VEX320C2

Tekniske data

VEX320C2 

Aggregatdata:
Min. luftmengde 120 m³/h
Maks. luftmengde 1 260 m³/h
Opptatt effekt 1,2 kW
Strømforsyning 1 x 230 V + N + PE ∼ 50 Hz
Maks. fasestrøm 5,3 A
Vekt, driftsklart aggregat 131 kg
Medietemperatur (luft) -20°C ... +35°C
Omgivelsestemperatur (drift) -20°C ... +35°C

 

Viftedata  
Maks. totalvirkningsgrad (A-D) 60,1 %
ECO måleoppstilling (A-D) A
Krav til effektivitetsgrad 62N(2015)
ECO effektivitetsgrad i optimalt driftspunkt 73,7N
 
Motordata (optimalt driftspunkt)
EC-motor Med motorkontroll
Opptatt effekt 0,50 kW
Luftmengde 1355 m3/h
Totaltrykk 733 Pa
RPM i optimalt driftspunkt 3735

 

 Forutsetninger:
- Densitet = 1,2 kg/m3
- Trykkforhold < 1,11
- øvrige punkter ift. EC327/2011 (se veiledningen for produktet)

Kapasitetskurver

VEX320C2

 

VEX320C2 kapacitetskurve 

 

Kapasitetskurve med Coarse 85% filtre (M5)
SFP-kurve
Arbeidslinjer
A: Trykktapstillegg med ePM1 55% filtre (F7)
B: Trykktapstillegg for varme-/kjølebatteri

 

For beregning av kapasitetsdata henvises til produktvalgsprogrammene Quickselect og EXselect.

Samlet energiforbruk er jevnt fordelt på avtrekks- og tilluftsviften.

Opptatt effekt for VEX: P1(W) = SFP (J/m3) x qv (m3/s).

Temperaturvirkningsgrad

VEX320C2

 

stiplet streg
Virkningsgrad med kondensering:
Avtrekk = 20°C/55 RH
Uteluft = -10°C/50 RH
Balanse mellom tilluft/avtrekk = 1,0
kort-lang-stiplet-streg
Virkningsgrad uten kondensasjon med ubalanse:
Avtrekk = 25°C/28 RH
Uteluft = 5°C/50 RH
Balanse mellom tilluft/avtrekk  = 0,8
fed streg Virkningsgrad uten kondensasjon iht. EN308:
Avtrekk = 25°C/28 RH
Uteluft = 5°C/50 RH
Balanse mellom tilluft/avtrekk = 1,0

Beregning 

Temperaturvirkningsgraden for VEX-aggregater er vist ved forskjellige volumstrømforhold beregnet som:


t2,1 = Temperatur på uteluft (friskluft)
t2,2 = Temperatur på tilluft
t1,1 = Temperatur på avtrekksluft
Lyddata

VEX320C2

 

VEX320C-2 LWA1 - Sugeside
 

VEX320C2 lydkurve sugeside

 

VEX320C-2 LWA2 - Trykkside
 

VEX320C2 lydkurve trykside

 

VEX320C-2 LWA3 - Omgivelser
 

VEX320C2 lydkurve omgivelser

 

Lydeffektnivå
Sugeside (uteluft/avtrekksluft):
LW1 = LWA1 + KW
LWA1 avleses

Lydeffektnivå
Trykkside (tilluft/avkast):
LW2 = LWA2 + KW
LWA2 avleses

Lydeffektnivå
Omgivelsene:
LW3 = LWA3 + KW
LWA3 avleses

Lydtrykknivå på 1 m avstand
Omgivelsene:

Ta kontakt med EXHAUSTO for aktuell beregning

 

KW(dB)
Hz Områder 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K
LW1 I 10 5 1 2 -11 -15 -26 -32
II 11 6 6 -4 -13 -18 -29 -34
LW2 I -2 -6 -6 0 -6 -7 -15 -16
II 2 -1 2 -4 -7 -7 -16 -16
LW3 I 5 9 1 1 -8 -13 -23 -26
II 7 8 8 -10 -13 -16 -30 -33

VEX320330C lydskitse

Målskisser

VEX320C2 

 

VEX320 Ceiling med hengslet luke eller skyveluke fås i både LEFT- og RIGHT-utførelse.
Tegningen under viser løsningen med hengslet lukesystem.

VEX320C2 - LEFT

 

 

VEX320C2 - RIGHT

 VEX320CR målskitse ovenfra

  

VEX320C tilbehør, vann- og elvarmebatterier

Plasskrav

Kjøle- og varmeflater

Følgende kjøle- og varmeflarer passer til VEX320-330

Type Modell
HE el-varmeflate  HE315 - 2 str. 3,9 og 7,8 kW
HW vannvarmeflate  HW315S
HW315M
HW315L
DX kjøle-/varmeflate

DX315S (for VEX320 og VEX330C1/330H1)
DX315M (for VEX330C2/330H2)

Overfør alt om produktserien VEX320C2 til pdf:

KONTAKT OSS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilasjonsprodukter og systemløsninger
EXHAUSTO AS
Hvamsvingen 4
N - 2013 Skjetten

Tel +47 63 87 07 70
E-mail: firmapost@exhausto.no

Beregning

Benytt EXHAUSTOs gratis beregningsprogrammer til beregning av ventilasjonsanlegg og systemløsninger

Finn beregningsprogrammer
Vex overview

VEX-oversikt

Få et raskt overblikk over hele programmet av kompakte VEX-aggregater med varmegjenvinning.

Se VEX-oversikten her