VEX340H

Tekniske data

VEX340H

Aggregatdata:
Min. luftmengde 330 m³/h
Maks. luftmengde 2 410 m³/h
Opptatt effekt 1,8 kW
Strømforsyning 1 x 230 V + N + PE ∼ 50 Hz
Maks. fasestrøm 12,5 A (strømforbruket er ikke sinusformet)
 
Vekt, driftsklart aggregat 450 kg
Vekt av aggregat for inntransport 284 kg (ekskl. luker, vifteenheter, bypass-seksjon, motstrømsvekslere og filtre)

Omgivelsestemperatur (drift)

Ved temperaturer under -25 ˚C (og utendørs installasjon) anbefales det å anvende en termostatstyrt ovn i systemboksen.

-30 °C ... +50 °C
  
Data for motor og motorstyring (MC)
Motortype EC-motor
Motorklasse
iht. IEC TS 60034-30-2
IE5 (Ultra Premium Efficiency)
Spenning inngang 1 x 230 V
Overstrømsvern Innebygget
Regulering Trinnløs via motorstyring (MC)
Styresignal med automatikk Modbus
Styresignal med annen automatikk 0 - 10 V DC
Medietemperatur (luft) -40 °C ... +40 °C

Viftedata  
Maks. totalvirkningsgrad (A-D) 58,1 %
ECO måleoppstilling (A-D) A
Krav til effektivitetsgrad 62N (2015)
ECO effektivitetsgrad i optimalt driftspunkt 76,2 N

 

Motordata (optimalt driftspunkt)
EC-motor Med motorkontroll
Opptatt effekt 0,674 kW
Luftmengde 2286 m3/h
Totaltrykk 617 Pa
RPM i optimalt driftspunkt 2886

 

 Forutsetninger:
- Densitet = 1,2 kg/m3
- Trykkforhold < 1,11
- øvrige punkter ift. EC327/2011 (se veiledningen for produktet)


Kapasitetskurver

VEX340H

 

VEX340 kapacitetskurve

Kapasitetskurve med Coarse 85% filtre (M5)
SFP-kurve
Arbeidslinjer
A: Trykktapstillegg med ePM1 55% filter (F7)
B: Trykktapstillegg med HCE/HCW
C:   Trykktapstillegg med CCW

 

For beregning av kapasitetsdata henvises til produktvalgsprogrammene Quickselect og EXselect.

Samlet energiforbruk er jevnt fordelt på avtrekks- og tilluftsviften.

Opptatt effekt for VEX: P1(W) = SFP (J/m3) x qv (m3/s).

Temperaturvirkningsgrad

VEX340H

Temperaturvirkningsgraden, og i mindre grad SFP/SEL-verdiene, for et spesifikt aggregat, er nær forbundet til selve varmeveksleren og avhenger av merket. Det skiftes av og til leverandør, og derfor kan det forekomme mindre endringer i de tekniske dataene. Derfor anbefales det at man gjennomfører en beregning av det spesifikke prosjektet i vårt beregningsprogram EXselect.

VEX340 temperaturvirkningsgrad
Kurven er retningsgivende, men det anbefales å gjennomføre en beregning med beregningsprogrammet EXselect i forbindelse med det enkelte prosjektet.

stiplet streg
Virkningsgrad med kondensering:
Avtrekk = 20°C/55 RH
Uteluft = -10°C/50 RH
Balanse mellom tilluft/avtrekk = 1,0
kort-lang-stiplet-streg
Virkningsgrad uten kondensasjon med ubalanse:
Avtrekk = 25°C/28 RH
Uteluft = 5°C/50 RH
Balanse mellom tilluft/avtrekk  = 0,8
fed streg Virkningsgrad uten kondensasjon iht. EN308:
Avtrekk = 25°C/28 RH
Uteluft = 5°C/50 RH
Balanse mellom tilluft/avtrekk = 1,0

Beregning 

Temperaturvirkningsgraden for VEX-aggregater er vist ved forskjellige volumstrømforhold beregnet som:


t2,1 = Temperatur på uteluft (friskluft)
t2,2 = Temperatur på tilluft
t1,1 = Temperatur på avtrekksluft
Lyddata

VEX340H

 

VEX340H LWA1 - Sugeside

VEX340 lydkurve sugeside

VEX340H LWA2 - Trykkside

VEX340 lydkurve trykside

VEX340H LWA3 - Omgivelser

VEX340 lydkurve omgivelser

 

 

Lydeffektnivå
Sugeside (uteluft/avtrekksluft):
LW1 = LWA1 + KW
LWA1 avleses

Lydeffektnivå
Trykkside (tilluft/avkast):
LW2 = LWA2 + KW
LWA2 avleses

Lydeffektnivå
Omgivelsene:
LW3 = LWA3 + KW
LWA3 avleses

Lydtrykknivå på 1 m avstand
Omgivelsene:
LpA3 = LWA3 + KpA
LWA3 avleses

 

KW(dB) KPA
dB(A)

Hz Områder 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K
LW1 I 18  8 -11 1 -12 -20 -25 -32
II 21 11 -1 -2 -11 -21 -27 -21
III 24 14 -6 -8 -17 -24 -21 -14
LW2 I -1 -5 -5 -2 -5 -7 -15 -27
II 8 1 4 -6 -6 -8 -18 -23
III 18 8 0 -6 -5 -9 -21 -18
LW3 I 20 13 1 -6 -8 -12 -17 -21 -15
II 18 12 5 -5 -10 -13 -15 -12 -15
III 13 9 0 3 -10 -12 -11 -9 -15

 

Måleoppstillinger

VEX340 lydeffektivitet

 

VEX340 lyd til omgivelser


Målskisser

VEX340H

VEX340H - LEFT

1) Sett av serviceavstand tilsvarende aggregatets dybde foran aggregatet
2) Sett av min. 200 mm frihøyde for service

 

VEX340H - RIGHT

1) Sett av serviceavstand tilsvarende aggregatets dybde foran aggregatet
2) Sett av min. 200 mm frihøyde for service

 

VEX340H-OD for utendørs montering (tilbehør)

Ved oppstilling utendørs må aggregatet festes til bygningen i punktene som er anvist i veiledningen.

VEX340 right målskitse udendørs montage

Delbart SPLIT-aggregat

VEX340H

Hvis VEX340 skal transporteres inn gjennom smale passasjer som det ikke kan passere seksjonsvis, kan aggregatet bestilles som SPLIT-modell.

Det vil si at aggregatet leveres samlet, men ikke fuget, slik at det kan skilles fra hverandre igjen på stedet, transporteres inn i mindre deler og settes sammen igjen på det stedet det skal stå.

Arbeidet må bare utføres av en EXHAUSTO-sertifisert servicemontør.

 

VEX340 split

 

Kjøle- og varmeflater

Følgende kjøle- og varmeflater passer til VEX340

Type Modell
HE el-varmeflate  HE400
HW vannvarmeflate HW400
CW kjøleflate (vann)  CW400I
CW400U
DX kjøle-/varmeflate DX400U

Overfør alt om produktserien VEX340H til pdf:

KONTAKT OSS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilasjonsprodukter og systemløsninger
EXHAUSTO AS
Hvamsvingen 4
N - 2013 Skjetten

Tel +47 63 87 07 70
E-mail: firmapost@exhausto.no

Beregning

Benytt EXHAUSTOs gratis beregningsprogrammer til beregning av ventilasjonsanlegg og systemløsninger

Finn beregningsprogrammer
Vex overview

VEX-oversikt

Få et raskt overblikk over hele programmet av kompakte VEX-aggregater med varmegjenvinning.

Se VEX-oversikten her