VEX370H

VEX370 HCW-I

VEX370H - et meget kompakt aggregat - hele 8000 m3/h på under 4,5 m2 !

Tekniske data

 VEX370H

Aggregatdata:
Min. luftmengde 1 440 m3/h
Max. luftmengde 8 910 m3/h
Opptatt effekt 9,5 kW
Strømforsyning 3 x 400 V + N + PE∼50 Hz
Maks. fasestrøm 17,5 A (Strømforbruket er ikke sinusformet)

Omgivelsestemperatur (drift)

Ved temperaturer under -25 ˚C (og utendørs installasjon) anbefales det å anvende en termostatstyrt ovn i systemboksen.

-30°C....+50°C 
Vekt:
Vekt driftsklart aggregat 1018 kg
Vekt av aggregat for inntransport

Varmevekslerseksjon
Vifteseksjon (2 stk)
HCW-I ettervarmebatteri (integrert)
Sokkel

430 kg
220 kg

58 kg
90 kg 
Vekt av de andre delene for inntransport Vifteenhet (Motorseksjon (2 stk.)
Luke, viftseksjon, 2 stk
 40 kg
24 kg
SPLIT 1: Vekten til vekslerseksjonens deler Kabinett, 2 stk.
Luke, varmevekslerseksjon, 2 stk 
Motstrømsvekslere (6 stk.)
Trapesplate
 125 kg
15 kg
19 kg
18 kg

Data for motor og motorstyring (MC)
Motortype EC-motor
Motorklasse
iht. IEC TS 60034-30-2
IE5 (Ultra Premium Efficiency)
Spenning inngang 3 x 400 V
Overstrømsvern Innbygget
Regulering Trinnløs via motorstyring (MC)
Styresignal med automatikk Modbus
Styresignal med annen automatikk 0 - 10 V DC
Medietemperatur (luft) -40°C....+40°C

 

Data i henhold til Økodesigndirektivet

Viftedata  
Maks. totalvirkningsgrad (A-D) 60,4%
ECO måleoppstilling (A-D) A
Krav til effektivitetsgrad 62N(2015)
ECO effektivitetsgrad i optimalt driftspunkt 66,6N
Motordata (optimalt driftspunkt)
EC-motor Med motorkontroll (VSD)
Opptatt effekt 4,619 kW
Luftmengde 7186 m3/h
Totaltrykk 1396 Pa
RPM i optimalt driftspunkt 2913

 

 Forutsetninger:
- Densitet = 1,2 kg/m3
- Trykkforhold < 1,11
- Øvrige punkter ift. EC327/2011 (se veiledningen for produktet)

 

Tekniske data for Integrert vannvarmebatteri HCW-I

Data  
Prøvetrykk 3000 kPa
Maks. arbeidstrykk 1600 kPa
Antall rørrader 3 stk.
Antall kretser 15 stk.
Frontareal (H x B) 700 x 1175 mm
Tilkoblingsdimensjon DN32 (1¼")
Lamellavstand 2,3 mm
Vekt (uten væske) 58 kg
Vanninnhold 11,8 l
Stussdimensjon 600 x 1200 mm 

Kapasitetskurver

VEX370H

 

VEX370H - 100 % varmegjenvinning (vinterdrift)
 

5406601

Kapasitetskurve med panelfilter Coarse 85% eller posefilter ePM10 60% (M5)
SFP-kurve
Arbeidslinjer
A: Trykktapstillegg med panelfilter ePM55% eller posefilter ePM1 60% (F7)
B: Trykktapstillegg for varme-/kjølebatteri
 

VEX370H - 0 % varmegjenvinning (sommerdrift)
 

5406603

Kapasitetskurve med panelfilter Coarse 85% eller posefilter ePM10 60% (M5)
SFP-kurve
Arbeidslinjer
A: Trykktapstillegg med panelfilter ePM55% eller posefilter ePM60% (F7)
B: Trykktapstillegg for varme-/kjølebatteri

 

For beregning av kapasitetsdata henvises til produktvalgsprogrammene Quickselect og EXselect.

Samlet energiforbruk er jevnt fordelt på avtrekks- og tilluftsviften.

Opptatt effekt for VEX: P1(W) = SFP (J/m3) x qv (m3/s)

Temperaturvirkningsgrad

VEX370H

Temperaturvirkningsgraden, og i mindre grad SFP/SEL-verdiene, for et spesifikt aggregat, er nær forbundet til selve varmeveksleren og avhenger av merket. Det skiftes av og til leverandør, og derfor kan det forekomme mindre endringer i de tekniske dataene. Derfor anbefales det at man gjennomfører en beregning av det spesifikke prosjektet i vårt beregningsprogram EXselect.


Kurven er retningsgivende, men det anbefales å gjennomføre en beregning med beregningsprogrammet EXselect i forbindelse med det enkelte prosjektet.

stiplet streg
Virkningsgrad med kondensering:
Avtrekk = 20°C/55 RH
Uteluft = -10°C/50 RH
Balanse mellom tilluft/avtrekk = 1,0
kort-lang-stiplet-streg
Virkningsgrad uten kondensasjon med ubalanse:
Avtrekk = 25°C/28 RH
Uteluft = 5°C/50 RH
Balanse mellom tilluft/avtrekk  = 0,8
fed streg Virkningsgrad uten kondensasjon iht. EN308:
Avtrekk = 25°C/28 RH
Uteluft = 5°C/50 RH
Balanse mellom tilluft/avtrekk = 1,0

Beregning 

Temperaturvirkningsgraden for VEX-aggregater er vist ved forskjellige volumstrømforhold beregnet som:


t2,1 = Temperatur på uteluft (friskluft)
t2,2 = Temperatur på tilluft
t1,1 = Temperatur på avtrekksluft
Lyddata

VEX370H

 

VEX370H LWA1 - Sugeside
 

 5406607

 

VEX370H LWA2 - Trykkside
 

5406608

VEX370H LWA3 - Omgivelser
 

5406609

 

Lydeffektnivå
Sugeside (uteluft/avtrekksluft):
LW1 = LWA1 + KW
LWA1 avleses

Lydeffektnivå
Trykkside (tilluft/avkast):
LW2 = LWA2 + KW
LWA2 avleses

Lydeffektnivå
Omgivelsene:
LW3 = LWA3 + KW
LWA3 avleses

Lydtrykknivå på 1 m avstand
Omgivelsene:
LpA3 = LWA3 + KpA
LWA3 avleses

 

  KW (dB)

 KpA
dB(A)

Hz I-II 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K
LW1 I 7 1 -4 0 -7 -9 -19 -29
 II 7 1 -4 1 -7 -10 -20 -31
LW2  I -12 -12 -11 -2 -5 -7 -14 -22
 II -12 -12 -11 -1 -5 -7 -15 -24
LW3  I 16 12 1 -4 -9 -14 -21 -27 -18
 II 14 9 0 -3 -8 -12 -17 -20 -18

Lyddempning gjennom varmtvannsbatteri/isvannsbatteri

 

 Innsettingsdemping
(dB)

Komponent

63 

125 

250 

500 

1K 

 2K

4K 

 8K

Vannvarmeflate
/isvannsflate

1

0

1

2

1

1

1

3


 

Måleoppstillinger

Illustration lydeffektivitet VEX350360

Se forutsetninger for lydmålinger - link i høyre side.

For beregning av lyddata henviser vi til vårt produktvalgsprogram.


Målskisser

VEX370H

 

VEX370H - Left

 

1.1 Avtrekksluft 1.2 Avkast 2.1 Uteluft 2.2 Tilluft

 
Alle mål er oppgitt i mm.

1) Sett av serviceavstand tilsvarende aggregatets dybde foran aggregatet
2) Sett av min. 200 mm frihøyde over aggregatet for service

 

VEX370H - Right

 

1.1 Avtrekksluft 1.2 Avkast 2.1 Uteluft 2.2 Tilluft

Alle mål er oppgitt i mm.

1) Sett av serviceavstand tilsvarende aggregatets dybde foran aggregatet
2) Sett av min. 200 mm frihøyde over aggregatet for service


Kondensvannavløp

Kondensvannavløpet (DN32) ledes ut av VEX-aggregatet på forsiden. EXHAUSTO tilbyr komplett vannlås og varmekabler for avløpet som tilbehør. (Avløpsrør for kondensvann leveres ikke av EXHAUSTO).


SPLIT-versjon

VEX370

VEX370 leveres seksjonsdelt som vist på tegningen under:

 

RD13536 VEX370 Split 1 Exp

Dersom VEX370 skal transporteres inn gjennom passasjer som er for smale til aggregatets seksjoner, er det mulig å bestille VEX370 i en av to splitt-utgaver.

SPLIT 1

SPLIT 1-utgaven leveres med vifteseksjonene klar til drift, mens varmevekslerseksjonen ikke er fuget og på stedet kan deles opp i to seksjoner, slik at alle fire seksjoner kan transporteres inn gjennom en døråpning på 90 x 200 cm.

RD13537

 

SPLIT 2

 Hvis det er behov for transport inn gjennom mindre åpninger, er det mulig å bestille VEX370 i en SPLIT 2-utgave der hele aggregatet leveres uten fuger og kan tas helt fra hverandre for inntransport og sammenmontering på stedet av sertifisert personell.

Ved valg av Split 2 løsningen kan aggregatet deles opp, slik at alle deler vil kunne passere åpninger helt ned til 500 1300 mm.

 

VEX370 Split 2


Kjøle- og varmeflater

Følgende kjøle- og varmeflater passer til VEX370

Type Modell
HE el-varmeflate  Ikke standardvare, kan leveres på forespørsel
HW vannvarmeflate HW060x120
CW kjøleflate (vann)  CW060x120I
CW080x120U
DX kjøle-/varmeflate DX080x120U

Overfør alt om produktserien VEX370H til pdf:

KONTAKT OSS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilasjonsprodukter og systemløsninger
EXHAUSTO AS
Hvamsvingen 4
N - 2013 Skjetten

Tel +47 63 87 07 70
E-mail: firmapost@exhausto.no

Beregning

Benytt EXHAUSTOs gratis beregningsprogrammer til beregning av ventilasjonsanlegg og systemløsninger

Finn beregningsprogrammer
Vex overview

VEX-oversikt

Få et raskt overblikk over hele programmet av kompakte VEX-aggregater med varmegjenvinning.

Se VEX-oversikten her