CX340C Ceiling-aggregat

Teknisk informasjon

CX340

Aggregatdata:
Uten el-varmebatteri
Med innebygd el-varmebatteri (9 kW)
Opptatt effekt  0,97 kW 9,97 kW
El-forsyning  1 x 230 V + PE ∼ 50 Hz
3 x 400 V + N + PE ∼ 50 Hz
Maks. fasestrøm  6,32 A 19,24 A
Min. luftmengde 570 m³/h
Maks. luftmengde 1.740 m³/h
Vekt, driftsklart aggregat 269 kg
Medietemperatur (luft) -20°C ....+40°C
Omgivelsestemperatur (drift)
-20°C ....+40°C
Kabinett Pulverlakkert RAL 7040
Isolasjon 30/50 mm mineralull
Kanaltilkobling 700 x 300 mm

 

Viftedata  
Maks. totalvirkningsgrad (A-D) 65,3 %
ECO måleoppstilling (A-D) A
Krav til effektivitetsgrad 62N(2015)
ECO effektivitetsgrad i optimalt driftspunkt 79,4
 
Motordata (optimalt driftspunkt)
EC-motor Trinnløs EC-Motor 
Energiklasse IE4
Opptatt effekt 0,45 kW
Luftmengde 1805 m3/h
Totaltrykk 533 Pa
RPM i optimalt driftspunkt 2540

Forutsetninger:
- Densitet = 1,2 kg/m3
- Trykkforhold < 1,11
- øvrige punkter ift. EC 327/2011 (se veiledningen for produktet)


Kapasitetskurver

Kapasitetskurver, CX340C 

Capacity Curve CX340


A = trykktapstillegg ved drift med varme- eller kjølebatteri er ikke vist

For beregning av kapasitetsdata henvises til produktvalgsprogrammet EXselectPRO.

Det samlede energiforbruket fordeler seg likt mellom fraluft- og tilluftviftene.

Effekten beregnes slik: P1(W) = SFP (J/m³) x qv (m³/s). 


Temperaturvirkningsgrad

Temperaturvirkningsgrad, CX340C

 

Curves efficiency

____ Virkningsgrad med kondensasjon:
Fraluft = 20 °C/55 RH - uteluft = -10 °C/50 RH.
Balanse mellom tilluft/fraluft = 1,0
____ Virkningsgrad uten kondensasjon iht. EN308:
Fraluft = 25 °C/28 RH - uteluft = 5 °C/50 RH
Balanse mellom tilluft/fraluft = 1,0

Beregning 

Temperaturvirkningsgraden for VEX-aggregater er vist ved forskjellige volumstrømforhold beregnet som:
t2,1 = Temperatur på uteluft (friskluft)
t 2,2 = Temperatur på tilluft
t 1,1 = Temperatur på fraluft
Lyddata

Lyddata, CX340

Forutsetninger: 
Beregning ved 500 m³/h og 250 Pa

LWA db (A) 

LWA Total dB (A) 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 KHz 2 KHz 4 KHz 8 KHz
Trykkside LW2
65 46 54 57 61 59 55 52
Sugeside LW1
57 43 48 51 52 49 45 40
Omgivelser LW3 48 40 41 43 42 39 35 34

 

Forutsetninger: 
Beregning ved 1100 m³/h og 250 Pa

  LWA db (A) 

LWA Total dB (A) 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 KHz 2 KHz 4 KHz 8 KHz
Trykkside LW2
70 48 58 62 66 63 60 56
Sugeside LW1
62 44 53 56 57 55 52 47
Omgivelser LW3 53 42 46 48 47 43 42 38

 

Forutsetninger: 
Beregning ved 1650 m³/h og 250 Pa

LWA db (A) 

LWA Total dB (A) 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 KHz 2 KHz 4 KHz 8 KHz
Trykkside LW2
75 53 64 67 71 69 65 62
Sugeside LW1
67 47 58 61 62 60 59 54
Omgivelser LW3 58 48 52 53 51 49 46 43

Måleoppstilling

VEX320330C lydskitse


Varmebatterier for CX340C

CX340C leveres med integrert el-varmebatteri, effekt 9,0 kW eller med ekstern vannvarmebatteri for plassering i kanal. 


El-varmebatteri (integrerert)

9 kW el-varmebatteri
Effekt: 9 kW
El-forsyning  3 x 400 V + N + PE ~ 50 Hz
Maks. fasestrøm  12,92 A

Vannvarmebatteri 2RR 

Ekstern vannvarmebatteri med 2 rørrekker 700 x 400:

Tilbehør: Overgangsstykke 700 x 300 til 700 x 400 mm. Overgangsstykket måler 300 mm i lengden.

Forutsetnnnger for vannvarmebatteridata:
 
Tilførselstemperatur - vann
50 °C
 Avkjøling, vann, Δt
min. 20 K
Avvik - beregnede resultater ± 10 %
Volumstrømsforhold tilluft /fraluft 1,0
Varmegjenvinning 100 %

Luftmengde
[m³/h]
Utetemperatur/Fukt
[°C/%]
Effekt
[kW]
Tilluft-
temp.
[°C]
 Vannmengde
[l/h]
Δp HW
[kPa]
Kvs
 500 -12 / 80  1,06 23 30 0,02 0,25
500 -20 / 85 1,23 23 35 0,03 0,25
1000 -12 / 80 2,81 23 100 0,07 0,25
1000 -20 / 85 3,29 23 130 0,10 0,25
1650 -12 / 80 4,61 23 160 0,18 0,25
1650 -20 / 85 5,43 23 260 0,29 0,25

 

Målskisse, vannvarmebatteri

HW for CX340-350 

 A mm B mm C mm D mm E mm F mm d (ø)
 700 400 720 420 740 440 1"

Målskisser

CX340, målskisse

Dimensions CX340 

CX-aggregatet er sett nedenfra.

1) Innbygningshøyden må sikre plass til kondensavløpet - dvs. at agggregathøyden må tillegges 50 mm.


Overfør alt om produktserien CX340C Ceiling-aggregat til pdf:

KONTAKT OSS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilasjonsprodukter og systemløsninger
EXHAUSTO AS
Hvamsvingen 4
N - 2013 Skjetten

Tel +47 63 87 07 70
E-mail: firmapost@exhausto.no

Beregning

Benytt EXHAUSTOs gratis beregningsprogrammer til beregning av ventilasjonsanlegg og systemløsninger

Finn beregningsprogrammer
Vex overview

VEX-oversikt

Få et raskt overblikk over hele programmet av kompakte VEX-aggregater med varmegjenvinning.

Se VEX-oversikten her