CX340C Ceiling-aggregat

Teknisk informasjon

Teknisk informasjon, CX340C

Aggregatdata:
Uten el-varmebatteri
Med innebygd el-varmebatteri (9 kW)
Opptatt effekt  0,97 kW 9,97 kW
El-forsyning  1 x 230 V + PE ∼ 50 Hz
3 x 400 V + N + PE ∼ 50 Hz
Maks. fasestrøm  6,32 A 19,24 A
Min. luftmengde 500 m³/h
Maks. luftmengde 1.740 m³/h
Vekt, driftsklart aggregat 269 kg
Medietemperatur (luft) -20°C ....+40°C
Omgivelsestemperatur (drift)
-20°C ....+40°C
Kabinett Pulverlakkert RAL 7040
Isolasjon 30/50 mm mineralull
Kanaltilkobling 700 x 300 mm

 

Viftedata  
Maks. totalvirkningsgrad (A-D) 65,3 %
ECO måleoppstilling (A-D) A
Krav til effektivitetsgrad 62N(2015)
ECO effektivitetsgrad i optimalt driftspunkt 79,4
 
Motordata (optimalt driftspunkt)
EC-motor Trinnløs EC-Motor 
Energiklasse IE4
Opptatt effekt 0,45 kW
Luftmengde 1805 m3/h
Totaltrykk 533 Pa
RPM i optimalt driftspunkt 2540

Forutsetninger:
- Densitet = 1,2 kg/m3
- Trykkforhold < 1,11
- øvrige punkter ift. EC 327/2011 (se veiledningen for produktet)


Temperaturvirkningsgrad

Temperaturvirkningsgrad, CX340C

 

Curves efficiency

____ Virkningsgrad med kondensasjon:
Fraluft = 20 °C/55 RH - uteluft = -10 °C/50 RH.
Balanse mellom tilluft/fraluft = 1,0
____ Virkningsgrad uten kondensasjon iht. EN308:
Fraluft = 25 °C/28 RH - uteluft = 5 °C/50 RH
Balanse mellom tilluft/fraluft = 1,0

Beregning 

Temperaturvirkningsgraden for VEX-aggregater er vist ved forskjellige volumstrømforhold beregnet som:
t2,1 = Temperatur på uteluft (friskluft)
t 2,2 = Temperatur på tilluft
t 1,1 = Temperatur på fraluft
Varmebatterier for CX340C

Varmebatterier, CX340C 

CX340C leveres med integrert el-varmebatteri, effekt 9,0 kW eller med ekstern vannvarmebatteri for plassering i kanal. 


El-varmebatteri (integrerert)

9 kW el-varmebatteri
Effekt: 9 kW
El-forsyning  3 x 400 V + N + PE ~ 50 Hz
Maks. fasestrøm  12,92 A

Vannvarmebatteri 2RR 

Ekstern vannvarmebatteri med 2 rørrekker 700 x 400:

Tilbehør: Overgangsstykke 700 x 300 til 700 x 400 mm. Overgangsstykket måler 300 mm i lengden.

Forutsetnnnger for vannvarmebatteridata:
 
Tilførselstemperatur - vann
50 °C
 Avkjøling, vann, Δt
min. 20 K
Avvik - beregnede resultater ± 10 %
Volumstrømsforhold tilluft /fraluft 1,0
Varmegjenvinning 100 %
Luftmengde
[m³/h]
Utetemperatur/Fukt
[°C/%]
Effekt
[kW]
Tilluft-
temp.
[°C]
 Vannmengde
[l/h]
Δp HW
[kPa]
Kvs
 500 -12 / 80  1,06 23 30 0,02 0,25
500 -20 / 85 1,23 23 35 0,03 0,25
1000 -12 / 80 2,81 23 100 0,07 0,25
1000 -20 / 85 3,29 23 130 0,10 0,25
1650 -12 / 80 4,61 23 160 0,18 0,25
1650 -20 / 85 5,43 23 260 0,29 0,25

 

Målskisse, vannvarmebatteri

HW for CX340-350 

 A mm B mm C mm D mm E mm F mm d (ø)
 700 400 720 420 740 440 1"

Målskisser

Målskisser, CX340C

Dimensions CX340 

CX-aggregatet er sett nedenfra.

1) Innbygningshøyden må sikre plass til kondensavløpet - dvs. at agggregathøyden må tillegges 50 mm.


Overfør alt om produktserien CX340C Ceiling-aggregat til pdf:

KONTAKT OSS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilasjonsprodukter og systemløsninger
EXHAUSTO AS
Hvamsvingen 4
N - 2013 Skjetten

Tel +47 63 87 07 70
E-mail: firmapost@exhausto.no

Beregning

Benytt EXHAUSTOs gratis beregningsprogrammer til beregning av ventilasjonsanlegg og systemløsninger

Finn beregningsprogrammer
Vex overview

VEX-oversikt

Få et raskt overblikk over hele programmet av kompakte VEX-aggregater med varmegjenvinning.

Se VEX-oversikten her