt

 

Motordata (optimalt driftspunkt)
EC-motor Med frekvensomformer
Opptatt effekt kW
Luftmengde m3/h
Totaltrykk Pa
RPM i optimalt driftspunkt  

 

Forutsetninger:
- Densitet = 1,2 kg/m3
- Trykkforhold < 1,11
- Øvrige punkter ift. EC 327/2011 (se veiledningen for produktet)

Målskisser SMART 4 P

SMART-4-P-NA2-2-1

Inspeksjonsside:

SMART-4-P-NA2-2-1

Visning oven ifra:

SMART-4-P-NA2-2-1

 

Venstre gavel:

SMART-4-P-NA2-2-1

Høyre gavel:

SMART-4-P-NA2-2-1


Overfør alt om produktserien SMART-4 til pdf:

KONTAKT OSS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilasjonsprodukter og systemløsninger
EXHAUSTO AS
Hvamsvingen 4
N - 2013 Skjetten

Tel +47 63 87 07 70
E-mail: firmapost@exhausto.no

Beregning

Benytt EXHAUSTOs gratis beregningsprogrammer til beregning av ventilasjonsanlegg og systemløsninger

Finn beregningsprogrammer
Vex overview

VEX-oversikt

Få et raskt overblikk over hele programmet av kompakte VEX-aggregater med varmegjenvinning.

Se VEX-oversikten her