VEX330H1

Tekniske data

VEX330H1

Aggregatdata:
Min. luftmengde 120 m³/h
Maks. luftmengde 830 m³/h
Opptatt effekt 0,6 kW
Strømforsyning 1 x 230 V + N + PE ∼ 50 Hz
Maks. fasestrøm 3,1 A
Vekt, driftsklart aggregat 153 kg (uten et avtakbart panel = 143 kg)
Medietemperatur (luft) -40 °C ... +40 °C
Omgivelsestemperatur (drift) -30 °C ... +50 °C

 

Ved temperaturer under -25 ˚C (og utendørs installasjon) anbefales det å anvende en termostatstyrt ovn i systemboksen.

 

Viftedata  
Maks. totalvirkningsgrad (A-D) 60,1 %
ECO måleoppstilling (A-D) A
Krav til effektivitetsgrad 62N(2015)
ECO effektivitetsgrad i optimalt driftspunkt 78,7N

 

Motordata (optimalt driftspunkt)
EC-motor Med motorkontroll
Opptatt effekt 0,17 kW
Luftmengde 1005 m3/h
Totaltrykk 322 Pa
RPM i optimalt driftspunkt 2555

 Forutsetninger:
- Densitet = 1,2 kg/m3
- Trykkforhold < 1,11
- øvrige punkter ift. EC327/2011 (se veiledningen for produktet)

Kapasitetskurver

VEX330H1 

 

VEX330H1 kapacitetskurve

 

Kapasitetskurve med Coarse 85% filtre (M5)
SFP-kurve
Arbeidslinjer
A: Trykktapstillegg med ePM1 55% filter (F7)
B: Trykktapstillegg for varme-/kjølebatteri

 

For beregning av kapasitetsdata henvises til produktvalgsprogrammene Quickselect og EXselect.

 

Samlet energiforbruk er jevnt fordelt på avtrekks- og tilluftsviften.

Opptatt effekt for VEX: P1(W) = SFP (J/m3) x qv (m3/s).

Temperaturvirkningsgrad

VEX330H1

Temperaturvirkningsgraden, og i mindre grad SFP/SEL-verdiene, for et spesifikt aggregat, er nær forbundet til selve varmeveksleren og avhenger av merket. Det skiftes av og til leverandør, og derfor kan det forekomme mindre endringer i de tekniske dataene. Derfor anbefales det at man gjennomfører en beregning av det spesifikke prosjektet i vårt beregningsprogram EXselect.

VEX330H temperaturvirkningsgrad
Kurven er retningsgivende, men det anbefales å gjennomføre en beregning med beregningsprogrammet EXselect i forbindelse med det enkelte prosjektet.

stiplet streg
Virkningsgrad med kondensering:
Avtrekk = 20°C/55 RH
Uteluft = -10°C/50 RH
Balanse mellom tilluft/avtrekk = 1,0
kort-lang-stiplet-streg
Virkningsgrad uten kondensasjon med ubalanse:
Avtrekk = 25°C/28 RH
Uteluft = 5°C/50 RH
Balanse mellom tilluft/avtrekk  = 0,8
fed streg Virkningsgrad uten kondensasjon iht. EN308:
Avtrekk = 25°C/28 RH
Uteluft = 5°C/50 RH
Balanse mellom tilluft/avtrekk = 1,0

Beregning 

Temperaturvirkningsgraden for VEX-aggregater er vist ved forskjellige volumstrømforhold beregnet som:


t2,1 = Temperatur på uteluft (friskluft)
t2,2 = Temperatur på tilluft
t1,1 = Temperatur på avtrekksluft
Lyddata

VEX330H1

VEX330H-1 LWA1 - Sugeside

VEX330H1 lydkurve sugeside

 

VEX330H-1 LWA2 - Trykkside

VEX330H1 lydkurve trykside

 

VEX330H-1 LWA3 - Omgivelser

VEX330H1 lydkurve omgivelser

 

Lydeffektnivå
Sugeside (uteluft/avtrekksluft):
LW1 = LWA1 + KW
LWA1 avleses

Lydeffektnivå
Trykkside (tilluft/avkast):
LW2 = LWA2 + KW
LWA2 avleses

Lydeffektnivå
Omgivelsene:
LW3 = LWA3 + KW
LWA3 avleses

Lydtrykknivå på 1 m avstand
Omgivelsene:
LpA3 = LWA3 + KpA
LWA3 avleses

 

KW(dB) KPA
dB(A)Hz Områder 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K
LW1 I 9 6 6 -5 -9 -13 -26 -33
II 9 12 3 -7 -11 -17 -32 -34
LW2 I 2 -1 -1 -6 -6 -5 -16 -16
II 6 6 -2 -4 -4 -7 -22 -27
LW3 I 10 15 1 -14 -18 -21 -22 -22 -15
II 12 15 3 -11 -17 -18 -19 -15 -15

Måleoppstillinger

VEX330H skitse lyd


Målskisser

VEX330H1 

 

 

VEX330H1 OD - for utendørs montering og med sokkel (tilbehør)

 VEX330H OD målskitse

 

VEX330H tilbehør, vann- og elvarmebatterier

Plasskrav

VEX330H målskema for varmeflader
Kjøle- og varmeflater

Følgende kjøle- og varmeflarer passer til VEX320-330

Type Modell
HE el-varmeflate  HE315 - 2 str. 3,9 og 7,8 kW
HW vannvarmeflate  HW315S
HW315M
HW315L
DX kjøle-/varmeflate

DX315S (for VEX320 og VEX330C1/330H1)
DX315M (for VEX330C2/330H2)

Overfør alt om produktserien VEX330H1 til pdf:

KONTAKT OSS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilasjonsprodukter og systemløsninger
EXHAUSTO AS
Hvamsvingen 4
N - 2013 Skjetten

Tel +47 63 87 07 70
E-mail: firmapost@exhausto.no

Beregning

Benytt EXHAUSTOs gratis beregningsprogrammer til beregning av ventilasjonsanlegg og systemløsninger

Finn beregningsprogrammer
Vex overview

VEX-oversikt

Få et raskt overblikk over hele programmet av kompakte VEX-aggregater med varmegjenvinning.

Se VEX-oversikten her