RVT

Generelt

Denne serien aggregater kan leveres for luftmengder opp til 40 000 m3/h. Alle størrelser har horisontal oppbygning og kan leveres enten i moduler (seksjoner) som boltes sammen ved installeringen, eller som ett samlet aggregat (typisk for utendørs montering).

Det spesielle ved denne serien aggregater er at vi kan "skreddersy" aggregatene spesielt til det spesifikke prosjektet de skal brukes i. Det vil si at vi kan oppfylle helt spesifikke krav til f.eks. motor, vifte, veksler og automatikk.

Videre er det mulig å lage aggregatene med varmebatterier og kjøling, integrert eller montert eksternt. Det mulig å integrere varmepumpeteknologi og omluftsløsninger.

Ta kontakt med EXHAUSTO for en trivelig aggregatprat og sammen finner vi den beste løsningen.

Muligheter

RVT

RVT-serien settes sammen av ulike seksjoner, som dimensjoneres og tilpasses etter kundens ønsker og krav.

Ta derfor kontakt med EXHAUSTO og gi oss dine spesifikasjoner, slik at vi kan konstruere det riktige aggregatet for dine behov. Under vises noen eksempler på seksjoner som kan settes sammen i aggregater.


Seksjon med avkast vifte, spjeld og filter

Seksjon med tilluft vifte og filter

Seksjon med kryssveksler

Seksjon med dobbelt kryssveksler for ekstra høy virkningsgrad

Seksjon med integrert DX-kjøling og inspeksjonsdør

Seksjon med integrert DX-kjøling og Noagg AIR2 automatikk

Seksjon for resirkulering med inspeksjonsdør

Seksjon med inspeksjonsdel/tomdel

Seksjon med varmebatteri

Seksjon med varme- og kjølebatteri

Seksjon med varme- og kjølebatteri, samt inspeksjonsdel


Viftedel


Filterdel


Konstruksjon

AERO-serien

AERO-serien er konstruert og testet i hht. CEN-standarden NS/EN 1886 og oppfyller kravene i følgende klasser:

- Mekanisk styrke klasse 1A
- Tetthet klasse A
- Termisk isolering klasse 3T
- Kuldebro klasse TB4


Kabinettet

 
Novema konstruktion  AERO-serien er bygget opp av rammeprofiler i aluminium med støpte hjørner og dobbeltmantlede luker i galvanisert stål. Lukene er produsert i 0,7 mm platetykkelse og har 50 mm mellomliggende Rockwool-isolering. Konstruksjonen gir stor stivhet og vridningsstabilitet.

Luker

Novema låger

De store lukene gir god tilgang til aggregatet for både montering og service.


Vifteseksjoner

 

Novema ventilatorsektion

Kammerviftene har direktedrevet B-hjul og påbygget frekvensomformer for trinnløs turtallsregulering. AERO-serien utnytter kammerviftenes egenskaper, slik at alt tilbehør som varme- og kjølebatterier, lydfeller samt kanaler kan monteres direkte på aggregatet.

Motorene og viftene oppfyller allerede nå kravene i Økodesign-direktivet, som trer i kraft 1. januar 2017.Varmegjenvinning

Novema krydsveksler

AERO-serien leveres med kryssvarmeveksler som sikrer separate luftveier.

 


Koblingsboks

 

Novema tilslutningsboks

Den lett tilgjengelige koblingsboksen med innebygget skillebryter og automatsikringer sikrer enkel tilgang for tilkobling og justering.


Stengespjeld

Novema spjæld

Aggregatene leveres standard med stengespjeld på både tillufts- og avtrekkssiden.

Stengespjeldene kan imidlertid fravelges ved bestilling.Posefiltre

 
 

Novema filtre

Aggregatene leveres standard med F7-posefiltre på både tillufts- og avtrekkssiden.

Poselengde 550 mm.

 

Montasjesokkel

 
 

Novema sokkel

Aggregatet leveres standard med føtter.


Kjøling

RVT

RVT-serien kan leveres med integrert DX-kjøling eller forberedt for ekstern isvann eller DX-kjøling.

Integrert DX-kjøling

RVT med integrert DX-kjøling gir en kompakt kjøleinstallasjon som er billig å installere, da det ikke er behov for eksterne komponenter som utedeler, el-installasjoner og skjemmende hulltaking.

Det er en god løsning der det bare er bruk for små kjølemediefyllinger. R407C benyttes som kjølemedium i alle størrelsene.

RVT leveres med driftssikker, støysvak og vibrasjonsfri Copeland Scroll-kompressor, enten enkelt scroll eller tandem scroll. Kjølekretsen er sikret med elektroniske pressostater. Trykkavlesning i håndterminal og WEB-server. Ved VAV-anlegg utstyres kjølemaskinene med flere trinn eller i kombinasjon med frekvensstyring av kjølekompressoren. NOVAGG AIR2 korrigerer for densitetsendringer i avtrekksluften, dette sikrer stabil og balansert drift.

Alle elektriske tilkoblinger for kjøledelene er ferdig montert og testet fra fabrikken.

NOVAGG AIR2-automatikken er forberedt for å kunne styre eksterne isvannsbatterier og DX-maskiner.

Byggevaredatabase

Databasen for byggeprodukter, som kan brukes i Svanemerkede bygninger

En rekke av EXHAUSTOs produkterer registrert i databasen for byggeprodukter som kan brukes i Svanemerkede bygninger. Byggevaredatabasen er synlig for innehavere av miljømerket og bedrifter som søker om en lisens. 
Målet med miljømerkningene er å redusere den samlede miljøbelastningen fra produksjon og forbruk. 
I portalen finner du både nordiske svanemerkede produkter, EU-miljømerkede produkter og produkter som produsenter har søkt om at blir registrert i portalen. 

Registreringen betyr at en lang rekke av EXHAUSTOs produkter kan brukes i bygninger som skal svanemerkes. 

Følgende produkter er registrert:

Produktgruppe Produkt
Kompakt VEX VEX100CF, VEX200, VEX300, VEX300T
Seksjonsoppbygde aggregater VEX4000, RVT
Vifter BESB, DTV, FSB
Kjøkkenhetter ESL100/300/400
Ventiler EHV

Overfør alt om produktserien RVT til pdf:

KONTAKT OSS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilasjonsprodukter og systemløsninger
EXHAUSTO AS
Hvamsvingen 4
N - 2013 Skjetten

Tel +47 63 87 07 70
E-mail: firmapost@exhausto.no

Beregning

Benytt EXHAUSTOs gratis beregningsprogrammer til beregning av ventilasjonsanlegg og systemløsninger

Finn beregningsprogrammer
Vex overview

VEX-oversikt

Få et raskt overblikk over hele programmet av kompakte VEX-aggregater med varmegjenvinning.

Se VEX-oversikten her