CX350C Ceiling-aggregat

Teknisk informasjon

CX350

Aggregatdata:
Uten el-varmeflate Med innebygd el-varmeflate (12 kW)
Opptatt effekt 1,4 kW 13,4 kW
El-forsyning  1 x 230 V + PE ∼ 50 Hz
3 x 400 V + N + PE ∼ 50 Hz
Maks. fasestrøm  6,28 A 24,28 A
Min. luftmengde 720 m³/h
Maks. luftmengde 2.330 m³/h
Vekt, driftsklart aggregat
313 kg
Medietemperatur (luft) -20°C ....+40°C
Omgivelsestemperatur (drift)
-20°C ....+40°C
Kabinett Pulverlakkert RAL 7040
Isolasjon 30/50 mm mineralull
Kanaltilkobling 700 x 400 mm

 

Viftedata  
Maks. totalvirkningsgrad (A-D) 58,7 %
ECO måleoppstilling (A-D) A
Krav til effektivitetsgrad 62N (2015)
ECO effektivitetsgrad i optimalt driftspunkt 70,7

 

Motordata (optimalt driftspunkt)
EC-motor Trinnløs EC-Motor 
Energiklasse IE4
Opptatt effekt 0,72 kW
Luftmengde 2110 m3/h
Totaltrykk 667 Pa
RPM i optimalt driftspunkt 2800

Forutsetninger:
- Densitet = 1,2 kg/m3
- Trykkforhold < 1,11
- øvrige punkter ift. EC 327/2011 (se veiledningen for produktet)


Kapasitetskurver

CX350C 

Capacity Curve CX350 


Trykktapstillegg ved drift med varme- eller kjøleflate er ikke vist

For beregning av kapasitetsdata henviser vi til våre produktvalgsprogrammer Quickselect og EXselect.

Det samlede energiforbruket fordeler seg likt mellom fraluft- og tilluftviftene.

Effekten beregnes slik: P1(W) = SFP (J/m³) x qv (m³/s). 


Temperaturvirkningsgrad

CX350

Curves efficiency

____

Virkningsgrad med kondensasjon:
Fraluft = 20 °C/55 RH - uteluft = -10 °C/50 RH.
Balanse mellom tilluft/fraluft = 1,0
____

Virkningsgrad uten kondensasjon iht. EN308:
Fraluft = 25 °C/28 RH - uteluft = 5 °C/50 RH
Balanse mellom tilluft/fraluft = 1,0

Beregning 

Temperaturvirkningsgraden for VEX-aggregater er vist ved forskjellige volumstrømforhold beregnet som:
t2,1 = Temperatur på uteluft (friskluft)
t2,2 = Temperatur på tilluft
t1,1 = Temperatur på fraluft
Lyddata

CX350

 

Forutsetninger:
Beregning ved 700 m³/h og 250 Pa

LWA, db (A) 

LWA Total dB (A) 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 KHz 2 KHz 4 KHz 8 KHz
Trykkside LW2
65 53 55 57 60 58 54 45
Sugeside LW1
57 51 48 51 50 47 43 35
Omgivelser LW3 51 43 44 45 43 41 37 31

 

Forutsetninger: 
Beregning ved 1500 m³/h og 250 Pa

LWA, db (A) 

LWA Total dB (A) 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 KHz 2 KHz 4 KHz 8 KHz
Trykkside LW2
72 56 60 64 67 66 63 56
Sugeside LW1
62 53 54 57 56 54 50 39
Omgivelser LW3 55 45 48 49 50 46 44 37

 

Forutsetninger:
Beregning ved 2300 m³/h og 250 Pa

LWA, db (A) 

LWA Total dB (A) 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 KHz 2 KHz 4 KHz 8 KHz
Trykkside LW2
79 59 68 71 74 73 71 65
Sugeside LW1
68 57 58 64 62 59 56 43
Omgivelser LW3 61 47 53 54 56 53 50 45

Måleoppstilling

VEX320330C lydskitse


Varmeflater for CX350C

CX350C leveres med integrert el-varmeflate, effekt 12,0 kW eller med ekstern vannvarmeflate for plassering i kanal. 


El-varmeflate (integrert)

12 kW el-varmeflate
Effekt: 12 kW
El-forsyning  3 x 400 V + N + PE ~ 50 Hz
Maks. fasestrøm  18,0 A

Vannvarmeflate 4RR

Ekstern vannvarmeflate med 4 rørrekker 700 x 400:

Forutsetnnnger for vannvarmeflatedata:
 
Tilførselstemperatur - vann
50 °C
 Avkjøling, vann, Δt
min. 20 K
Avvik - beregnede resultater ± 10 %
Volumstrømforhold 1,0
Varmegjenvinning 100 %
Luftmengde
[m³/h]
Utetemperatur/Fukt
[°C/%]
Effekt
[kW]
Tilluft-
temp.
[°C]
 Vannmengde
[l/h]
Δp HW
[kPa]
Kvs
700 -12 / 80  1,74 23 54 0,04 0,25
700 -20 / 85 1,98 23 61 0,04 0,25
1500 -12 / 80 4,34 23 151 0,17 0,25
1500 -20 / 85 5,0 23 234 0,26 0,25
2300 -12 / 80 7,2 23 335 0,48 0,25
2300 -20 / 85 8,36 23 396 0,65 0,25

 

Målskisse, vannvarmeflate

HW for CX340-350 

 A mm B mm C mm D mm E mm F mm d (ø)
 700 400 720 420 740 440 1"

Målskisser

CX350, målskisse

målskisse CX350

CX-aggregatet er sett nedenfra.

1) Innbygningshøyden må sikre plass til kondensavløpet - dvs. at agggregathøyden må tillegges 50 mm.


Overfør alt om produktserien CX350C Ceiling-aggregat til pdf:

KONTAKT OSS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilasjonsprodukter og systemløsninger
EXHAUSTO AS
Industriveien 25
N - 2020 Skedsmokorset

Tel +47 63 87 07 70
E-mail: firmapost@exhausto.no

Beregning

Benytt EXHAUSTOs gratis beregningsprogrammer til beregning av ventilasjonsanlegg og systemløsninger

Finn beregningsprogrammer
Vex overview

VEX-oversikt

Få et raskt overblikk over hele programmet av kompakte VEX-aggregater med varmegjenvinning.

Se VEX-oversikten her